روش نصب نرم افزار با کد منبع

Persian Forum

Moderator: zohall

روش نصب نرم افزار با کد منبع

Postby zohall on Fri May 06, 2011 6:07 am

یار ساده و راحت

ابتدا بسته را در یک فولدر از حالت فشرده در بیاورید، بعد در ترمینال وارد فولدر شوید و دستورات زیر را به ترتیب وارد کنید

کد:

Code: Select all
./configure


کد:

Code: Select all
make


کد:

Code: Select all
make install


بدیهی است بسته های ضروری را باید نصب کرده باشید
کد:

http://packages.ubuntu.com/gutsy/build-essential

و یا از دستور
Code: Select all
sudo apt-get install built-essential
zohall
Level 3
Level 3
 
Posts: 150
Joined: Tue Jan 18, 2011 4:38 am
Location: www.zohall.org

Linux Mint is funded by ads and donations.
 

Return to فارسی (Persian)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest