استارت xserver با برگشتن به runlevel 5

Persian Forum

Moderator: zohall

استارت xserver با برگشتن به runlevel 5

Postby zohall on Wed May 04, 2011 4:37 am

با دستور init 5
اگر باز هم نشد
یه چک بکن init پیش فرض(default runlevel) رو ۵ باشه
su
vi /etc/inittab
این خط باید باشه:
id: 5:initdefault:
اگر
id: 3:initdefault:
بود اونو به
id: 5:initdefault:
تغییر بدید
بعد دستور init 5 رو بزنید درست می شه
rootnt is offline گزارش تخلف Reply With Quote
zohall
Level 3
Level 3
 
Posts: 150
Joined: Tue Jan 18, 2011 4:38 am
Location: www.zohall.org

Linux Mint is funded by ads and donations.
 

Return to فارسی (Persian)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests