mintUpdate

Help make Linux Mint support your language.
Forum rules
No support questions here please
emil_pavlov
Level 2
Level 2
Posts: 70
Joined: Sun Feb 03, 2008 11:06 am

Re: mintUpdate

Post by emil_pavlov » Sun May 10, 2009 4:10 am

language: Bulgarian

Code: Select all

msgid "Installing updates"
msgstr "Инсталиране на обновяванията"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Моля, изчакайте, това може да отнеме известно време"

msgid "Update is complete"
msgstr "Актуализацията е приключена"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Обновяванията по сигурността не могат да бъдат инсталирани"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Проверка за обновявания"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Няма връзка с Интернет"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Друго приложение използва APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Достъпниа са %d софтуерни актуализации"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Системата Ви е актуализирана"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Списъкът с пакетите не може да бъде опреснен"

msgid "Upgrade"
msgstr "Надграждане"

msgid "Package"
msgstr "Пакет"

msgid "Level"
msgstr "Ниво"

msgid "Old version"
msgstr "Стара версия"

msgid "New version"
msgstr "Нова версия"

msgid "Install Updates"
msgstr "Инсталиране на обновяванията"

msgid "Description"
msgstr "Описание"

msgid "Changelog"
msgstr "Дневник на промените"

msgid "Warnings"
msgstr "Предупреждения"

msgid "Extra Info"
msgstr "Допълнителна информация"

msgid "Levels"
msgstr "Нива"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Автоматично опресняване"

msgid "Tested?"
msgstr "Тествани?"

msgid "Origin"
msgstr "Произход"

msgid "Safe?"
msgstr "Безопасни?"

msgid "Visible?"
msgstr "Видими?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Проверени пакети. Тествани чрез хранилището „Ромео“ или поддържани директно от Линукс Минт."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Препоръчителни пакети. Тествани и одобрени от Линукс Минт."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Надеждни пакети. Не са тествани, но се вярва, че са безопасни."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Ненадеждни пакети. Възможно е да засегнат сигурността на системата."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Опасни пакети. Известно е, че засягат стабилността на системата при определени конфигурации и хардуер."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Линукс Минт или Ромео"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Убунту или трета страна"

msgid "No"
msgstr "Не"

msgid "Yes"
msgstr "Да"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Опресняване на списъка с актуализациите на всеки:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Забележка: Списъкът се опреснява автоматично само докато прозорецът на mintUpdate е затворен (и има иконка в областта за уведомяване)."
 
msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Моля, въведете паролата си, за да се стартира mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Начин на актуализация"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Да бъдат ли включвани пакети dist-upgrade?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Забележка: По-новите версии на пакетите могат да имат различни зависимости. Надграждането ще бъде отложено, ако се налага инсталирането или премахването на допълнителен пакет. Ако все пак изберете този вариант, обновлението и всички зависимости ще бъдат инсталирани. Тъй като това може да доведе до инсталирането на нови пакети или премахването на стари, желателно да използвате този вариант, само ако имате опит с APT."

msgid "Icon"
msgstr "Иконка"

msgid "Status"
msgstr "Състояние"

msgid "New Icon"
msgstr "Нова иконка"

msgid "Busy"
msgstr "В процес на проверяване"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Системата е обновена"

msgid "Updates available"
msgstr "Има достъпни обновявания"

msgid "Error"
msgstr "Грешка"

msgid "Information"
msgstr "Информация"

msgid "Log file"
msgstr "Файл-дневник"

msgid "Permissions:"
msgstr "Разрешения:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Идентификатор на процеса:"

msgid "Log file:"
msgstr "Файл-дневник:"

msgid "minutes"
msgstr "минути"

msgid "hours"
msgstr "часа"

msgid "days"
msgstr "дена"

msgid "Icons"
msgstr "Иконки"

msgid "Refresh"
msgstr "Опресняване"

msgid "Select All"
msgstr "Избор на всички"

msgid "Clear"
msgstr "Изчистване"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Започване на опресняването..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Проверяване на връзката към Интернет..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Намиране на списъка с обновяванията..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Изтегляне на правилата за нивата на безопаснот..."

msgid "_File"
msgstr "_Файл"

msgid "_Edit"
msgstr "_Редактиране"

msgid "_View"
msgstr "_Изглед"

msgid "_Help"
msgstr "_Помощ"

msgid "About"
msgstr "Относно"

msgid "Preferences"
msgstr "Предпочитания"

msgid "History of updates"
msgstr "История на акутализациите"

msgid "Close"
msgstr "Затваряне"

msgid "Date"
msgstr "Дата"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Забавяне при първоначалното стартирае (в секунди):"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Проверка на връзката към Интернет (име на домейн или IP-адрес):"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Диспечер на актуализациите"

msgid "Proxy"
msgstr "Прокси"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ръчна настройка на проксито"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Използване на едно и също прокси за всички протоколи"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP-прокси"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP-прокси"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher-прокси"

msgid "Port:"
msgstr "Порт:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Големина"

msgid "B"
msgstr "Б"

msgid "KB"
msgstr "КБ"

msgid "MB"
msgstr "МБ"

msgid "GB"
msgstr "ГБ"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Моля, въведете паролата си"

msgid "No changelog available"
msgstr "Дневникът на промените не е достъпен"

User avatar
FlowerChild
Level 1
Level 1
Posts: 23
Joined: Thu May 07, 2009 2:53 pm
Location: Denmark

Re: mintUpdate

Post by FlowerChild » Mon May 11, 2009 2:24 pm

Language: Danish, "da"
msgid "Installing updates"
msgstr "Installerer opdateringer"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Vent venligst, dette kan tage noget tid"

msgid "Update is complete"
msgstr "Opdateringen blev gennemført"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Kunne ikke installere sikkerheds-opdateringerne"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Undersøger om der er opdateringer"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Kunne ikke oprette forbindelse til Internettet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "APT bliver brugt af et andet program"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Der er %d anbefalede opdateringer"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Dit system er opdateret"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Kunne ikke genindlæse pakke-listen"

msgid "Upgrade"
msgstr "Opgrader"

msgid "Package"
msgstr "Pakke"

msgid "Level"
msgstr "Niveau"

msgid "Old version"
msgstr "Gammel version"

msgid "New version"
msgstr "Ny version"

msgid "Install Updates"
msgstr "Installer opdateringer"

msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

msgid "Changelog"
msgstr "Ændrings-log"

msgid "Warnings"
msgstr "Advarsler"

msgid "Extra Info"
msgstr "Ekstra info"

msgid "Levels"
msgstr "Niveauer"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automatisk opdatering"

msgid "Tested?"
msgstr "Testet?"

msgid "Origin"
msgstr "Kilde"

msgid "Safe?"
msgstr "Sikker?"

msgid "Visible?"
msgstr "Synlig?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Certificeret pakke. Testet gennem Romeo eller vedligeholdt direkte af Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Anbefalede pakker. Testet og godkendt af Linux Mint"

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Sikre pakker. Ikke testet men menes at være sikre."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Ikke-sikre pakker. Kan påvirke systemets stabilitet."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Farlige pakker. Påvirker systemets stabilitet på systemer med visse konfigurationer."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint eller Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu eller 3.-parts"

msgid "No"
msgstr "Nej"

msgid "Yes"
msgstr "Ja"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Genopfrisk opdaterings-listen hver:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Bemærk: Listen opdateres kun mår mintUpdate-vinduet er lukket (vises i meddelelses-området."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Indtast dit kodeord for at starte mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Opdaterings-metode"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Inkluder dist-opgraderings-pakker?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Bemærk: Nye versioner af pakker kan have forskellige afhængigheder. Hvis en opgradering kræver at en pakke installeres eller fjernes, vil denne pakke blive holdt tilbage og ikke blive installeret. Vælger du denne indstilling, vil pakken blive opgraderet og alle nye afhængigheder vil blive håndteret. Da dette kan resultere i at nye pakker installeres eller andre fjernes, bør du kun bruge denne funktion hvis du har erfaring med APT."

msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Nyt ikon"

msgid "Busy"
msgstr "Optaget"

msgid "System up-to-date"
msgstr "System opdateret"

msgid "Updates available"
msgstr "Nye opdateringer tilgængelige"

msgid "Error"
msgstr "Fejl"

msgid "Information"
msgstr "Information"

msgid "Log file"
msgstr "Log-fil"

msgid "Permissions:"
msgstr "Tilladelser:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Proces-ID:"

msgid "Log file:"
msgstr "Log-fil:"

msgid "minutes"
msgstr "minutter"

msgid "hours"
msgstr "timer"

msgid "days"
msgstr "dage"

msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"

msgid "Refresh"
msgstr "Genindlæs"

msgid "Select All"
msgstr "Vælg alle"

msgid "Clear"
msgstr "Ryd"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Genindlæser..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Undersøger om der er forbindelse til internettet..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Finder opdaterings-listen..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Henter regler for sikkerheds-niveauer..."

msgid "_File"
msgstr "_Filer"

msgid "_Edit"
msgstr "_Rediger"

msgid "_View"
msgstr "_Vis"

msgid "_Help"
msgstr "_Hjælp"

msgid "About"
msgstr "Om"

msgid "Preferences"
msgstr "Indstillinger"

msgid "History of updates"
msgstr "Opdaterings-historik"

msgid "Close"
msgstr "Luk"

msgid "Date"
msgstr "Dato"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Opstarts-forsinkelse (i sekunder):"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Internet-tjek (domæne-navn eller IP-adresse):"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Linux Mints opdaterings-program"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Manuel proxy-konfiguration"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Brug den samme proxy til alle protokoller"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP-proxy:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP-proxy:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher-proxy:"

msgid "Port:"
msgstr "Port:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Størrelse"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Skriv venligst din adgangskode"

msgid "No changelog available"
msgstr ""Ingen ændrings-log tilgængelig"
Every OS wastes your time, from the desktop to the lap,
Everything since the abacus, is just a bunch of crap.

From Microsoft, to Macintosh, to lih-lie-lih-lie... nux.
Every computer crashes, 'cause every OS sucks.

mestre
Level 1
Level 1
Posts: 1
Joined: Wed May 13, 2009 8:39 am

Re: mintUpdate

Post by mestre » Wed May 13, 2009 9:30 am

Language: Russian
msgid "Installing updates"
msgstr "Установка обновлений"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Пожалуйста, дождитесь окончания выполнения операции"

msgid "Update is complete"
msgstr "Установка обновлений завершена"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Установка обновлений безопасности невозможна"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Поиск обновлений"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Невозможно подключиться к Интернет"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Другое приложение использует APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Обнаружено %d обновлений"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Ваша система в актуальном состоянии"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Невозможно обновить список пакетов"

msgid "Upgrade"
msgstr "Обновить"

msgid "Package"
msgstr "Пакет"

msgid "Level"
msgstr "Уровень"

msgid "Old version"
msgstr "Старая версия"

msgid "New version"
msgstr "Новая версия"

msgid "Install Updates"
msgstr "Установить обновления"

msgid "Description"
msgstr "Описание"

msgid "Changelog"
msgstr "Журнал обновлений"

msgid "Warnings"
msgstr "Предупреждения"

msgid "Extra Info"
msgstr "Дополнительная информация"

msgid "Levels"
msgstr "Уровни"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Автообновление"

msgid "Tested?"
msgstr "Проверено?"

msgid "Origin"
msgstr "Источник"

msgid "Safe?"
msgstr "Безопасность"

msgid "Visible?"
msgstr "Отображать?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Сертифицированные пакеты. Проверен Romeo или прямо поддерживаются Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Рекомендованные пакеты. Проверенные и утверждённые Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Безопасные пакеты. Не проверены, но безопасны с высокой степенью вероятности."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Небезопасные пакеты. Потенциально могут повлиять на стабильность системы."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Опасные пакеты. Могут приводить к нестабильности системы в зависимости от спецификаций или оборудования."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint или Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu или третья сторона"

msgid "No"
msgstr "Нет"

msgid "Yes"
msgstr "Да"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Обновлять список пакетов каждые:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Замечание: Список обновляется только когда окно mintUpdate закрыто (режим панели задач)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Пожалуйста, введите ваш пароль чтобы запустить mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Метод обновления"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Включать пакеты для обновления дистрибутива?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Замечание: Новые версии пакетов могут иметь другие зависимости. По умолчанию, если обновление невозможно без установки или удаления других пакетов, то оно не будет проведено. Однако, если вы выберете данную опцию, обновление будет проведено и все конфликты зависимостей будут автоматически разрешены. Поскольку это может означать автоматическую установку новых пакетов и/или удаление старых данную опцию рекомендуется использовать только при наличии достаточного опыта с APT."

msgid "Icon"
msgstr "Значок"

msgid "Status"
msgstr "Статус"

msgid "New Icon"
msgstr "Новый значок"

msgid "Busy"
msgstr "Занят"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Система в актуальном состоянии"

msgid "Updates available"
msgstr "Доступны обновления"

msgid "Error"
msgstr "Ошибка"

msgid "Information"
msgstr "Информация"

msgid "Log file"
msgstr "Журнал"

msgid "Permissions:"
msgstr "Права доступа:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID процесса:"

msgid "Log file:"
msgstr "Журнал:"

msgid "minutes"
msgstr "минуты"

msgid "hours"
msgstr "часы"

msgid "days"
msgstr "дни"

msgid "Icons"
msgstr "Значки"

msgid "Refresh"
msgstr "Обновить"

msgid "Select All"
msgstr "Выбрать всё"

msgid "Clear"
msgstr "Очистить"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Начать обновление..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Проверить соединение с Интернет..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Поиск списка обновлений..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Загрузка правил уровней безопасности..."

msgid "_File"
msgstr "_Файл"

msgid "_Edit"
msgstr "_Редактировать"

msgid "_View"
msgstr "Пр_осмотр"

msgid "_Help"
msgstr "_Помощь"

msgid "About"
msgstr "О Программе"

msgid "Preferences"
msgstr "Настройки"

msgid "History of updates"
msgstr "История обновлений"

msgid "Close"
msgstr "Закрыть"

msgid "Date"
msgstr "Дата"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Задержка при запуске (в секундах) :"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Проверка соединения с Интернет (доменное имя или IP-адрес) :"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Менеджер обновлений Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Прокси"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ручная настройка прокси"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Использовать один прокси для всех протоколов"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP-прокси:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP-прокси:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher-прокси:"

msgid "Port:"
msgstr "Порт:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Размер"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Пожалуйста, введите Ваш пароль"

msgid "No changelog available"
msgstr "Журнал изменений не доступен"
Last edited by mestre on Wed May 13, 2009 7:16 pm, edited 1 time in total.

korkholeh
Level 1
Level 1
Posts: 9
Joined: Wed May 13, 2009 11:04 am
Location: Poltava, Ukraine
Contact:

Re: mintUpdate

Post by korkholeh » Wed May 13, 2009 12:02 pm

Ukrainian (uk)
msgid "Installing updates"
msgstr "Встановлення оновлень"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Будь-ласка зачекайте, це вимагає трохи часу"

msgid "Update is complete"
msgstr "Оновлення завершено"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Не можу встановити оновлення безпеки"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Перевірка оновлень"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Не можу підключитися до Інтернету"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Інша програма використовує APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Наявно %d рекомендованих оновлень"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Вашу систему оновлено"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Не можу оновити перелік пакунків"

msgid "Upgrade"
msgstr "Оновити"

msgid "Package"
msgstr "Пакунок"

msgid "Level"
msgstr "Рівень"

msgid "Old version"
msgstr "Стара версія"

msgid "New version"
msgstr "Нова версія"

msgid "Install Updates"
msgstr "Встановити оновлення"

msgid "Description"
msgstr "Опис"

msgid "Changelog"
msgstr "Зміни"

msgid "Warnings"
msgstr "Повідомлення"

msgid "Extra Info"
msgstr "Додатково"

msgid "Levels"
msgstr "Рівні"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Автооновлення"

msgid "Tested?"
msgstr "Протестовано?"

msgid "Origin"
msgstr "Початок"

msgid "Safe?"
msgstr "Безпечно?"

msgid "Visible?"
msgstr "Видимо?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Сертифіковані пакунки. Протестовані для Romeo або підтримуються команою Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Рекомендовані пакунки. Протестовано і підтверджено командою Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Безпечні пакунки. Не тестовані але мають бути безпечними."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Небезпечні пакунки. Потенційно можуть порушити стабільність системи."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Вкрай небезпечні пакунки. Відомі проблеми зі стабільністю на деяких системних конфігураціях чи за присутності певного апаратного забезпечення."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint або Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu або сторонні"

msgid "No"
msgstr "Ні"

msgid "Yes"
msgstr "Так"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Оновлювати перелік оновлень кожні:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Увага: Перелік оновлюється лише коли вікно mintUpdate згорнуте."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Будь-ласка введіть пароль для запуску mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Метод оновлення"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Включати пакунки оновлення дистрибутиву?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Увага: Новіші версії пакунків можуть вимагати нових залежностей. Якщо для оновлення потрубно буде встановити або видалити інший пакунок, то оновлення не буде виконано. Однак якщо ви відмітите дану опцію, то оновлення буде виконано і всі нові залежності буде розв'язано. Оскільки це може призвести до встановлення нових або видалення деяких ваших пакунків - ви маєте бути впевнені у своїх діях."

msgid "Icon"
msgstr "Піктограма"

msgid "Status"
msgstr "Статус"

msgid "New Icon"
msgstr "Нова піктограма"

msgid "Busy"
msgstr "Зайнято"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Систему оновлено"

msgid "Updates available"
msgstr "Наявне оновлення"

msgid "Error"
msgstr "Помилка"

msgid "Information"
msgstr "Інформація"

msgid "Log file"
msgstr "Лог-файл"

msgid "Permissions:"
msgstr "Права:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID процесу:"

msgid "Log file:"
msgstr "Лог-файл:"

msgid "minutes"
msgstr "хвилин"

msgid "hours"
msgstr "годин"

msgid "days"
msgstr "днів"

msgid "Icons"
msgstr "Піктограми"

msgid "Refresh"
msgstr "Оновити"

msgid "Select All"
msgstr "Вибрати всі"

msgid "Clear"
msgstr "Очистити"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Оновлення..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Перевірка підключення до Інтернету..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Пошук переліку оновлень..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Завантаження правил рівнів безпеки..."

msgid "_File"
msgstr "_Файл"

msgid "_Edit"
msgstr "_Правка"

msgid "_View"
msgstr "_Вигляд"

msgid "_Help"
msgstr "_Допомога"

msgid "About"
msgstr "Про програму"

msgid "Preferences"
msgstr "Налаштування"

msgid "History of updates"
msgstr "Журнал оновлень"

msgid "Close"
msgstr "Закрити"

msgid "Date"
msgstr "Дата"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Затримка старту (в секундах) :"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Перевірка Інтернету (доменне ім'я або IP адреса) :"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Менеджер оновлень Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Проксі"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ручне налаштування проксі"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Використовувати однаковий проксі для всіх протоколів"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP проксі :"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP проксі :"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher проксі :"

msgid "Port:"
msgstr "Порт :"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Розмір"

msgid "B"
msgstr "Б"

msgid "KB"
msgstr "КБ"

msgid "MB"
msgstr "МБ"

msgid "GB"
msgstr "ГБ"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Будь-ласка введіть пароль"

msgid "No changelog available"
msgstr "Перелік змін не знайдено"

ksiaze
Level 1
Level 1
Posts: 5
Joined: Wed May 13, 2009 12:49 pm

Re: mintUpdate

Post by ksiaze » Wed May 13, 2009 12:53 pm

Language: Polish
msgid "Installing updates"
msgstr "Instalowanie aktualizacji"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr Proszę czekać, to może zająć trochę czasu"

msgid "Update is complete"
msgstr "Aktualizacja zakończona"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Nie udało zainstalować się aktualizacji bezpieczeństwa"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Sprawdzanie dostępności aktualizacji"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Nie udało połączyć się z Internetem"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Inny program użytkuje APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Jest %d rekomendowanych aktualizacji oprogramowania"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Twój system jest w pełni aktualny"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Nie udało się odświeżyć listy pakietów"

msgid "Upgrade"
msgstr "Aktualizuj"

msgid "Package"
msgstr "Pakiet"

msgid "Level"
msgstr "Poziom"

msgid "Old version"
msgstr "Stara wersja"

msgid "New version"
msgstr "Nowa wersja"

msgid "Install Updates"
msgstr "Zainstaluj aktualizacje"

msgid "Description"
msgstr "Opis"

msgid "Changelog"
msgstr "Zmiany"

msgid "Warnings"
msgstr "Ostrzeżenia"

msgid "Extra Info"
msgstr "Dodatkowe informacje"

msgid "Levels"
msgstr "Poziomy"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automatyczne odświeżanie"

msgid "Tested?"
msgstr "Przetestowane?"

msgid "Origin"
msgstr "Pochodzenie"

msgid "Safe?"
msgstr "Bezpieczne?"

msgid "Visible?"
msgstr "Widoczne?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Pakiety certyfikowane. Testowane poprzez Romeo lub zarządzane bezpośrednio przez Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Pakiety proponowane. Przetestowane i zaakceptowane przez Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Pakiety bezpieczne. Nie testowane ale bezpieczne."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Pakiety niepewne. Pakiety potencjalnie mogące pogorszyć stabilność systemu."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Pakiety niebezpieczne. Zagrażają stabilności systemu w zależności od ustawień i sprzętu."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint lub Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu lub strony trzeciej"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Yes"
msgstr "Tak"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Odświeżaj listę uaktualnień z częstotliwością:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Uwaga: Lista jest uaktualniana tylko kiedy okno mintUpdate jest zamknięte (znajduje się w tacce systemowej)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Wprowadź hasło w celu uruchomienia mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Metoda aktualizacji"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Dołączyć pakiety aktualizujące dystrybucję?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Uwaga: Nowe wersje oprogramowania mogą mieć inne zależności. Jeżeli aktualizacja wymaga instalacji lub usunięcia innego programu zostanie wtedy wstrzymana. Jeśli jednak wybierzesz tą opcje, nastąpi aktualizacja a wszystkie zależności zostaną zachowane. Ponieważ może prowadzić do zainstalowania nowych programów lub usunięcia niektórych już zainstalowanych zaleca się używanie tej opcji tylko, jeżeli ma się dosłiadczenie z programem APT."

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Nowa Ikona"

msgid "Busy"
msgstr "Zajęty"

msgid "System up-to-date"
msgstr "System aktualny"

msgid "Updates available"
msgstr "Dostępnych aktualizacji"

msgid "Error"
msgstr "Błąd"

msgid "Information"
msgstr "Informacja"

msgid "Log file"
msgstr "Plik logu"

msgid "Permissions:"
msgstr "Uprawnienia:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID procesu:"

msgid "Log file:"
msgstr "Plik loga:"

msgid "minutes"
msgstr "minut"

msgid "hours"
msgstr "godzin"

msgid "days"
msgstr "dni"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"

msgid "Refresh"
msgstr "Odśwież"

msgid "Select All"
msgstr "Zaznacz wszystko"

msgid "Clear"
msgstr "Wyczyść"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Odświeżanie rozpoczęte..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Sprawdzanie połączenia z Internetem..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Wyszukiwanie listy aktualizacji..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Pobieranie reguł bezpieczeństwa..."

msgid "_File"
msgstr "_Plik"

msgid "_Edit"
msgstr "_Edycja"

msgid "_View"
msgstr "_Widok"

msgid "_Help"
msgstr "P_omoc"

msgid "About"
msgstr "O programie"

msgid "Preferences"
msgstr "Preferencje"

msgid "History of updates"
msgstr "Historia aktualizacji"

msgid "Close"
msgstr "Zamknij"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Opóźnienie włączania (w sekundach)"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Weryfikacja połączenia z internetem (nazwa domeny lub adres IP):"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Menadżer aktualizacji dla Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ręczna konfiguracja proxy"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Użyj tego samego proxy dla wszystkich protokołów"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "Proxy HTTP :"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "Proxy FTP :"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Proxy Gopher :"

msgid "Port:"
msgstr "Port :"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Rozmiar"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Proszę wprowadź swoje hasło"

msgid "No changelog available"
msgstr "Brak pliku zmian"

PingWin
Level 1
Level 1
Posts: 9
Joined: Wed May 13, 2009 2:31 pm

Re: mintUpdate

Post by PingWin » Wed May 13, 2009 5:33 pm

Language: Slovenian
msgid "Installing updates"
msgstr "Namestitev popravkov"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Prosimo počakajte, to lahko traja nekaj časa..."

msgid "Update is complete"
msgstr "Namestitev popravkov je končana"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Ne morem namestiti varnostnih popravkov"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Preverjam za popravke"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Ne morem vzpostaviti povezave"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Druga aplikacija uporablja APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Na voljo je %d priporočenih popravkov"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Vaš sistem ne potrebuje popravkov"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Ne morem osvežiti seznama popravkov"

msgid "Upgrade"
msgstr "Nadgradi"

msgid "Package"
msgstr "Paket"

msgid "Level"
msgstr "Nivo"

msgid "Old version"
msgstr "Stara različica"

msgid "New version"
msgstr "Nova različica"

msgid "Install Updates"
msgstr "Namesti popravke"

msgid "Description"
msgstr "Opis"

msgid "Changelog"
msgstr "Seznam sprememb"

msgid "Warnings"
msgstr "Opozorila"

msgid "Extra Info"
msgstr "Posebna obvestila"

msgid "Levels"
msgstr "Nivoji"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Avtomatska osvežitev"

msgid "Tested?"
msgstr "Testirano?"

msgid "Origin"
msgstr "Original"

msgid "Safe?"
msgstr "Varno?"

msgid "Visible?"
msgstr "Vidno?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Certificirani popravki. Preverjeni z Romeo ali originalni Linux Mint paketi."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Priporočeni paketi. Testirano in odobreno od Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Varni paketi. Ne testirani, ampak verjetno dobri."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Ne varni paketi. Lahko vplivajo na stabilnost vašega sistema."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Zelo nevarni paketi. Preverjeno slabo vplivajo na določene konfiguracije sistemov."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint ali Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu ali zunanji viri"

msgid "No"
msgstr "Ne"

msgid "Yes"
msgstr "Da"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Osveži seznam popravkov vsake:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Pomni: Seznam je osveževan ko je mintUpdate zaprt (opravilna vrstica)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Prosim, vpišite geslo za zagon mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Način nadgradnje"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Uporabi dist-upgrade pakete?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Pomni: Nove verzije paketov imajo lahko drugačne soodvisnosti. Če nadgradnja zahteva namestitev ali odstranitev drugega paketa, nova verzija ne bo nameščena. Če izberete to možnost, bo nadgrajen in soodvisnosti bodo popravljene. Zaradi morabitnih odstranitev in nadgradenj nekaterih drugih paketov, uporabite to možnost samo, če imate izkušnje s programom APT"

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Status"
msgstr "Stanje"

msgid "New Icon"
msgstr "Nova Ikona"

msgid "Busy"
msgstr "Zasedeno"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Sistem nadgrajen"

msgid "Updates available"
msgstr "Popravki na voljo"

msgid "Error"
msgstr "Napaka"

msgid "Information"
msgstr "Informacija"

msgid "Log file"
msgstr "Dnevniška datoteka"

msgid "Permissions:"
msgstr "Dovoljenja:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID procesa:"

msgid "Log file:"
msgstr "Dnevniška datoteka:"

msgid "minutes"
msgstr "minute"

msgid "hours"
msgstr "ure"

msgid "days"
msgstr "dnevi"

msgid "Icons"
msgstr "Ikone"

msgid "Refresh"
msgstr "Osveži"

msgid "Select All"
msgstr "Izberi vse"

msgid "Clear"
msgstr "Izbriši"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Zaganjam osvežitev..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Preverjam povezavo..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Iščem seznam popravkov..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Prenašam varnostna pravila..."

msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"

msgid "_Edit"
msgstr "_Uredi"

msgid "_View"
msgstr "Pogled"

msgid "_Help"
msgstr "_Pomoč"

msgid "About"
msgstr "O programu"

msgid "Preferences"
msgstr "Nastavitve"

msgid "History of updates"
msgstr "Zgogovina nadgradenj"

msgid "Close"
msgstr "Zapri"

msgid "Date"
msgstr "Datum"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Zamik zagona (v sekundah) :"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Internetno preverjanje (domene ali pa IP naslova) :"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Program za nadgrajevanje za Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ročna nastavitev za proxy"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Uporabi ta proxy za vse protokole"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP Proxy:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "Proxy FTP:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher Proxy :"

msgid "Port:"
msgstr "Vrata:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Velikost"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Prosimo vpišite geslo"

msgid "No changelog available"
msgstr "Ni dnevnika sprememb"

constantinos692
Level 1
Level 1
Posts: 14
Joined: Wed Nov 26, 2008 4:28 pm

Re: mintUpdate

Post by constantinos692 » Wed May 13, 2009 5:58 pm

Language: Greek
msgid "Installing updates"
msgstr "Εγκαθίστανται ενημερώσεις"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Παρακαλώ περιμένετε, μπορεί να χρειαστεί κάποιος χρόνος"

msgid "Update is complete"
msgstr "Η ενημέρωση ολοκληρώθηκε"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Δεν κατέστη δυνατή η εγκατάσταση των ενημερώσεων ασφαλείας"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Εκτελείται έλεγχος για ενημερώσεις"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Δεν κατέστη δυνατή η σύνδεση με το Internet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Μία άλλη εφαρμογή χρησιμοποιεί το APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Υπάρχουν %d προτεινόμενες ενημερώσεις διαθέσιμες"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Στο σύστημα σας είναι ενημερωμένο"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Δεν κατέστη δυνατή η ανανέωση της λίστας των πακέτων"

msgid "Upgrade"
msgstr "Αναβάθμιση"

msgid "Package"
msgstr "Πακέτο"

msgid "Level"
msgstr "Επίπεδο"

msgid "Old version"
msgstr "Παλαιά έκδοση"

msgid "New version"
msgstr "Νέα έκδοση"

msgid "Install Updates"
msgstr "Εγκατάσταση ενημερώσεων"

msgid "Description"
msgstr "Περιγραφή"

msgid "Changelog"
msgstr "Καταγραφή αλλαγών"

msgid "Warnings"
msgstr "Προειδοποιήσεις"

msgid "Extra Info"
msgstr "Επιπλέον πληροφορίες"

msgid "Levels"
msgstr "Επίπεδα"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Αυτόματη ανανέωση"

msgid "Tested?"
msgstr "Ελέγχθηκαν;"

msgid "Origin"
msgstr "Εκδότης"

msgid "Safe?"
msgstr "Ασφαλή;"

msgid "Visible?"
msgstr "Ορατά;"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by
Linux Mint."
msgstr "Πιστοποιημένα πακέτα. Ελέγχθηκαν μέσα από το Romeo ή συντηρούνται
απευθείας από το Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Προτεινόμενα πακέτα. Ελέγχθηκαν και εγκρίθηκαν από το Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Ασφαλή πακέτα. Μη δοκιμασμένα αλλά πιστεύεται ότι είναι ασφαλή."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the
system."
msgstr "Μη ασφαλή πακέτα. Μπορεί να επηρεάσουν τη σταθερότητα του
συστήματος."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems
depending on certain specs or hardware."
msgstr "Επικίνδυνα πακέτα. Είναι γνωστό ότι επηρεάζουν την σταθερότητα του
συστήματος, ανάλογα με συγκεκριμένες ρυθμίσεις ή υλικό του υπολογιστή."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint ή Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu ή 3ου"

msgid "No"
msgstr "Όχι"

msgid "Yes"
msgstr "Ναι"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Ανανέωση της λίστας των ενημερώσεων κάθε :"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is
closed (system tray mode)."
msgstr "Σημείωση: Η λίστα ανανεώνεται μόνο όταν το παράθυρο του mintUpdate
είναι κλειστό (system tray mode)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό για να ξεκινήσει το mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Μέθοδος αναβάθμισης"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Να περιλαμβάνει dist-upgrade πακέτα ?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If
an upgrade requires the installation or the removal of another package it
will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it
will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can
result in the installation of new packages or the removal of some of your
packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Σημείωση: Νέες εκδόσεις των πακέτων μπορεί να έχουν διαφορετικές
εξαρτήσεις. Αν μία αναβάθμιση απαιτεί την εγκατάσταση ή την αφαίρεση ενός
άλλου πακέτου θα συγκρατηθεί και δε θα λάβει χώρα. Αν όμως επιλέξετε αυτήν
την επιλογή, η αναβάθμιση θα λάβει χώρα και όλες οι νέες εξαρτήσεις θα
επιλυθούν. Επειδή αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση νέων
πακέτων ή την αφαίρεση κάποιων από τα πακέτα σας θα πρέπει να
χρησιμοποιείτε αυτή την επιλογή μόνο εάν είστε έμπειρος χρήστης του APT."

msgid "Icon"
msgstr "Εικονίδιο"

msgid "Status"
msgstr "Κατάσταση"

msgid "New Icon"
msgstr "Νέο εικονίδιο"

msgid "Busy"
msgstr "Απασχολημένο"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Σύστημα ενημερωμένο"

msgid "Updates available"
msgstr "Διαθέσιμες ενημερώσεις"

msgid "Error"
msgstr "Σφάλμα"

msgid "Information"
msgstr "Πληροφορίες"

msgid "Log file"
msgstr "Αρχείο καταγραφής"

msgid "Permissions:"
msgstr "Άδειες:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Ταυτότητα Διαδικασίας:"

msgid "Log file:"
msgstr "Αρχείο καταγραφής:"

msgid "minutes"
msgstr "λεπτά"

msgid "hours"
msgstr "ώρες"

msgid "days"
msgstr "ημέρες"

msgid "Icons"
msgstr "Εικονίδια"

msgid "Refresh"
msgstr "Ανανέωση"

msgid "Select All"
msgstr "Επιλογή όλων"

msgid "Clear"
msgstr "Καθαρισμός"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Έναρξη ανανέωσης..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Έλεγχος σύνδεσης με το διαδίκτυο..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Ανεύρεση λίστας ενημερώσεων..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Λήψη κανόνων επιπέδου ασφαλείας..."

msgid "_File"
msgstr "_Αρχείο"

msgid "_Edit"
msgstr "_Επεξεργασία"

msgid "_View"
msgstr "Εμφάνιση"

msgid "_Help"
msgstr "_Βοήθεια"

msgid "About"
msgstr "Σχετικά"

msgid "Preferences"
msgstr "Προτιμήσεις"

msgid "History of updates"
msgstr "Ιστορικό ενημερώσεων"

msgid "Close"
msgstr "Κλείσιμο"

msgid "Date"
msgstr "Ημερομηνία"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Καθυστέρηση εκκίνησης (σε δευτερόλεπτα) :"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Έλεγχος στο διαδίκτυο (domain name ή διεύθυνση IP) :"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Διαχειριστής ενημερώσεων του Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Χειροκίνητη διαμόρφωση του proxy"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Χρησιμοποίηση του ίδιου proxy για όλα τα πρωτόκολλα"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP Proxy:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP Proxy:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher Proxy:"

msgid "Port:"
msgstr "Port:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Μέγεθος"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Παρακαλώ εισάγετε τον κωδικό σας"

msgid "No changelog available"
msgstr "Κανένα ημερολόγιο καταγραφής αλλαγών δεν είναι διαθέσιμο"
Last edited by constantinos692 on Sun May 17, 2009 4:21 pm, edited 5 times in total.

stasike
Level 1
Level 1
Posts: 8
Joined: Wed May 06, 2009 4:54 am

Re: mintUpdate Slowak complete

Post by stasike » Thu May 14, 2009 7:11 am

Language: Slovak (sk-SK)
msgid "Installing updates"
msgstr "Inštalujem aktualizácie"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Prosím počkajte, môže to chvíľu trvať"

msgid "Update is complete"
msgstr "Aktualizácia je kompletná"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Nemohol som nainštalovať bezpečnostné aktualizácie"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Kontrolujem dostupnosť aktualizácií"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "neviem sa pripojiť k internetu"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Iná aplikácia používa APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "K dispozícii je %d aktualizácii software"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Váš systém je aktuálny"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Nemohol som aktualizovať zoznam softwarových balíkov"

msgid "Upgrade"
msgstr "Aktualizácia"

msgid "Package"
msgstr "Balík"

msgid "Level"
msgstr "Úroveň"

msgid "Old version"
msgstr "Predch. verzia"

msgid "New version"
msgstr "Nová verzia"

msgid "Install Updates"
msgstr "Nainštaluj aktualizácie"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Changelog"
msgstr "Zoznam zmien"

msgid "Warnings"
msgstr "Varovania"

msgid "Extra Info"
msgstr "Extra info"

msgid "Levels"
msgstr "Úrovne"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automaticky obnovuj"

msgid "Tested?"
msgstr "Otestované?"

msgid "Origin"
msgstr "Pôvod"

msgid "Safe?"
msgstr "Bezpečné?"

msgid "Visible?"
msgstr "Viditeľné?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Certifikované balíčky. Otetované Rómeom, alebo priamo udžiavané tímom Mint Linux."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Odporúčané balíčky. Otestované a schválené tímom Mint Linux."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Bezpečné balíčky. Niesú otestované, ale veríme že sú bezpečné."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Nie Bezpečné balíčky. Mohli by potenciálne ovplyvniť stabilitu systému."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Nebezpečné balíčky. Vieme že ovplyvňujú stabilitu systému v závislosti na určitej špecifikácii Vášho hardware."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint alebo Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu alebo tretia strana"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Yes"
msgstr "Áno"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Obnov zoznam balíčkov každých:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Pozor: Zoznam sa obnovuje iba keď je toto okno zatvorené (ako ikonka v systémovej lište)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Prosím zadajte heslo na štart mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Metóda aktualizácie"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Zahrnúť dist-upgrade balíčky?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Pozor: Novšie versie balíčkov môžu mať rôzne závislosti. Ak aktualizácia vyžaduje nainštalovanie alebo odstránenie iného balíčka tak bude ponechaná v pôvodnom stave a nebude aktualizovaná. Ik však vyberiete túto voľbu tak budú zachované všetky závislosti. Keďže toto môže mať za následok inštaláciu nových balíčkov alebo odstráninie niektorých balíčkov mali by ste ju vybrať iba ak ste skúsený používateľ systému APT."

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Nová ikona"

msgid "Busy"
msgstr "Zaneprázdnený"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Systém je aktuálny"

msgid "Updates available"
msgstr "Aktualizácie k dispozícii"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

msgid "Information"
msgstr "Informácia"

msgid "Log file"
msgstr "Log súbor"

msgid "Permissions:"
msgstr "Povolenia"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID procesu"

msgid "Log file:"
msgstr "Log súbor:"

msgid "minutes"
msgstr "minúty"

msgid "hours"
msgstr "hodiny"

msgid "days"
msgstr "dni"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"

msgid "Refresh"
msgstr "Obnov"

msgid "Select All"
msgstr "Vyber všetky"

msgid "Clear"
msgstr "Vyčisti"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Začínam znovu načítanie"

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Kontrolujem pripojenie na Internet"

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Hľadám zoznam aktualizácií"

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Sťahujem pravidlá úrovní bezpečnosti"

msgid "_File"
msgstr "_Súbor"

msgid "_Edit"
msgstr "_Uprav"

msgid "_View"
msgstr "_Pohľad"

msgid "_Help"
msgstr "Po_moc"

msgid "About"
msgstr "O aplikácii"

msgid "Preferences"
msgstr "Voľby"

msgid "History of updates"
msgstr "História aktualizácií"

msgid "Close"
msgstr "Zatvor"

msgid "Date"
msgstr "Dátum"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Oneskorenie štartu (v sekundách)"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Kontrola Internetu (názov domény, alebo IP adresa)"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Manežér aktualizácií pre Mint Linux"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ručná konfigurácia Proxy"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Použi ten istý proxy server pre všetky protokoly"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP Proxy:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP Proxy:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher Proxy:"

msgid "Port:"
msgstr "Port:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Veľkosť"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Prosím zadajte svoje heslo"

msgid "No changelog available"
msgstr "Záznam zmien nie je k dispozícii"
Last edited by stasike on Thu May 14, 2009 7:57 am, edited 2 times in total.

User avatar
Alexio
Level 1
Level 1
Posts: 17
Joined: Tue May 12, 2009 1:16 pm
Location: Romania
Contact:

Re: mintUpdate

Post by Alexio » Thu May 14, 2009 7:15 am

Language: Romanian
msgid "Installing updates"
msgstr "Instalarea actualizărilor"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Vă rugăm să așteptați, această acțiune poate sa dureze mai mult timp"

msgid "Update is complete"
msgstr "Actualizarea este finalizată"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "O eroare a intervenit în timpul instalării actualizărilor de securitate"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Verificarea actualizărilor disponibile"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Conectarea la internet nu a fost posibilă"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "O altă aplicație folosește APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Există %d actualizări disponibile"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Sistemul este actualizat"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "O eroare a intervenit în timpul actualizării listei de pachete"

msgid "Upgrade"
msgstr "Instalează"

msgid "Package"
msgstr "Pachete actualizate"

msgid "Level"
msgstr "Nivelul"

msgid "Old version"
msgstr "Versiune veche"

msgid "New version"
msgstr "Versiune nouă"

msgid "Install Updates"
msgstr "Instalează actualizările"

msgid "Description"
msgstr "Descriere"

msgid "Changelog"
msgstr "Jurnalul modificărilor"

msgid "Warnings"
msgstr "Avertismente"

msgid "Extra Info"
msgstr "Informații suplimentare"

msgid "Levels"
msgstr "Niveluri"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Reîncărcare automată"

msgid "Tested?"
msgstr "Testat?"

msgid "Origin"
msgstr "Originea"

msgid "Safe?"
msgstr "Selectat?"

msgid "Visible?"
msgstr "Vizibil?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Actualizări certificate. Pachete testate prin Romeo sau provenind direct de la realizatorii Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Actualizări recomandate. Pachete testate și aprobate de realizatorii Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Actualizări propuse. Pachetele nu au fost testate dar se consideră că nu există riscuri dacă sunt folosite."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Pachete nerecomandate. Dacă instalați aceste pachete pot apărea probleme legate de stabilitatea sistemului."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Pachete periculoase. Aceste pachete afectează stabilitatea sistemelor care au anumite specificații hardware."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint sau Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu sau o altă sursă"

msgid "No"
msgstr "Nu"

msgid "Yes"
msgstr "Da"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Reîncarcă lista pachetelor actualizate la fiecare:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Notă: Lista actualizărilor va fi reîncărcată numai când fereastra mintUpdate este închisă."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Vă rugăm să introduceți parola dumneavoastră pentru a putea accesa mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Metoda de actualizare"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Include pachetele dist-upgrade?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Notă: Dependințele pot să se schimbe de la o versiune la alta. Dacă o actualizare are nevoie de adăugarea sau eliminarea unui alt pachet, atunci actualizarea respectivă nu va fi realizată. Totuși, dacă selectați această opțiune se va efectua actualizarea pachetelor, iar dependințele noi vor fi rezolvate automat. Astfel se pot instala în mod automat pachete noi sau se pot șterge pachete instalate, iar din acest motiv această opțiune nu este recomandată decât utilizatorilor experimentați."

msgid "Icon"
msgstr "Iconiță"

msgid "Status"
msgstr "Statut"

msgid "New Icon"
msgstr "Iconiță nouă"

msgid "Busy"
msgstr "Ocupat"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Sistem actualizat"

msgid "Updates available"
msgstr "Actualizări disponibile"

msgid "Error"
msgstr "Eroare"

msgid "Information"
msgstr "Informație"

msgid "Log file"
msgstr "Fișier jurnal"

msgid "Permissions:"
msgstr "Permisiuni:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID proces:"

msgid "Log file:"
msgstr "Fișier jurnal:"

msgid "minutes"
msgstr "minute"

msgid "hours"
msgstr "ore"

msgid "days"
msgstr "zile"

msgid "Icons"
msgstr "Iconițe"

msgid "Refresh"
msgstr "Actualizează"

msgid "Select All"
msgstr "Selectează tot"

msgid "Clear"
msgstr "Șterge"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Reîncărcarea este în curs..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Verificarea conexiunii la Internet..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Căutarea actualizărilor..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Descărcarea regulilor nivelului de stabilitate..."

msgid "_File"
msgstr "_Fișier"

msgid "_Edit"
msgstr "_Editare"

msgid "_View"
msgstr "Af_ișare"

msgid "_Help"
msgstr "_Ajutor"

msgid "About"
msgstr "Despre"

msgid "Preferences"
msgstr "Preferințe"

msgid "History of updates"
msgstr "Istoricul actualizărilor"

msgid "Close"
msgstr "Închide"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Întârzierea înainte de pornire (în secunde):"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Verificarea conexiunii la Internet (numele de domeniu sau adresa IP):"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Administratorul de actualizări pentru Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Configurația manuală pentru proxy"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Folosiți același proxy pentru toate protocoalele"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "Proxy HTTP:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "Proxy FTP:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Proxy Gopher:"

msgid "Port:"
msgstr "Port:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Mărimea"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Vă rugăm să introduceți parola dumneavoastră"

msgid "No changelog available"
msgstr "Nu este disponibil niciun jurnal al modificărilor"
Last edited by Alexio on Sat May 16, 2009 4:49 pm, edited 1 time in total.
COLLECTOR of Linux Mint Community Videos, maintainer of Linux Mint Tumblr micro-blog about community ressources as the COLLECTOR of relevant community information, administrator of the new Linux Mint Ambassadors blog (yet another COLLECTORS site!).

User avatar
j0s3
Level 1
Level 1
Posts: 5
Joined: Sat May 19, 2007 7:50 am
Location: Zlukov

Re: mintUpdate

Post by j0s3 » Thu May 14, 2009 8:25 am

Czech
msgid "Installing updates"
msgstr "Instaluji aktualizace"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Prosím čekejte, může to nějaký čas trvat"

msgid "Update is complete"
msgstr "Aktualizace dokončena"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Bezpečnostní aktualizace nelze nainstalovat"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Hledám aktualizace"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Nelze se připojit k Internetu"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "APT je používáno jinou aplikací"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Je k dispozici %d doporučených aktualizací"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Váš systém je aktualizován"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Nebylo možno obnovit seznam balíčků"

msgid "Upgrade"
msgstr "Aktualizace"

msgid "Package"
msgstr "Balíčky"

msgid "Level"
msgstr "Úroveň"

msgid "Old version"
msgstr "Starší verze"

msgid "New version"
msgstr "Nová verze"

msgid "Install Updates"
msgstr "Nainstalovat aktualizace"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Changelog"
msgstr "Poznámky k vydání"

msgid "Warnings"
msgstr "Varování"

msgid "Extra Info"
msgstr "Další informace"

msgid "Levels"
msgstr "Úrovně"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automatické obnovování"

msgid "Tested?"
msgstr "Testováno?"

msgid "Origin"
msgstr "Původ"

msgid "Safe?"
msgstr "Bezpečné?"

msgid "Visible?"
msgstr "Viditelné?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Ověřené balíčky. Testováno přes Romeo nebo přímo spravováno Linuxem Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Doporučené balíčky. Testováné a schváleno Linuxem Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Spolehlivé balíčky. Netestované, ale považovány za důvěryhodné"

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Nespolehlivé balíčky. Mohou ovlivnit stabilitu vašeho systému."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Nebezpečné balíčky. Známé tím, že narušují stabilitu systémů závislých na určitých specifikacích nebo hardwaru"

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint nebo Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu nebo třetí strana"

msgid "No"
msgstr "Ne"

msgid "Yes"
msgstr "Ano"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Obnovovat seznam aktualizací každých:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Poznámka: Seznam se obnovuje pouze pokud je okno s mintUpdate zavřeno (v módu systémového řádku)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Ke spuštění mintUpdate vložte vaše heslo, prosím."

msgid "Update Method"
msgstr "Způsob aktualizace"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Včetně balíčků aktualizace distribuce?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Poznámka: Novější verze balíčků mohou mít různé závislosti. Potřebuje-li aktualizace balíčku instalaci nebo odstranění jiného balíčku, nebude aktualizace provedena. Pokud vyberete tuto volbu, bude aktualizace provedena a všechny nové závislosti budou vyřešeny. Jelkož toto může vést k instalaci nových balíčků nebo způsobit odstranění některých z vašich balíčků, je tato volba určena pro pokročilejší uživatele APT."

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Nová ikona"

msgid "Busy"
msgstr "Zaneprázdněn"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Systém je aktuální"

msgid "Updates available"
msgstr "Aktualizace k dispozici"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

msgid "Information"
msgstr "Informace"

msgid "Log file"
msgstr "Záznam"

msgid "Permissions:"
msgstr "Práva:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID procesu:"

msgid "Log file:"
msgstr "Záznam:"

msgid "minutes"
msgstr "minut"

msgid "hours"
msgstr "hodin"

msgid "days"
msgstr "dní"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"

msgid "Refresh"
msgstr "Obnovit"

msgid "Select All"
msgstr "Označit vše"

msgid "Clear"
msgstr "Vyčistit"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Začíná obnovování..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Ověřování připojení k Internetu..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Hledání seznamu aktualizací..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Stahování bezpečnostních předpisů..."

msgid "_File"
msgstr "_Soubor"

msgid "_Edit"
msgstr "_Editovat"

msgid "_View"
msgstr "_Zobrazit"

msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"

msgid "About"
msgstr "O aplikaci"

msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení"

msgid "History of updates"
msgstr "Historie aktualizací"

msgid "Close"
msgstr "Zavřít"

msgid "Date"
msgstr "Datum"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Zpoždění při spouštění (v sekundách) :"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Ověření připojení k Internetu (doména nebo IP adresa) :"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Správce aktualizací pro Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ruční nastavení proxy"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Použít stejné proxy pro všechny protokoly"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP Proxy:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP Proxy:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher Proxy:"

msgid "Port:"
msgstr "Port:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Velikost"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Vaše heslo, prosím"

msgid "No changelog available"
msgstr "Žádný záznam k dispozici"

mortadelo
Level 1
Level 1
Posts: 33
Joined: Fri Dec 14, 2007 6:07 am

Re: mintUpdate

Post by mortadelo » Thu May 14, 2009 9:00 am

Language: Basque
msgid "Installing updates"
msgstr "Aktualizazioak instalatzen"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Itzaron mesedea, hay zenbait denbora har litzake"

msgid "Update is complete"
msgstr "Aktualizazioa amaitua"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Ezin izan dira segurtasun aktualizazioak instalatu"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Aktualizazioak bilatzen"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Ezin izan da Internetera konektatu"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Beste aplikazio bat APT ari da erabiltzen"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr " %d gomendatutako programen gai daude "

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Zure sistema egunean dago"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Ezin izan da paketen eguneratu"

msgid "Upgrade"
msgstr "Aktualizatu"

msgid "Package"
msgstr "Paketea"

msgid "Level"
msgstr "Nibelea"

msgid "Old version"
msgstr "Bersio zaharra"

msgid "New version"
msgstr "Bersio berria"

msgid "Install Updates"
msgstr "Aktualizacioa instalatu"

msgid "Description"
msgstr "Deskripzioa"

msgid "Changelog"
msgstr "Aldaketa"

msgid "Warnings"
msgstr "Advertentzia"

msgid "Extra Info"
msgstr "Informazio gehiago"

msgid "Levels"
msgstr "Nibeleak"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Actualizazio automatikoa"

msgid "Tested?"
msgstr "Probatuta?"

msgid "Origin"
msgstr "jatorria"

msgid "Safe?"
msgstr "Seguroa?"

msgid "Visible?"
msgstr "Ikuzgai?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Pakete zertifikatuak. Romeo-en bidez probatutak o Linux Mint ardurapean."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Gomendatuajo paketeak. Linus Mint-ek aztertu y onartutakoak."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Pakete seguruak. Ez aztertuak, baina seguru eta konfiantzazkoak."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Pakete inseguruak. Zure sistema funtzionamentua kalte egin dezakete."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Pakete arriskutzuak. Zenbait sistemen funtzionamentua kalte eraginen diete beren karakteristikak eta hardware kontuta izanda."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint edo Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu edo gainontzekoak"

msgid "No"
msgstr "Ez"

msgid "Yes"
msgstr "Bai"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Eguneratu aktualizazio zerrenda:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Nota: Lista bakarrik eguneratzen da mintUpdate paintailla itxita egonez gero (sistema banfejan moduan)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Zure pasaitza sartu mintUpdate erabiltzeko"

msgid "Update Method"
msgstr "Aktualizazio metodoa"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr " dist-upgrade paketea barneratu ?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Nota: Paketen dependentziak alfda dezakete bersio batetik bestera. Aktualizazio bat pakete zehatz bat behar izanez gero, paketea mantendu egingo da eta ez da aktualizatuko. Baina opzioa ahu autatuz gero, paketea aktualizatu egingo dira eta bere dependentziak guztiak konponduta. Horregatik, hay zenbait pakete berri instalatu edo ezabatu ekar ditzaketenez, barrik komendatzen da erabiltzea APT-kin experientzia daukatenei."

msgid "Icon"
msgstr "Ikonoa"

msgid "Status"
msgstr "Estatua"

msgid "New Icon"
msgstr "Ikono berria"

msgid "Busy"
msgstr "Lanpetuta"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Sistema eguneratua"

msgid "Updates available"
msgstr "Actualizazio berriak daude "

msgid "Error"
msgstr "Hutzegite"

msgid "Information"
msgstr "Informazioa"

msgid "Log file"
msgstr "Aldaketen eregistroa"

msgid "Permissions:"
msgstr "Permisoak:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Prozesuen ID:"

msgid "Log file:"
msgstr "Aldaketen eregistroa:"

msgid "minutes"
msgstr "minutoak"

msgid "hours"
msgstr "horduak"

msgid "days"
msgstr "egunak"

msgid "Icons"
msgstr "Ikonoak"

msgid "Refresh"
msgstr "Eguneratu"

msgid "Select All"
msgstr "Dena hautatu"

msgid "Clear"
msgstr "Garbitu"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Aktualizazio hasiera..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Internet konekzioa konprobatzen..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Aldaketen zerrena aurkitzen..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Segurtasun nibelen reglak deskargatzen..."

msgid "_File"
msgstr "_Archiboa"

msgid "_Edit"
msgstr "_Aldatu"

msgid "_View"
msgstr "_Ikusi"

msgid "_Help"
msgstr "_Laguntza"

msgid "About"
msgstr "Gutaz"

msgid "Preferences"
msgstr "Preferenziak"

msgid "History of updates"
msgstr "Aktualizazio historiala"

msgid "Close"
msgstr "Itxi"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Hasieraren atzerakuntza (segunduetan):"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Internet konprobazioa (dominioa edo IP norabide):"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Linux Mint-jo Aktualizazio gestorea"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxya"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Prozi-ko konfigurazio eskuliburua"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Protokoloen proxi berdina erabili"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP Proxya:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP Proxya:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher Proxya:"

msgid "Port:"
msgstr "Atea:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Tamaina"

msgid "B"
msgstr "b"

msgid "KB"
msgstr "Kb"

msgid "MB"
msgstr "Mb"

msgid "GB"
msgstr "Gb"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Zure pasaitza sartu"

msgid "No changelog available"
msgstr "Ez dago aldaketeen erregistroa"

thorx89
Level 1
Level 1
Posts: 21
Joined: Sun Dec 21, 2008 7:45 am

Re: mintUpdate

Post by thorx89 » Thu May 14, 2009 10:58 am

msgid "Installing updates"
msgstr "Instaluji aktualizace"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Prosím čekejte, operace může chvíli trvat."

msgid "Update is complete"
msgstr "Aktualizace je kompletní"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Nebylo možno nainstalovat bezpečnostní aktualizace"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Hledám aktualizace"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Nepodařilo se připojit k internetu"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "APT používá jiná aplikace"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Počet doporučených softwarových aktualizací, které jsou k dispozici je: %d "

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Váš systém je aktualizován"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Nebylo možno získat seznam balíků"

msgid "Upgrade"
msgstr "Upgrade"

msgid "Package"
msgstr "Balík"

msgid "Level"
msgstr "Úroveň"

msgid "Old version"
msgstr "Stará verze"

msgid "New version"
msgstr "Nová verze

msgid "Install Updates"
msgstr "Instaluj aktualizace"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Changelog"
msgstr "Změny"

msgid "Warnings"
msgstr "Varování"

msgid "Extra Info"
msgstr "Více informací"

msgid "Levels"
msgstr "Úrovně"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Auto-obnova"

msgid "Tested?"
msgstr "Testovaný?"

msgid "Origin"
msgstr "Původ"

msgid "Safe?"
msgstr "Bezpečný ?"

msgid "Visible?"
msgstr "Viditelný ?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Ověřené balíky. Testované přes Romeo nebo přímo udržované Linux Mint týmem."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Doporučené balíky. Testované nebo schválené Linux Mint týmem."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Bezpečné balíky. Netestované ale důvěryhodné balíky."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Nespolehlivé balíky. Mohou potenciálně ovlivnit stabilitu systému."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Nebezpečné balíky. Ovlivňují stabilitu systému v závislosti na specifikaci či hardwaru."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint nebo Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu nebo třetí strana"

msgid "No"
msgstr "Ne"

msgid "Yes"
msgstr "Ano"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Obnovovat seznam aktualizací v intervalu:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Poznámka: Seznam se obnovuje pouze když je okno mintUpdate zavřené (v system tray modu). "

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Pro spuštění mintUpdate vložte prosím Vaše heslo"

msgid "Update Method"
msgstr "Metoda aktualizace"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Zahrnout balíky distribučních aktualizací?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Poznámka: Nové verze balíků mohou mít odlišné závislosti. Pokud aktualizace požaduje instalaci nebo odstranění jiného balíku, není tato instalace nebo odstranění normálně provedeno. Pokud ovšem zvolíte tuto možnost, dojde k aktualizaci s následným vyřešení všech závislostí. Jelikož toto může vyústit v instalaci nových balíků nebo odstranění některých z Vašich instalovaných balíků, měli byste zvolit tuto volbu pouze za předpokladu, že jste dostatečně zkušení s APT."

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Status"
msgstr "Stav"

msgid "New Icon"
msgstr "Nová ikona"

msgid "Busy"
msgstr "Zaneprázdněn"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Systém je aktualizovaný"

msgid "Updates available"
msgstr "Aktualizace k dispozici"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

msgid "Information"
msgstr "Informace"

msgid "Log file"
msgstr "Záznam"

msgid "Permissions:"
msgstr "Práva:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID procesu:"

msgid "Log file:"
msgstr "Záznam:"

msgid "minutes"
msgstr "minuty"

msgid "hours"
msgstr "hodiny"

msgid "days"
msgstr "dny"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"

msgid "Refresh"
msgstr "Obnovit"

msgid "Select All"
msgstr "Vybrat vše"

msgid "Clear"
msgstr "Vyčistit"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Začátek obnovy..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Kontrola připojení k internetu..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Stahování seznamu aktualizací..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Stahování bezpečnostních úrovní..."

msgid "_File"
msgstr "_Soubor"

msgid "_Edit"
msgstr "_Upravit"

msgid "_View"
msgstr "_Zobrazit"

msgid "_Help"
msgstr "_Nápověda"

msgid "About"
msgstr "O aplikaci"

msgid "Preferences"
msgstr "Nastavení"

msgid "History of updates"
msgstr "Historie aktualizací"

msgid "Close"
msgstr "Zavřít"

msgid "Date"
msgstr "Datum"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Čekací doba před spuštěním (v sekundách) :"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Ověření internetu (domény nebo IP adresy :"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Správce aktualizací pro Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ruční nastavení proxy serveru"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Použít stejný proxy server pro všechny protokoly"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP proxy :"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP proxy:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher proxy:"

msgid "Port:"
msgstr "Port :"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Velikost"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Vložte prosím Vaše heslo"

msgid "No changelog available"
msgstr "Záznam o změnách není k dispozici"

User avatar
clem
Level 12
Level 12
Posts: 4125
Joined: Wed Nov 15, 2006 8:34 am
Contact:

Re: mintUpdate

Post by clem » Thu May 14, 2009 12:07 pm

thorx89: What language is this translation for?

Thanks,
Clem.
Image

fotono
Level 1
Level 1
Posts: 9
Joined: Wed May 13, 2009 3:20 pm

Re: mintUpdate

Post by fotono » Thu May 14, 2009 1:44 pm

Language: Japanese
msgid "Installing updates"
msgstr "更新をインストールする"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "しばらくお待ちください"

msgid "Update is complete"
msgstr "更新が完了しました"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "更新のインストール中にエラーが発生しました"

msgid "Checking for updates"
msgstr "更新があるかどうか確認する"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "インターネットに接続できません"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "他のアプリケーションが APT を使用中です"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "%d 件のソフトウェアの更新が可能です"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "あなたのシステムは更新済みです"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "パッケージのリストを再読込できません"

msgid "Upgrade"
msgstr "更新"

msgid "Package"
msgstr "パッケージ"

msgid "Level"
msgstr "レベル"

msgid "Old version"
msgstr "旧バージョン"

msgid "New version"
msgstr "新バージョン"

msgid "Install Updates"
msgstr "更新のインストール"

msgid "Description"
msgstr "説明"

msgid "Changelog"
msgstr "変更ログ"

msgid "Warnings"
msgstr "注意"

msgid "Extra Info"
msgstr "補足情報"

msgid "Levels"
msgstr "レベル"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "自動再読込"

msgid "Tested?"
msgstr "テスト済?"

msgid "Origin"
msgstr "供給元"

msgid "Safe?"
msgstr "安全?"

msgid "Visible?"
msgstr "表示する?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "保証されたパッケージです。 Romeo によってテストされたか、あるいは Linux Mint が直接保守しています。"

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "推奨されるパッケージです。 テストされ、Linux Mint が認証しています"

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "安全なパッケージです。テストされていませんが、危険性はありません。"

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "安全ではないパッケージです。システムの安定性をゆるがす恐れがあります。"

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "危険なパッケージです。 仕様やハードウェアによってはシステムの安定性を崩すことが確認されています。"

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint または Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu その他"

msgid "No"
msgstr "いいえ"

msgid "Yes"
msgstr "はい"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "更新のリストを再読込する間隔:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "注:リストの再読込は mintUpdate のウィンドウを閉じている間(システムトレイモードのとき)だけ実行されます。"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "mintUpdate を起動するためにパスワードを入力してください"

msgid "Update Method"
msgstr "更新の方法"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "dist-upgrade パッケージを含めますか?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "注:パッケージの新バージョンは依存関係がこれまでと異なる場合があります。あるパッケージの更新が他のパッケージのインストールやアンインストールを必要とする場合には、そのパッケージは旧バージョンのままとなり、更新されません。しかしこのオプションを選択すると、そのパッケージは更新され、新しい依存関係もすべて再構築されます。その結果、新しいパッケージがインストールされたり、すでにインストールされているパッケージがアンインストールされたりする可能性があります。このオプションは APT に精通したユーザ以外にはお勧めできません。"

msgid "Icon"
msgstr "アイコン"

msgid "Status"
msgstr "状態"

msgid "New Icon"
msgstr "新しいアイコン"

msgid "Busy"
msgstr "作業中"

msgid "System up-to-date"
msgstr "システム更新済み"

msgid "Updates available"
msgstr "更新可能"

msgid "Error"
msgstr "エラー"

msgid "Information"
msgstr "情報"

msgid "Log file"
msgstr "ログファイル"

msgid "Permissions:"
msgstr "許可:"

msgid "Process ID:"
msgstr "プロセスのID:"

msgid "Log file:"
msgstr "ログファイル:"

msgid "minutes"
msgstr "分"

msgid "hours"
msgstr "時間"

msgid "days"
msgstr "日"

msgid "Icons"
msgstr "アイコン"

msgid "Refresh"
msgstr "再読込"

msgid "Select All"
msgstr "すべてを選択する"

msgid "Clear"
msgstr "選択解除"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "再読込を開始します..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "インターネット接続を確認しています..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "更新リストを探しています..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "安全レベルの規範をダウンロードしています..."

msgid "_File"
msgstr "_ファイル"

msgid "_Edit"
msgstr "_編集"

msgid "_View"
msgstr "_表示"

msgid "_Help"
msgstr "_ヘルプ"

msgid "About"
msgstr "このソフトについて"

msgid "Preferences"
msgstr "環境設定"

msgid "History of updates"
msgstr "更新履歴"

msgid "Close"
msgstr "閉じる"

msgid "Date"
msgstr "日付"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "開始遅延時間(秒単位):"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "インターネット接続の確認(ドメイン名かIPアドレス):"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Linux Mint の更新マネージャ"

msgid "Proxy"
msgstr "プロキシ"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "プロキシの手動設定"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "どのプロトコルにも同じプロキシを使う"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTPプロキシ:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTPプロキシ:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopherプロキシ:"

msgid "Port:"
msgstr "ポート:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "サイズ:"

msgid "B"
msgstr "バイト"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "パスワードを入力してください"

msgid "No changelog available"
msgstr "変更ログがありません"

Mott
Level 1
Level 1
Posts: 9
Joined: Thu May 14, 2009 7:54 pm

Re: mintUpdate

Post by Mott » Thu May 14, 2009 8:19 pm

Language: Català
msgid "Installing updates"
msgstr "Instal·lant actualitzacions"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Esperi, si us plau; aquesta operació pot trigar una mica"

msgid "Update is complete"
msgstr "Actualització completa"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "No s'han pogut instal·lar les actualitzacions de seguretat"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Comprovant les actualitzacions disponibles"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "No ha sigut possible conectar-se a l'internet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Una altra aplicació està fent ús d'APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Hi ha %d actualitzacions disponibles"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "El seu sistema està actualizat"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "No s'ha pogut actualitzar la llista de paquets"

msgid "Upgrade"
msgstr "Actualitza"

msgid "Package"
msgstr "Paquet"

msgid "Level"
msgstr "Nivell"

msgid "Old version"
msgstr "Versió antiga"

msgid "New version"
msgstr "Nova versió"

msgid "Install Updates"
msgstr "Instal·la les actualitzacions"

msgid "Description"
msgstr "Descripció"

msgid "Changelog"
msgstr "Canvis"

msgid "Warnings"
msgstr "Advertiments"

msgid "Extra Info"
msgstr "Informació addicional"

msgid "Levels"
msgstr "Nivells"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Actualització automàtica"

msgid "Tested?"
msgstr "Provat?"

msgid "Origin"
msgstr "Origen"

msgid "Safe?"
msgstr "Segur?"

msgid "Visible?"
msgstr "Visible?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Paquets certificats. Verificats mitjançant Romeo o directament mantinguts per Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Paquets recomendats. Verificats i aprovats per Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Paquets segurs. Encara que no han sigut verificats, es creu que són segurs ."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Paquets insegurs. Podrien afectar l'estabilitat del sistema."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Paquets perillosos. Es sap que afecten l'estabilitat de certs sistemes depenent de certes característiques o del maquinari."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint o Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu o tercers"

msgid "No"
msgstr "No"

msgid "Yes"
msgstr "Sí"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Refresca la llista d'actualitzacions cada:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Nota: La llista només es refresca mentre la finestra de mintUpdate està tancada (mode safata del sistema)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Introdueixi la seva contrasenya per a accedir a mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Mètode d'actualització"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Incloure paquets dist-upgrade ?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Nota: Les noves versions dels paquets poden tindre diferents dependències. Si una actualització requereix la instal·lació o eliminació d'un altre paquet, el paquet es mantindrà i no serà actualitzat. No obstant això, si s'activa aquesta opció els paquets seran actualitzats i totes les seues noves dependències resoltes. Donat que això pot suposar la instal·lació de nous paquets o l'eliminació d'alguns dels existents, es recomana fer ús d'ella només si es té experiència amb APT."

msgid "Icon"
msgstr "Icona"

msgid "Status"
msgstr "Estat"

msgid "New Icon"
msgstr "Nova icona"

msgid "Busy"
msgstr "Ocupat"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Sistema actualitzat"

msgid "Updates available"
msgstr "Actualitzacions disponibles"

msgid "Error"
msgstr "Error"

msgid "Information"
msgstr "Informació"

msgid "Log file"
msgstr "Registre de canvis"

msgid "Permissions:"
msgstr "Permisos:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID de procés:"

msgid "Log file:"
msgstr "Registre de canvis:"

msgid "minutes"
msgstr "minuts"

msgid "hours"
msgstr "hores"

msgid "days"
msgstr "díes"

msgid "Icons"
msgstr "Icones"

msgid "Refresh"
msgstr "Actualitza"

msgid "Select All"
msgstr "Selecciona tots"

msgid "Clear"
msgstr "Neteja"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Començant l'actualització..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Comprovant la conexió a l'internet..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Cercant les actualitzacions disponibles..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Descarregant les regles de nivells de seguretat..."

msgid "_File"
msgstr "_Fitxer"

msgid "_Edit"
msgstr "_Edita"

msgid "_View"
msgstr "_Visualitza"

msgid "_Help"
msgstr "_Ajuda"

msgid "About"
msgstr "Quant a"

msgid "Preferences"
msgstr "Preferències"

msgid "History of updates"
msgstr "Historial d'actualitzacions"

msgid "Close"
msgstr "Tancar"

msgid "Date"
msgstr "Data"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Retard d'inicialització (en segons):"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Comprobació d'internet (domini o direcció IP):"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Gestor d'actualitzacions de Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Configuració manual del proxy"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Usa el mateix proxy per a tots els protocols"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "Proxy HTTP:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "Proxy FTP:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Proxy Gopher:"

msgid "Port:"
msgstr "Port:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Mida"

msgid "B"
msgstr "b"

msgid "KB"
msgstr "Kb"

msgid "MB"
msgstr "Mb"

msgid "GB"
msgstr "Gb"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Introdueixi la seua contrasenya, si us plau"

msgid "No changelog available"
msgstr "No hi ha registre de canvis disponible"

abhilashkumar
Level 1
Level 1
Posts: 19
Joined: Sat Jan 24, 2009 3:59 am

Re: mintUpdate

Post by abhilashkumar » Sat May 16, 2009 8:05 am

Language: HIndi
msgid "Installing updates"
msgstr "अपडेट इंस्टाल हो रहे हैं"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "कृपया सब्र करें. थोडा समय लग सकता है"

msgid "Update is complete"
msgstr "नवीनीकरण समाप्त"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "सुरक्षा अपडेट इंस्टाल नहीं हुए"

msgid "Checking for updates"
msgstr "अपडेटस की उपलब्धि की जांच हो रही है"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "इन्टरनेट से सम्बन्ध नहीं हुआ"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "कोई और प्रोग्राम APT का इस्तेमाल कर रहा है"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "आपको %d प्रोग्राम अपडेट करने की सलाह दी जाती है"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "आपका सिस्टम में सबसे नए पैकेज डाल दिए गए हैं"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "प्रोग्रामों की सूची को रिफ्रेश नहीं कर पाए"

msgid "Upgrade"
msgstr "नवीनीकरण"

msgid "Package"
msgstr "पैकेज"

msgid "Level"
msgstr "स्तर"

msgid "Old version"
msgstr "पुराना रूपांतर"

msgid "New version"
msgstr "नया रूपांतर"

msgid "Install Updates"
msgstr "अपडेट इंस्टाल करें"

msgid "Description"
msgstr "विवरण"

msgid "Changelog"
msgstr "बदलाव की सूचि"

msgid "Warnings"
msgstr "चेतावनी"

msgid "Extra Info"
msgstr "अधिक जानकारी"

msgid "Levels"
msgstr "स्तर"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "स्वयं-रिफ्रेश"

msgid "Tested?"
msgstr "जांचा?"

msgid "Origin"
msgstr "प्रारंभ"

msgid "Safe?"
msgstr "सुरक्षित?"

msgid "Visible?"
msgstr "दर्शित?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "प्रमाणित पैकेज. लिनक्स मिंट द्वारा संभाला गया या रोमियो द्वारा जांचा गया"

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "सलाहित पैकेज. लिनक्स मिंट द्वारा जांचे और प्रमाणित किये गए."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "सुरक्षित पैकेज. जांचे नहीं गए पर सुरक्षित होने की संभावना"

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "असुरक्षित पैकेज. सिस्टम की स्थिरता पर असर कर सकता है"

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "खतरनाक पैकेज. जानकारी है की यह पैकेज आपके सिस्टम को प्रभावित कर सकता है अगर कुछ प्रकार के हार्डवेयर आपके सिस्टम में हैं"

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "लिनक्स मिंट या रोमियो"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "उबुन्तु या अन्य दल"

msgid "No"
msgstr "नहीं"

msgid "Yes"
msgstr "हाँ"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "नवीन पैकेज की लिए चेक करें हर:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "नोट: सूचि तब ही रिफ्रेश होती है जब मिंटअपडेट की खिड़की बंद होती है (सिस्टम ट्रे मोडे)"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "मिंटअपडेट चलने की लिए कृपया अपना गुप्तशब्द डालिए"

msgid "Update Method"
msgstr "अपडेट का तरीका"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "दिस्ट-नवीनीकरण पैकेज भी जोडें?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "नोट: पैकेज के नए रूपान्तरों की निर्भरता अलग हो सकती है| अगर नवीनीकरण में कोई और पैकेज डालने या निकलने की ज़रुरत पड़ी तो वह पैकेज अपडेट नहीं किया जायेगा| अगर आप यह विकल्प इस्तेमाल करते हैं तो पैकेज अपडेट हो जायेगा और साड़ी निर्भरताएँ भी पूरी कर दी जाएँगी| क्योंकि इससे नए पैकेज डाले जायेंगे और कुछ निकाले भी जा सकते हैं, इसलिए आपको यह विकल्प तभी इस्तेमाल करना चाहिए जब आप APT का इस्तेमाल ठीक से करना जानते हैं|"

msgid "Icon"
msgstr "आइकन"

msgid "Status"
msgstr "दशा"

msgid "New Icon"
msgstr "नया आइकन"

msgid "Busy"
msgstr "व्यस्त"

msgid "System up-to-date"
msgstr "सिस्टम एकदम नया है"

msgid "Updates available"
msgstr "अपडेट उपलब्ध हैं"

msgid "Error"
msgstr "त्रुटी"

msgid "Information"
msgstr "जानकारी"

msgid "Log file"
msgstr "कार्य पंजी"

msgid "Permissions:"
msgstr "अनुमति:"

msgid "Process ID:"
msgstr "क्रिया ID:"

msgid "Log file:"
msgstr "कार्य पंजी:"

msgid "minutes"
msgstr "मिनट"

msgid "hours"
msgstr "घंटे"

msgid "days"
msgstr "दिन"

msgid "Icons"
msgstr "आइकनस"

msgid "Refresh"
msgstr "रिफ्रेश"

msgid "Select All"
msgstr "सभी चुनें"

msgid "Clear"
msgstr "साफ़ करें"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "रिफ्रेश प्रारंभ..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "इन्टरनेट से सम्बन्ध की जांच हो रही है..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "अपडेटस की सूचि की खोज हो रही है..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "सुरक्षा स्तरों के नियम डाउनलोड किये जा रहे हैं..."

msgid "_File"
msgstr "_फाइल"

msgid "_Edit"
msgstr "_संपादन"

msgid "_View"
msgstr "_देखें"

msgid "_Help"
msgstr "_मदद"

msgid "About"
msgstr "बारे में"

msgid "Preferences"
msgstr "विकल्प"

msgid "History of updates"
msgstr "अप्दतेस का इतिहास"

msgid "Close"
msgstr "बंद करें"

msgid "Date"
msgstr "दिनांक"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "प्रारंभ में विलंभ (सेकंड्स में) :"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "इन्टरनेट जांच(डोमेन नाम या आई पि एड्रेस:"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "लिनक्स मिंट का अपडेट मेनेजर"

msgid "Proxy"
msgstr "प्रॉक्सी"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "हस्त प्रॉक्सी संरूपण"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "सब प्रोटोकॉल के लिए येही प्रॉक्सी इस्तेमाल करें"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP प्रॉक्सी:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP प्रॉक्सी:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "गोफर प्रॉक्सी :"

msgid "Port:"
msgstr "पोर्ट :"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "आकार"

msgid "B"
msgstr "बी"

msgid "KB"
msgstr "के बी"

msgid "MB"
msgstr "एम् बी"

msgid "GB"
msgstr "जी बी"

msgid "Please enter your password"
msgstr "कृपया अपना गुप्तशब्द डालिए"

msgid "No changelog available"
msgstr "बदलाव की पंजी उपलब्ध नहीं है"

User avatar
toddey
Level 1
Level 1
Posts: 2
Joined: Sat May 16, 2009 11:19 am

Re: mintUpdate

Post by toddey » Sat May 16, 2009 11:30 am

Language: Croatian
msgid "Installing updates"
msgstr "Instaliranje nadopune"
 
msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Molim vas pričekajte, ovo može potrajati neko vrijeme"
 
msgid "Update is complete"
msgstr "Nadopuna je završena"
 
msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Instalacija sigurnosnih nadopuna nije moguća"
"
 
msgid "Checking for updates"
msgstr "Provjera za nadopunama"
 
msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Nemoguće spajanje na Internet"
 
msgid "Another application is using APT"
msgstr "Neka druga aplikacija koristi APT"
 
msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Postoji %d preporučene nadopune"
 
msgid "Your system is up to date"
msgstr "Vaš sustav je ažuriran"
 
msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Nemoguće osvježavanje popisa paketa"
 
msgid "Upgrade"
msgstr "Nadogradnja"
 
msgid "Package"
msgstr "Paket"
 
msgid "Level"
msgstr "Razina"
 
msgid "Old version"
msgstr "Stara verzija"
 
msgid "New version"
msgstr "Nova verzija"
 
msgid "Install Updates"
msgstr "Instalirati nadopune"
 
msgid "Description"
msgstr "Opis"
 
msgid "Changelog"
msgstr "Dnevnik promjena"
 
msgid "Warnings"
msgstr "Upozorenja"
 
msgid "Extra Info"
msgstr "Dodatne informacije"
 
msgid "Levels"
msgstr "Razine"
 
msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automatsko osvježavanje"
 
msgid "Tested?"
msgstr "Testirano?"
 
msgid "Origin"
msgstr "Izvor"
 
msgid "Safe?"
msgstr "Sigurno?"
 
msgid "Visible?"
msgstr "Vidljivo?"
 
msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Službeni paketi. Testirani kroz Romeo ili izravno podržan od strane Linux Minta."
 
msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Preporučeni paketi. Testirani i odobreni od strane Linux Minta."
 
msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Sigurni paketi. Nisu testirani, ali se vjeruje da su sigurni."
 
msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Nesigurni paketi. Potencijalno mogu utjecati na stabilnost sustava."
 
msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Opasni paketi. Poznato je da utječu na stabilnost sustava ovisno o izvjesnim specifikacijama ili hardveru."
 
msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint ili Romeo"
 
msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu ili 3. strana"
 
msgid "No"
msgstr "Ne"
 
msgid "Yes"
msgstr "Da"
 
msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Osvježi popis nadopuna svakih:"
 
msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Napomena: Popis se osvježava samo u slučajevima kada je mintUpdate prozor zatvoren (system tray mod)."
 
msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Molim vas unesite vašu lozinku da započnete mintUpdate"
 
msgid "Update Method"
msgstr "Način nadopune"
 
msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Obuhvatiti dist-upgrade pakete?"
 
msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
 
msgstr "Napomena: Novije verzije paketa mogu imati drugačije zavisnosti. Ako nadogradnja zahtjeva instalaciju ili uklanjanje drugog paketa bit će zadržan i neće se nadograđivati. Međutim ako vi odaberete ovu opciju, bit će nadograđeni i sve nove zavisnosti će biti rješene. Pošto ovo može rezultirati instalaciji novih paketa ili uklanjanje nekih od vaših paketa trebali bi koristiti ovu opciju samo ukoliko ste iskusni sa APT-om."
 
msgid "Icon"
msgstr "Ikona"
 
msgid "Status"
msgstr "Stanje"
 
msgid "New Icon"
msgstr "Νova ikona"
 
msgid "Busy"
msgstr "Zauzet"
 
msgid "System up-to-date"
msgstr "Sustav ažuriran"
 
msgid "Updates available"
msgstr "Dostupne nadopune"
 
msgid "Error"
msgstr "Greška"
 
msgid "Information"
msgstr "Obavijest"
 
msgid "Log file"
msgstr "Datoteka dnevnika"
 
msgid "Permissions:"
msgstr "Dozvole:"
 
msgid "Process ID:"
msgstr "ID procesa:"
 
msgid "Log file:"
msgstr "Datoteka dnevnika"
 
msgid "minutes"
msgstr "minute"
 
msgid "hours"
msgstr "sati"
 
msgid "days"
msgstr "dani"
 
msgid "Icons"
msgstr "Ikone"
 
msgid "Refresh"
msgstr "Osvježiti"
 
msgid "Select All"
msgstr "Označiti sve"
 
msgid "Clear"
msgstr "Izbrisati"
 
msgid "Starting refresh..."
msgstr "Započeti osvježavanje..."
 
msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Provjera povezanosti na Internet..."
 
msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Traženje popisa nadopuna..."
 
msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Preuzimanje sigurnosne razine pravila..."
 
msgid "_File"
msgstr "_Datoteka"
 
msgid "_Edit"
msgstr "_Urediti"
 
msgid "_View"
msgstr "Pogled"
 
msgid "_Help"
msgstr "_Pomoć"
 
msgid "About"
msgstr "O programu"
 
msgid "Preferences"
msgstr "Postavke"
 
msgid "History of updates"
msgstr "Povijest nadopuna"
 
msgid "Close"
msgstr "Zatvoriti"
 
msgid "Date"
msgstr "Datum"
 
msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Κašnjenje podizanja (u sekundama) :"
 
msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Internet provjera (ime domene ili IP adresa) :"
 
msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Upravitelj za nadopune Linux Minta"
 
msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"
 
msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ručno podešavanje protokola"
 
msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Koristiti isti proxy za sve protokole"
 
msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP Proxy:"
 
msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP Proxy:"
 
msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher Proxy :"
 
msgid "Port:"
msgstr "Port:"
 
# New since mintUpdate 3.3
 
msgid "Size"
msgstr "Veličina"
 
msgid "B"
msgstr "B"
 
msgid "KB"
msgstr "KB"
 
msgid "MB"
msgstr "MB"
 
msgid "GB"
msgstr "GB"
 
msgid "Please enter your password"
msgstr "Molim vas unesite vašu lozinku"
 
msgid "No changelog available"
msgstr "Dnevnik promjena nije dostupan"

User avatar
johonunu
Level 3
Level 3
Posts: 160
Joined: Thu May 07, 2009 7:51 pm
Location: Belgrade,Serbia

Re: mintUpdate

Post by johonunu » Sun May 17, 2009 8:08 am

Language - Serbian (sr)
msgid "Installing updates"
msgstr "Инсталирање нових сигурносних закрпа"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Причекајте, ово може потрајати неко време"

msgid "Update is complete"
msgstr "Ажурирање завршено"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Инсталација закрпа није успела"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Провера нових закрпа"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Није успело повезивање са Интернетом"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Нека друга апликација користи APT"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "Постоји %d препоручених сигурносних закрпа"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Ваш систем је ажуран"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Није успело освежавање листе пакета"

msgid "Upgrade"
msgstr "Надогради"

msgid "Package"
msgstr "Пакет"

msgid "Level"
msgstr "Ниво"

msgid "Old version"
msgstr "Стара верзија"

msgid "New version"
msgstr "Нова верзија"

msgid "Install Updates"
msgstr "Инсталирај Закрпе"

msgid "Description"
msgstr "Опис"

msgid "Changelog"
msgstr "Дневник Промена"

msgid "Warnings"
msgstr "Упозорења"

msgid "Extra Info"
msgstr "Дадатне Информације"

msgid "Levels"
msgstr "Нивои"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Аутоматско Освежавање"

msgid "Tested?"
msgstr "Тестирано?"

msgid "Origin"
msgstr "Извор"

msgid "Safe?"
msgstr "Сигурно?"

msgid "Visible?"
msgstr "Видљиво?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Службени пакети. Тестирани кроз Romeo или директно подржан ос стране Linux Mint-a."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Препоручени пакети. Тестирани и одобрени од стране Linux Mint-a."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Сигурни пакети. Нису тестирани, али се верује да су сигурни."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Несигурни пакети. Потенцијално могу утицати на стабилност самог система."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Опасни пакети. Познато је да утичу на стабилност система у зависности од спецификација система или хардвера."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint или Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu или 3. страна"

msgid "No"
msgstr "Не"

msgid "Yes"
msgstr "Да"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Освежи листу закрпа сваких:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Напомена: Листа се освежава само у случају када је mintUpdate прозор затворен (system tray mod)."

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Унесите вашу лозинку да започнете mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Начин Закрпљивања"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Укључити и dist-upgrade пакете?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."

msgstr "Напомена: Новије верзије пакета могу имати другачије зависности. Ако надоградња захтева инсталацију или уклањање другог пакета, биће задржан и неће се надограђивати. Међутим ако ви изаберете ову опцију, биће надограђени и све нове зависности ће бити решене. Пошто ово може резултирати инсталацији нових пакета или уклањање неких од ваших пакета требали би користити ову опцију само уколико сте искусни са APT-ом."

msgid "Icon"
msgstr "Икона"

msgid "Status"
msgstr "Статус"

msgid "New Icon"
msgstr "Нова Икона"

msgid "Busy"
msgstr "Заузет"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Систем ажуран"

msgid "Updates available"
msgstr "Доступне закрпе"

msgid "Error"
msgstr "Грешка"

msgid "Information"
msgstr "Информација"

msgid "Log file"
msgstr "Лог фајл"

msgid "Permissions:"
msgstr "Права:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID процеса:"

msgid "Log file:"
msgstr "Лог фајл:"

msgid "minutes"
msgstr "минута"

msgid "hours"
msgstr "сати"

msgid "days"
msgstr "дани"

msgid "Icons"
msgstr "Иконе"

msgid "Refresh"
msgstr "Освежити"

msgid "Select All"
msgstr "Означи све"

msgid "Clear"
msgstr "Избриши"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Освежавање..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Провера повезаности на Интернет..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Проналажење листе закрпа..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Преузимање правила сигурносних нивоа..."

msgid "_File"
msgstr "_Датотека"

msgid "_Edit"
msgstr "_Уредити"

msgid "_View"
msgstr "Поглед"

msgid "_Help"
msgstr "_Помоћ"

msgid "About"
msgstr "О програму"

msgid "Preferences"
msgstr "Подешавања"

msgid "History of updates"
msgstr "Историја закрпа"

msgid "Close"
msgstr "Затвори"

msgid "Date"
msgstr "Датум"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Кашњење подизања (у секундама) :"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Интернет провера (име домена или IP адреса) :"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Менаџер закрпа за Linux Mint"

msgid "Proxy"
msgstr "Proxy"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Ручно подешавање proxy-ja"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Користити исти proxy за све протоколе"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP Proxy:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP Proxy:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher Proxy :"

msgid "Port:"
msgstr "Порт:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Величина"

msgid "B"
msgstr "B"

msgid "KB"
msgstr "KB"

msgid "MB"
msgstr "MB"

msgid "GB"
msgstr "GB"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Унесите вашу лозинку"

msgid "No changelog available"
msgstr "Дневник промена није доступан"
Image
My Minty Laptop Configuration
Lenovo G550
4GB DDR3
Nvidia G105M
300 GB HDD
http://www.trifunovic.me/

vulcane
Level 1
Level 1
Posts: 12
Joined: Wed May 13, 2009 11:57 am

Re: mintUpdate

Post by vulcane » Sun May 17, 2009 11:31 am

Language: Finnish (fi_FI)
Improved translation
msgid "Installing updates"
msgstr "Asennetaan päivityksiä"

msgid "Please wait, this can take some time"
msgstr "Ole hyvä ja odota, tämä saattaa kestää"

msgid "Update is complete"
msgstr "Päivitys on valmis"

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Ei voitu asentaa tietoturvapäivityksiä"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Tarkastetaan päivitysten saatavuutta"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Ei voitu yhdistää Internetiin"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Toinen sovellus käyttää APT:ä"

msgid "There are %d recommended software updates available"
msgstr "%d suositeltua sovelluspäivitystä saatavilla"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Järjestelmäsi on ajan tasalla"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Ei voitu päivittää pakettilistaa"

msgid "Upgrade"
msgstr "Päivitä"

msgid "Package"
msgstr "Paketti"

msgid "Level"
msgstr "Taso"

msgid "Old version"
msgstr "Vanha versio"

msgid "New version"
msgstr "Uusi versio"

msgid "Install Updates"
msgstr "Asenna päivitykset"

msgid "Description"
msgstr "Kuvaus"

msgid "Changelog"
msgstr "Muutosluettelo"

msgid "Warnings"
msgstr "Varoitukset"

msgid "Extra Info"
msgstr "Lisätiedot"

msgid "Levels"
msgstr "Tasot"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Listan automaattinen päivitys"

msgid "Tested?"
msgstr "Kokeiltu?"

msgid "Origin"
msgstr "Alkuperä"

msgid "Safe?"
msgstr "Turvallinen?"

msgid "Visible?"
msgstr "Näkyvä?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Varmistettuja paketteja. Romeossa kokeiltuja tai suoraan Linux Mintin ylläpitämiä."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Suositeltuja paketteja. Linux Mintin kokeilemia ja hyväksymiä."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Turvallisia paketteja. Ei kokeiltuja, mutta uskotaan turvallisiksi."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Ei-turvallisia paketteja. Saattavat vaikuttaa järjestelmän vakauteen."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Vaarallisia paketteja. Tiedetään vaikuttavan järjestelmän vakauteen riippuen määrityksistä ja laitteistosta."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint tai Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu tai kolmas osapuoli"

msgid "No"
msgstr "Ei"

msgid "Yes"
msgstr "Kyllä"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Hae päivityslista uudestaan joka:"

msgid "Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode)."
msgstr "Huomioi: Lista päivittyy ainoastaan mintUpdaten ikkunan ollessa suljettuna (pienennettynä kuvakkeeksi)"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Anna salasanasi käynnistääksesi mintUpdaten"

msgid "Update Method"
msgstr "Päivitysmenetelmä"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Sisällytä jakelupäivityspaketit?"

msgid "Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT."
msgstr "Huomioi: Pakettien uudemmilla versioilla saattaa olla erilaisia riippuvuussuhteita. Jos päivitys vaatii toisen paketin asentamista tai poistamista, sen annetaan olla sellaisenaan, eikä sitä päivitetä. Jos kuitenkin valitset tämän vaihtoehdon, paketti päivitetään ja kaikki uudet riippuvuussuhteet selvitetään. Tämä saattaa johtaa uusien pakettien asentamiseen tai joidenkin pakettiesi poistamiseen. Sinun tulisi käyttää tätä vaihtoehtoa vain, jos sinulla on kokemusta APT:sta."

msgid "Icon"
msgstr "Kuvake"

msgid "Status"
msgstr "Tila"

msgid "New Icon"
msgstr "Uusi kuvake"

msgid "Busy"
msgstr "Varattu"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Järjestelmäsi on ajan tasalla"

msgid "Updates available"
msgstr "Päivityksiä saatavilla"

msgid "Error"
msgstr "Virhe"

msgid "Information"
msgstr "Tietoa"

msgid "Log file"
msgstr "Lokitiedosto"

msgid "Permissions:"
msgstr "Luvat:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Prosessin tunniste:"

msgid "Log file:"
msgstr "Lokitiedosto:"

msgid "minutes"
msgstr "minuutti"

msgid "hours"
msgstr "tunti"

msgid "days"
msgstr "päivä"

msgid "Icons"
msgstr "Kuvakkeet"

msgid "Refresh"
msgstr "Päivitä näkymä"

msgid "Select All"
msgstr "Valitse kaikki"

msgid "Clear"
msgstr "Tyhjennä"

msgid "Starting refresh..."
msgstr "Haetaan uudestaan..."

msgid "Checking the connection to the Internet..."
msgstr "Tarkistetaan Internet-yhteyttä..."

msgid "Finding the list of updates..."
msgstr "Etsitään päivityslistaa..."

msgid "Downloading safety level rules..."
msgstr "Ladataan turvallisuustasosääntöjä..."

msgid "_File"
msgstr "_Tiedosto"

msgid "_Edit"
msgstr "_Muokkaa"

msgid "_View"
msgstr "_Näytä"

msgid "_Help"
msgstr "_Ohje"

msgid "About"
msgstr "Tietoja"

msgid "Preferences"
msgstr "Lisäasetukset"

msgid "History of updates"
msgstr "Päivityshistoria"

msgid "Close"
msgstr "Sulje"

msgid "Date"
msgstr "Päivämäärä"

msgid "Startup delay (in seconds):"
msgstr "Käynnistysviive (sekunneissa):"

msgid "Internet check (domain name or IP address):"
msgstr "Internet-yhteystarkistus (verkkotunnus tai IP-osoite):"

msgid "Update manager for Linux Mint"
msgstr "Linux Mintin päivitystenhallinta"

msgid "Proxy"
msgstr "Välityspalvelin"

msgid "Manual proxy configuration"
msgstr "Aseta välitypalvelimen asetukset käsin"

msgid "Use the same proxy for all protocols"
msgstr "Käytä samaa välityspalvelinta kaikille protokollille"

msgid "HTTP Proxy:"
msgstr "HTTP-välityspalvelin:"

msgid "FTP Proxy:"
msgstr "FTP-välityspalvelin:"

msgid "Gopher Proxy:"
msgstr "Gopher-välityspalvelin:"

msgid "Port:"
msgstr "Portti:"

# New since mintUpdate 3.3

msgid "Size"
msgstr "Koko"

msgid "B"
msgstr "t"

msgid "KB"
msgstr "kt"

msgid "MB"
msgstr "Mt"

msgid "GB"
msgstr "Gt"

msgid "Please enter your password"
msgstr "Ole hyvä ja anna salasanasi"

msgid "No changelog available"
msgstr "Muutosluetteloa ei saatavilla"
Last edited by vulcane on Mon May 18, 2009 5:19 am, edited 1 time in total.

User avatar
clem
Level 12
Level 12
Posts: 4125
Joined: Wed Nov 15, 2006 8:34 am
Contact:

Re: mintUpdate

Post by clem » Sun May 17, 2009 2:26 pm

-- All translations above included in mintUpdate 3.7.3 --
Image

Locked

Return to “Translations”