ایجاد پارتیشن home/ جدا از پارتیشن /

Persian Forum

Moderator: zohall

Post Reply
User avatar
zohall
Level 3
Level 3
Posts: 158
Joined: Tue Jan 18, 2011 4:38 am
Contact:

ایجاد پارتیشن home/ جدا از پارتیشن /

Post by zohall » Fri May 06, 2011 6:13 am

. نیک نیم من taia هست ولی اسم واقعی ایم بله طاها هست.
۲. چرا که نمی شه! مراحل زیر رو به ترتیب طی کنید:
اول پارتیشنی رو که می خواهید home کنید بسازید با فرمت ترجیحا ex3 بقیه فرمتهای لینوکس هم می شود.
بعد اون رو mount کنید به طریق زیر:
کد:

mkdir /mnt/newhome
sudo mount -t ext3 /dev/hda5 /mnt/newhome

توجه کنید که hda5 رو با توجه به آدرس پارتیشنی که ساختید عوض کنید.
حالا همه چیز رو در home کپی کنید
کد:

cd /home/
find . -depth -print0 | cpio –null –sparse -pvd /mnt/newhome

/
حالا وقت جابجایی می رسه
برای اینکار ابتدا پارتیشن جدید رو unmount کنید

کد:

sudo umount /mnt/newhome

یک مسیر موقتی برای home بسازید(در واقعا همه ی home رو به آدرس جدید منتقل کنید)

کد:

sudo mv /home /old_home

حالا مسیر home رو بسازید:

کد:

sudo mkdir /home

حالا پارتیشن خودتون رو روی home جدید mount کنید:
کد:

sudo mount /dev/hda5 /home

که اینجا دوباره متذکر می شم hda5 رو با آدرس پارتیشنتون جایگزین کنید.
حالا برای اینکه سیستم به طور خودکار پارتیشن رو mount کنه به فایل /etc/fstab خط زیر رو اضافه کنید:
کد:

/dev/hda5 /home ext3 nodev,nosuid 0 2

بعد از اینکه سیستم رو مجددا بوت کردید و اگر همه چیز خوب کار کرد مسیر موقتی رو هم پاک کنید:

کد:

sudo rm -r /old_home

و تمام
موفق باشید
Image

Post Reply

Return to “فارسی (Persian)”