نصب Fire Fox 7 بر روی تمامی نسخه های اوبونتو

Persian Forum

Moderator: zohall

نصب Fire Fox 7 بر روی تمامی نسخه های اوبونتو

Postby zohall on Wed Oct 12, 2011 3:13 am

چند روز پیش Fire Fox 7 منتش شد ولی قابل نصب بر روی اوبونتو ۱۱.۱۰ و ۱۱.۰۴ نبود

در زیر روش نصب Fire Fox 7 رو بر روی تمامی نسخه های اوبونتو رو می بینید

برای نصب Fire Fox 7 بر روی اوبونتو دستورات زیر رو در ترمینال وارد کنید :
Code: Select all
    sudo add-apt-repository ppa:mozillateam/firefox-stable

    sudo apt-get update

    sudo apt-get install firefox language-pack-en language-pack-en-base
zohall
Level 3
Level 3
 
Posts: 150
Joined: Tue Jan 18, 2011 4:38 am
Location: www.zohall.org

Linux Mint is funded by ads and donations.
 

Return to فارسی (Persian)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest