تقویم جلالی (سالنمای ایرانی)

Persian Forum

Moderator: zohall

Post Reply
User avatar
zohall
Level 3
Level 3
Posts: 158
Joined: Tue Jan 18, 2011 4:38 am
Contact:

تقویم جلالی (سالنمای ایرانی)

Post by zohall » Sun Dec 09, 2012 4:25 am

Image

تقویم جلالی (سالنمای ایرانی) در اوبونتو

تقویم جلالی، سال‌نمای ساده‌ای ست که آقای اشکانِ قاسمی برای گنوم نوشته است؛ امّا در Unity (میزکارِ پیش‌فرضِ اوبونتو از نسخه‌ی ۱۱.۰۴ به بعد) هم می‌توان در ترمینال آن را اجرا و مشاهده کرد.

برای نصبِ تقویم جلالی، در Software Center واژه‌ی jalali یا jcal را جست‌وجو و تنها گزینه‌یِ موجود، یعنی Unix-cal-like tool to display Jalali calendar را نصب کنید. همچنین می‌توانید، این برنامه را، با استفاده از فرمانِ زیر در ترمینال، نصب کنید:

sudo apt-get install jcal

پس از نصب، با فرمانِ jcal در ترمینال، ماهِ جاری نمایش داده می‌شود، که تاریخِ امروز در آن با زمینه‌ی روشن مشخّص شده است.

مهم‌ترین امکانات این برنامه عبارت اند از: امکانِ نمایش سه ماهِ گذشته/جاری/آینده (با فرمانِ jcal -3)، امکانِ نمایشِ سالِ جاری (با فرمانِ jcal -y)، امکانِ نمایشِ هر سال، یا هر ماه از یک سال.

برای کسب اطّلاعات بیش‌تر در باره‌ی نرم‌افزار، فرمانِ info jcal را وارد کنید.
Image

ramiiin
Level 1
Level 1
Posts: 1
Joined: Thu Sep 10, 2015 3:40 am

Re: تقویم جلالی (سالنمای ایرانی)

Post by ramiiin » Thu Sep 10, 2015 4:58 am

عالی بود ممنونم

Post Reply

Return to “فارسی (Persian)”