نصب بریل در کامپیوترهای با کارت گرافیک ATI

Persian Forum

Moderator: zohall

User avatar
zohall
Level 3
Level 3
Posts: 159
Joined: Tue Jan 18, 2011 4:38 am
Contact:

نصب بریل در کامپیوترهای با کارت گرافیک ATI

Postby zohall » Fri Apr 29, 2011 4:33 am

وستانی که با desktop-effect و beryl مشکل دارند و از ATI استفاده می کنند:
ابتدا دستور زیر را اجرا کنید:
کد:

Code: Select all

sudo apt-get install xserver-xgl


فایل زیر را باز کنید:
کد:

Code: Select all

sudo gedit /usr/local/bin/startxgl.sh


خطهای زیر را اضافه کنید و فایل را save کنید:
کد:

Code: Select all

#!/bin/sh
Xgl :1 -fullscreen -ac -accel xv:pbuffer -accel glx:pbuffer &
DISPLAY=:1
exec dbus-launch --exit-with-session gnome-session


اگر دکمه های restart و shutdown از بین رفتند از خطهای زیر استفاده کنید به جای بالایی(بالایی تقدم دارد)
کد:

Code: Select all

#!/bin/sh
Xgl :1 -fullscreen -ac -accel xv:pbuffer -accel glx:pbuffer &
DISPLAY=:1
cookie="$(xauth -i nextract - :0 | cut -d ' ' -f 9)"
xauth -i add :1 . "$cookie"
exec dbus-launch --exit-with-session gnome-session


فایل را با دستور زیر قابل اجرا کنید:
کد:

Code: Select all

sudo chmod a+x /usr/local/bin/startxgl.sh


فایل زیر را باز کنید:
کد:

Code: Select all

sudo gedit /usr/share/xsessions/xgl.desktop


خطهای زیر را در فایل قرار دهید:
کد:

Code: Select all

[Desktop Entry]
Encoding=UTF-8
Name=GNOME with XGL
Comment=
Exec=/usr/local/bin/startxgl.sh
Icon=
Type=Application


فایل را احرایی می کنید:
کد:

Code: Select all

sudo chmod a+x /usr/share/xsessions/xgl.desktop


به طور موقت univers repository را غیر فعال کنید از راه زیر:
کد:

Code: Select all

System > Administration > Software Sources
Uncheck Community-maintained Open Source software (universe)


دستور زیر را اجرا کنید:
کد:

Code: Select all

sudo wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -


به فایل سورستون اضافه کنید:
فایل سورس را باز کنید:
کد:

Code: Select all

sudo gedit /etc/apt/sources.list


اضافه کنید:
کد:

Code: Select all

deb http://ubuntu.beryl-project.org/ feisty main


فایل رو save کنید و دستور زیر را اجرا کنید:
کد:

Code: Select all

wget http://ubuntu.beryl-project.org/root@lupine.me.uk.gpg -O- | sudo apt-key add -
gksudo apt-get update


سپس:
کد:

Code: Select all

sudo apt-get install beryl


و بعد مراحل زیر را برای فعال کردن کارت گرافیک
کد:

Code: Select all

System > Administration > Restricted Drivers Manager
Enable: ATI graphics card


و ریستارت کنید حالا در صفحه ی login از لیست Sessions list گزینه ی Xgl رو انتخاب کنید:
و beryl رو اجرا کنید:
کد:

Code: Select all

beryl-manager
emerald --replace


کلیک راست بروی الماس در پنل بالا و انتخاب beryl:
کد:

Code: Select all

Right-click on the black diamond next to the clock-->Select Windows Manager: Beryl
Select Windows Decorator: Standard Beryl Decorator (Emerald)
Reload


اگر پیغام خطا گرفتید فایل زیر رو دانلود کنید با دستور :
کد:

Code: Select all

wget http://ubuntu.beryl-project.org/pool/feisty/main/0.2.0/beryl-core_0.2.0~0beryl1_i386.deb


فایل beryl-xgl روی دسکتاپ باز کنید و به دایرکتوری مربوطه با دستور زیر کپی کنید.

Code: Select all

sudo cp ~/Desktop/beryl-xgl /usr/bin/beryl-xgl[/CODE
]
برای اضافه کردن این برنامه به start-up مسیر زیر را برید:
کد:
[code]
System > Preferences > Sessions
New-->Name: Beryl
Command: beryl-manager

New-->Name: Emerald Theme
Command: emerald --replace


و در نهایت هیچ تضمینی نمی کنم که کار کنه ولی امیدوارم که کار کنه!!!
Image

Return to “فارسی (Persian)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest