mintUpdate 3 translations

Help make Linux Mint support your language.
Forum rules
No support questions here please
User avatar
Bzdykol
Level 1
Level 1
Posts: 7
Joined: Wed May 06, 2009 12:53 pm

Re: mintUpdate 3 translations

Postby Bzdykol » Wed May 13, 2009 3:11 pm

language: Polish
msgid "Installing updates"
msgstr "Instaluję aktualizacje"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Cierpliwości, to może chwilkę potrwać"

msgid "Update is complete"
msgstr "Aktualizacja zakończona"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Nie można zainstalować aktualizacji poprawiających bezpieczeństwo"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Wyszukiwanie aktualizacji"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Brak połączenia z Internetem"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Inna aplikacja korzysta z APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Dostępnych jest %d aktualizacji oprogramowania, które zaleca się zainstalować"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Twój system jest aktualny"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Nie można odświeżyć listy pakietów"

msgid "Upgrade"
msgstr "Zainstaluj nowszą wersję oprogramowania"

msgid "Package"
msgstr "Pakiet"

msgid "Level"
msgstr "Poziom"

msgid "Old version"
msgstr "Stara wersja"

msgid "New version"
msgstr "Nowa wersja"

msgid "Install Updates"
msgstr "Instaluj uaktualnienia"

msgid "Description"
msgstr "Opis"

msgid "Changelog"
msgstr ""

msgid "Warnings"
msgstr "Ostrzeżenia"

msgid "Extra Info"
msgstr "Dodatkowe informacje"

msgid "Levels"
msgstr "Poziomy"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Odśwież automatycznie"

msgid "Tested?"
msgstr "Testowane?"

msgid "Origin"
msgstr "Źródło/Pochodzenie"

msgid "Safe?"
msgstr "Bezpieczne?"

msgid "Visible?"
msgstr "Widoczne?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Certyfikowane pakiety. Testowane w Romeo lub wspierane przez Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Zalecane pakiety. Testowane i zatwierdzone przez Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Pakiety bezpieczne. Nie testowane, ale uważane za bezpieczne"

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Pakiety niestabilne. Mogą niekorzystnie wpłynąć na działanie systemu"

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Pakiety niebezpieczne. Wiadomo, że mogą zakłócić działanie systemu przy pewnych ustawieniach lub przy specyficznej konfiguracji sprzętowej"

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint lub Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu lub inne podmioty"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Yes"
msgstr "Tak"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Odśwież listę aktualizacji co:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Uwaga: Lista będzie odświeżana jedynie wówczas, gdy okno mintUpdate będzie zamknięte (tryb pracy w tacce systemowej)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Proszę, wprowadź hasło by uruchomić mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Metoda aktualizacji"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Dołączyć pakiety zawierające nowsze wersje oprogramowania (dist-upgrade)?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Ostrzeżenie: Nowe wersje pakietów mogą spełniać inne zależności. Jeżeli aktualizacja wymaga instalacji lub usunięcia innego pakietu, zostanie ona wstrzymana. Jeśli jednak zdecydujesz się na instalację nowszej wersji i zaznaczysz tę opcję to aktualizacja zostanie przeprowadzona wraz z nowymi zależnościami. W skutek tego pewne pakiety mogą zostać doinstalowane lub usunięte, więc powinieneś rozważnie korzystać z tej możliwości o ile nie masz doświadczenia z APT."

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Nowa ikona"

msgid "Busy"
msgstr "Zajęty"

msgid "System up-to-date"
msgstr "System aktualny"

msgid "Updates available"
msgstr "Aktualizacje są dostępne"

msgid "Error"
msgstr "Błąd"

msgid "Information"
msgstr "Informacje"

msgid "Log file"
msgstr "Plik logu"

msgid "Permissions:"
msgstr "Zezwolenia:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Identyfikator procesu"

msgid "Log file:"
msgstr "Plik logu:"

msgid "minutes"
msgstr "minuty"

msgid "hours"
msgstr "godziny"

msgid "days"
msgstr "dni"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"

msgid "Refresh"
msgstr "Odśwież"

msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystko"

msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Rozpoczęcie odświeżania..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Sprawdzanie połączenia z Internetem..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Wyszukiwanie listy uaktualnień..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Pobieranie reguł określających poziom bezpieczeństwa..."

msgid "_File"
msgstr "_Plik"

msgid "_Edit"
msgstr "_Edycja"

msgid "_View"
msgstr "_Widok"

msgid "_Help"
msgstr "_Pomoc"

msgid "About"
msgstr "Kilka słów o..."

msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"

msgid "History of updates"
msgstr "Historia aktualizacji"

msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Opóźnienie startu (w sekundach)"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Kontrola Internetu (nazwa domeny lub adres IP)"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Menadżer aktualizacji dla Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ręczna konfiguracja serwera proxy"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Zastosuj ten sam serwer proxy dla wszystkich protokołów"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP Proxy:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP Proxy:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher Proxy:"

msgid "Port:"
msgstr "Port:"

Immortaly007
Level 1
Level 1
Posts: 9
Joined: Sat Jun 13, 2009 3:18 pm

Re: mintUpdate 3 translations

Postby Immortaly007 » Sat Jun 13, 2009 3:21 pm

I did some updates to the Dutch/nl translation since it was a bit strange sometimes (the grammar and stuff)

Code: Select all


msgid "Installing updates"
msgstr "Updates installeren"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Even geduld, dit kan even duren"

msgid "Update is complete"
msgstr "Update voltooid"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Beveiligings updates konden niet geïnstalleerd worden"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Updates controleren"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Kon geen verbinding maken met het internet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Een andere aplicatie gebruikt APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Er zijn %d aanbevolen updates beschikbaar"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Uw systeem bevat de meest recente versie"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "De lijst van pakketten kon niet vernieuwd worden"

msgid "Upgrade"
msgstr "Upgrade"

msgid "Package"
msgstr "Pakket"

msgid "Level"
msgstr "Level"

msgid "Old version"
msgstr "Oude versie"

msgid "New version"
msgstr "Nieuwe versie"

msgid "Install Updates"
msgstr "Installeer updates"

msgid "Description"
msgstr "Beschrijving"

msgid "Changelog"
msgstr "Veranderingenlogboek"

msgid "Warnings"
msgstr "Waarschuwingen"

msgid "Extra Info"
msgstr "Extra informatie"

msgid "Levels"
msgstr "Levels"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automatische vernieuwing"

msgid "Tested?"
msgstr "Getest?"

msgid "Origin"
msgstr "Afkomst"

msgid "Safe?"
msgstr "Veilig?"

msgid "Visible?"
msgstr "Zichtbaar?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Gecertifieerde pakketten. Getest door Romeo of direct onderhouden door Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Aanbevolen pakketen. Getest en goedgekeurd door Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Veilige pakketten. Niet gestest maar verondersteld om veilig te zijn."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Onveilige pakketten. Kunnen vermoedelijk schade toebrengen aan de stabiliteit van het systeem."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Gevaarlijke pakketten. Zullen schade toebrengen aan de stabiliteit van de systemen, afhankelijk van bepaalde specs of hardware."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint of Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu of 3de partij"

msgid "No"
msgstr "Nee"

msgid "Yes"
msgstr "Ja"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Vernieuw de lijst van updates elke:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Note: De lijst wordt enkel vernieuwd wanneer het mintUpdate venster gesloten is (system tray mode)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Gelieve uw wachtwoord in te vullen om mintUpdate te starten"

msgid "Update Method"
msgstr "Update methode"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Dist-upgrade pakketten toevoegen?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Note: Nieuwere versies van de pakketten kunnen verschillende afhankelijkheden hebben. Als een upgrade de installatie of het verwijderen van een ander pakket vereist, dan wordt het pakket niet geupgrade. Als je deze optie selecteerd, zal het wel geupgrade worden met alle nieuwe afhankelijkheden. Aangezien dit kan leiden tot de installatie van nieuwe pakketen of het verwijderen van bestaande pakketen, zou je deze optie enkel mogen gebruiken indien je ervaring hebt met APT."

msgid "Icon"
msgstr "Ikoon"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Nieuw ikoon"

msgid "Busy"
msgstr "Bezet"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Systeem up-to-date"

msgid "Updates available"
msgstr "Updates beschikbaar"

msgid "Error"
msgstr "Error"

msgid "Information"
msgstr "Informatie"

msgid "Log file"
msgstr "Log bestand"

msgid "Permissions:"
msgstr "Permissies:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Proces ID:"

msgid "Log file:"
msgstr "Log bestand:"

msgid "minutes"
msgstr "minuten"

msgid "hours"
msgstr "uren"

msgid "days"
msgstr "dagen"

msgid "Icons"
msgstr "Pictogramen"

msgid "Refresh"
msgstr "Vernieuw"

msgid "Select All"
msgstr "Selecteer Alles"

msgid "Clear"
msgstr "Wissen"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Vernieuwen..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Controleren van de internetverbinding..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Zoeken naar updates..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Downloaden van veiligheid regels..."

msgid "_File"
msgstr "_Bestand"

msgid "_Edit"
msgstr "_Edit"

msgid "_View"
msgstr "_Bekijken"

msgid "_Help"
msgstr "_Help"

msgid "About"
msgstr "Over"

msgid "Preferences"
msgstr "Voorkeuren"

msgid "History of updates"
msgstr "Update geschiedenis"

msgid "Close"
msgstr "Sluiten"

msgid "Date"
msgstr "Datum"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Opstart vertragin (in seconden):"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Internetverbinding controlleren (domein naam of IP adres):"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Update manager voor Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Manuele proxy configuratie"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Gebruik dezelfde proxy voor alle protocollen"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP Proxy:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP Proxy:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher Proxy:"

msgid "Port:"
msgstr "Poort:"


# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Grootte"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Voer alstublieft uw wachtwoord in"

msgid "No changelog available"
msgstr "Geen changelog beschikbaar"


Return to “Translations”