فایلهای با پسوند bin را چطور نصب کنم؟

Persian Forum

Moderator: zohall

فایلهای با پسوند bin را چطور نصب کنم؟

Postby zohall on Sun May 22, 2011 11:14 am

ابتدا با دستور:
sudo chmod +x fileaddress
قایل را اجرایی کنید و سپس با دستور /. فایل را اجرا کنید:
فرض کنید فایل من test.bin هست و در دسکتاپ قرار داره:
برای راحتی کار ابتدا به دسکتاپ می رم:
cd Desktop
وسپس مجوز اجرا را می دهم:
sudo chmod +x test.bin
و بعد هم اجراش می کنم:
test.bin/.
zohall
Level 3
Level 3
 
Posts: 150
Joined: Tue Jan 18, 2011 4:38 am
Location: www.zohall.org

Linux Mint is funded by ads and donations.
 

Return to فارسی (Persian)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests