mintUpdate 2.0 Translations

Help make Linux Mint support your language.
Forum rules
No support questions here please
User avatar
nightman
Level 1
Level 1
Posts: 9
Joined: Tue Feb 26, 2008 11:12 am

Re: mintUpdate 2.0 Translations - Polish

Post by nightman » Fri Mar 21, 2008 5:47 pm

MintUpdate translated into polish language.
msgid "Installing updates"
msgstr "Instaluję aktualizacje"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Proszę czekać, to trochę potrwa\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Aktualizacja zakończona\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Nie mogę zainstalować aktualizacji bezpieczeństwa"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Sprawdzanie aktualizacji"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Nie można uzyskać połączenia z Internetem"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Inna aplikacja korzysta z APT"

msgid "There are "
msgstr "Dostępne są "

msgid " recommended software updates available"
msgstr " rekomendowane aktualizacje programów"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Twoja wersja systemu jest aktualna"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Nie można odświeżyć listy pakietów"

msgid "Upgrade"
msgstr "Podwyższ wersję"

msgid "Package"
msgstr "Pakiet"

msgid "Level"
msgstr "Poziom"

msgid "Old version"
msgstr "Stara wersja"

msgid "New version"
msgstr "Nowa wersja"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>Dbaj o aktualność systemu</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "Aktualizacje oprogramowania poprawiają błędy, eliminują słabości systemu oraz dostarczają nowe funkcje."

msgid "Install Updates"
msgstr "Instaluj aktualizacje"

msgid "Description"
msgstr "Opis"

msgid "Changelog"
msgstr "Lista zmian"

msgid "Warnings"
msgstr "Ostrzeżenia"

msgid "Extra Info"
msgstr "Dodatkowe informacje"

msgid "Levels"
msgstr "Poziomy"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Autoodświeżanie"

msgid "Tested?"
msgstr "Testowane?"

msgid "Origin"
msgstr "Pochodzenie"

msgid "Safe?"
msgstr "Bezpieczne?"

msgid "Visible?"
msgstr "Widoczne?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Certyfikowane pakiety. Testowane w Romeo lub utrzymywane przez Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Rekomendowane pakiety. Testowane i zatwierdzone przez Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Bezpieczne pakiety. Nie testowane lecz uznane za bezpieczne."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Niestabilne pakiety. Mogą wpłynąć niekorzystnie na działanie systemu."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "Niebezpieczne pakiety. Wiadomo iż w niektórych wypadkach destabilizują system."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint lub Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu lub inne podmioty"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Yes"
msgstr "Tak"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Odświeżaj listę aktualizacji co:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Uwaga: lista będzie odświeżana tylko gdy mintUpdate będzie zamknięty (tryb pracy w tacce systemowej)</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Proszę wpisać hasło aby uruchomić mintUpdate."

msgid "Update Method"
msgstr "Metoda aktualizacji"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Dołączyć pakiety dist-upgrade?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr "<i>Uwaga: Nowe wersje pakietów mogą mieć różne zależności. Jeśli aktualizacja wymaga instalacji lub usunięcia innego pakietu, będzie on zachowany w obecnej wersji. Jeśli jednak zaznaczysz tę opcję, będą zainstalowane najnowsze wersje pakietów, wraz ze wszystkimi zależnościami. Spowodować to może instalację nowszych wersji programów lub odinstalowanie innych. Korzystaj z tej opcji tylko jeśli jesteś doświadczonym użytkownikiem APT.</i>"

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Nowa ikona"

msgid "Busy"
msgstr "Zajęty"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Wersja systemu jest aktualna"

msgid "Updates available"
msgstr "Dostępne są aktualizacje"

msgid "Error"
msgstr "Błąd"

msgid "Information"
msgstr "Informacja"

msgid "Log file"
msgstr "Plik logu"

msgid "Permissions:"
msgstr "Zezwolenia:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Identyfikator procesu"

msgid "Log file:"
msgstr "Plik logu:"

msgid "minutes"
msgstr "minuty"

msgid "hours"
msgstr "godziny"

msgid "days"
msgstr "dni"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
Regards,
Karol

mosaias
Level 1
Level 1
Posts: 17
Joined: Wed Mar 26, 2008 8:41 am

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by mosaias » Wed Mar 26, 2008 9:13 am

Very good translation for Brazilian Portuguese (pt_BR). I made a few updates, hope it helps. :mrgreen:

msgid "Installing updates"
msgstr "Instalar atualizações"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Aguarde...\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Atualização foi concluída\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Não foi possível instalar as atualizações de segurança"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Verificando se há atualizações"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Não foi possível conectar à Internet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Outro aplicativo está usando o APT"

msgid "There are "
msgstr "Existe"

msgid " recommended software updates available"
msgstr "atualizações recomendadas de aplicativos"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Seu sistema já está atualizado"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Não foi possível atualizar a lista de pacotes"

msgid "Upgrade"
msgstr "Atualizar"

msgid "Package"
msgstr "Pacote"

msgid "Level"
msgstr "Nível"

msgid "Old version"
msgstr "Versão antiga"

msgid "New version"
msgstr "Nova versão"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>Mantenha seu sistema atualizado</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "Atualizações corrigem erros, eliminam vulnerabilidades na segurança e proporcionam novos recursos."

msgid "Install Updates"
msgstr "Instalar atualizações"

msgid "Description"
msgstr "Descrição"

msgid "Changelog"
msgstr "Changelog"

msgid "Warnings"
msgstr "Advertências"

msgid "Extra Info"
msgstr "Infomação complementar"

msgid "Levels"
msgstr "Nível"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Auto-atualizar"

msgid "Tested?"
msgstr "Testado?"

msgid "Origin"
msgstr "Origem"

msgid "Safe?"
msgstr "Seguro?"

msgid "Visible?"
msgstr "Visível?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Pacotes certificados. Testados através do Romeo ou mantidos diretamente pelo Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Pacotes recomendados. Testado e aprovado pelo Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Pacotes seguros. Não testados, mas acredita-se que sejam seguros."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Pacotes não seguros. Podem afetar a estabilidade do sistema."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware."
msgstr "Pacotes perigosos. Conhecidos por afetarem a estabilidade do sistema dependendo de determinadas especificações ou hardware."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint ou Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu ou Outra Fonte"

msgid "No"
msgstr "Não"

msgid "Yes"
msgstr "Sim"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Atualizar a lista de atualizações a cada:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Nota: A lista só é atualizada enquanto a janela do mintUpdate estiver fechada (modo área de notificação).</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Digite sua senha para iniciar o mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Método de atualização"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Incluir pacotes de atualização da distribuição?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr "<i>Nota: Novas versões de pacotes podem ter diferentes dependências. Se uma atualização requer a instalação ou remoção de outro pacote, este será mantido e não atualizado. Contudo, se selecionar esta opção, os pacotes serão atualizados e todas as novas dependências serão resolvidas. Isto poderá resultar na instalação de novos pacotes ou remoção de alguns dos seus pacotes, você só deve usar esta opção se tiver experiência com o APT.</i>"

msgid "Icon"
msgstr "Ícone"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Novo ícone"

msgid "Busy"
msgstr "Ocupado"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Sistema atualizado"

msgid "Updates available"
msgstr "Atualizações disponíveis"

msgid "Error"
msgstr "Erro"

msgid "Information"
msgstr "Informação"

msgid "Log file"
msgstr "Arquivo de log"

msgid "Permissions:"
msgstr "Permissão:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID do processo:"

msgid "Log file:"
msgstr "Arquivo de log:"

msgid "minutes"
msgstr "minutos"

msgid "hours"
msgstr "horas"

msgid "days"
msgstr "dias"

msgid "Icons"
msgstr "Ícones"

charlotte

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by charlotte » Fri Apr 04, 2008 3:11 am

Hi trying to do my part allso

Langauge Danish

msgid "Installing updates"
msgstr "Installerer opdateringer"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Vent venligst, dette kan tage noget tid\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Opdatering er komplet\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Kunne ikke installerer sikkerhedsopdateringer"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Leder efter opdateringer"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Kunne ikke komme i forbindelse med internnettet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "En anden applikation benytter APT"

msgid "There are "
msgstr "Der er"

msgid " recommended software updates available"
msgstr "anbefalede software opdateringer er til raadighed"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Systemet er fuldt opdateret"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Kunne ikke opdatere listen af pakker"

msgid "Upgrade"
msgstr "Opdateringer"

msgid "Package"
msgstr "Pakke"

msgid "Level"
msgstr "niveau"

msgid "Old version"
msgstr "Gammel version"

msgid "New version"
msgstr "Ny version"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>Hold dit sytem opdateret</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "Software opdateringer retter fejl, eliminere sikkerhedshuller og giver nye features"

msgid "Install Updates"
msgstr "Installer opdateringer"

msgid "Description"
msgstr "Beskrivelse"

msgid "Changelog"
msgstr "?"

msgid "Warnings"
msgstr "Advarsel"

msgid "Extra Info"
msgstr "Ekstra information"

msgid "Levels"
msgstr "niveauer"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Auto-Refresh"

msgid "Tested?"
msgstr "Tested?"

msgid "Origin"
msgstr "Oprindelse"

msgid "Safe?"
msgstr "Sikkert?"

msgid "Visible?"
msgstr "Synlige?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Certificerede pakker. Testet gennem Romeo eller direkte vedligeholdte af Linux Mint"

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Anbefalede pakker. Testet og godkendt af Linux Mint "

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Sikre pakker. De er ikke testet, men antages sikre."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Usikre pakker. Kan potentielt paavirke satbiliteten af systemet"

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "Farlige pakker. Kendt for at paavirke stabiliteten af systemet afhaengigt af saerlige specifikationer eller hardware"

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint eller Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu eller 3. part"

msgid "No"
msgstr "Nej"

msgid "Yes"
msgstr "Ja"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Opdater listen over opdateringer hver:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Note: Listen bliver kun opdateret mens mintUpdate window er lukket ( system tray mode)</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "indtast password for at starte mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Opdaterings metode"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Includer dist-upgrade pakker

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"

msgstr "<i>Note: Nyere versioner af pakker kan have forskellige afhaengigheder. Hvis en opdatering kraever installation eller fjernelse af en anden pakke, vil den blive holdt tilbage og ikke opdateret. Hvis du vaelger denne mulighed, vil den blive opdateret og alle nye afhaengigheder vil blive loest. Da dette kan resulterer i installation af nye pakker eller fjernelse af nogen af dine andre pakker, boer du kun benytte denne mulighed hvis du har erfaring med APT .</i>"

msgid "Icon"
msgstr "ikon"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Ny icon"

msgid "Busy"
msgstr "Optaget"

msgid "System up-to-date"
msgstr "System up-to-date

msgid "Updates available"
msgstr "Opdateringer til raadighed"

msgid "Error"
msgstr "Fejl"

msgid "Information"
msgstr "Information"

msgid "Log file"
msgstr "Log file"

msgid "Permissions:"
msgstr "Tilladelser:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Process ID:"

msgid "Log file:"
msgstr "Log file:"

msgid "minutes"
msgstr "minutter"

msgid "hours"
msgstr "timer"

msgid "days"
msgstr "dage"

msgid "Icons"
msgstr "ikoner"

richardw
Level 1
Level 1
Posts: 5
Joined: Mon Mar 31, 2008 8:48 am

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by richardw » Sun Apr 13, 2008 9:21 am

Langauge Swedish
msgid "Installing updates"
msgstr "Installerar uppdateringar"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Var god vänta, det här kan ta lite tid\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Uppdateringen är färdig\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Kunde inte installera säkerhetsuppdateringarna”

msgid "Checking for updates"
msgstr "Söker efter uppdateringar"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Kunde inte koppla upp mot Internet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "En annan applikation använder APT"

msgid "There are "
msgstr "Det finns "

msgid " recommended software updates available"
msgstr " rekommenderade mjukvaruuppdateringar att tillgå "

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Ditt system är uppdaterat"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Kunde inte uppdatera listan med paket"

msgid "Upgrade"
msgstr "Uppgradera"

msgid "Package"
msgstr "Paket"

msgid "Level"
msgstr "Nivå"

msgid "Old version"
msgstr "Gammal version"

msgid "New version"
msgstr "Ny version"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>Håll ditt system uppdaterat</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "Mjukvaruuppdateringar rättar till fel, täpper igen säkerhetsluckor och medför nya funktioner "

msgid "Install Updates"
msgstr "Installerar uppdateringar"

msgid "Description"
msgstr "Beskrivning"

msgid "Changelog"
msgstr "Ändringslog"

msgid "Warnings"
msgstr "Varningar"

msgid "Extra Info"
msgstr "Extra information"

msgid "Levels"
msgstr "Nivåer"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automatiskt uppdatera"

msgid "Tested?"
msgstr "Testad?"

msgid "Origin"
msgstr "Ursprung"

msgid "Safe?"
msgstr "Säker?"

msgid "Visible?"
msgstr "Synlig?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Certifierat paket. Testat genom Romeo eller direkt upprättad av Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Rekommenderat paket. Testat och godkänd av Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Säkert paket. Inte testat men antas vara säker."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Osäkert paket. Kan möjligtvis påverka stabiliteten av ditt system. "

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "Farligt paket. Känd för att påverkar systemets sabilitet beroende på speciella specifikationer eller hårdvara. "

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint eller Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu eller tredjepart"

msgid "No"
msgstr "Nej"

msgid "Yes"
msgstr "Ja"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Uppdatera listan med uppdateringar varje:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Notera: Listan uppdateras endast när mintUpdate-fönstret är stängt (system tray mode). </i> "

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Var god ange ditt lösenord för att starta mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Uppdateringsmetod"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Inkludera dist-uppgraderings paket?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr "<i>Notera: Nya versioner av paket kan vara beroende av andra paket. Om en uppgradering kräver installation eller borttagning av ett annat paket kommer det att stoppas och inte installeras. Men om du väljer det här alternativet, kommer paketet att installeras och alla nödvändiga lösningar att vidtas. Då detta kan innebära att nya paket installeras eller att vissa av dina kommer att tas bort bör du endast använda det här alternativet om du är erfaren användare av APT.</i>"

msgid "Icon"
msgstr "Ikon"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Ny ikon"

msgid "Busy"
msgstr "Upptagen"

msgid "System up-to-date"
msgstr "System uppdaterat"

msgid "Updates available"
msgstr "Uppdateringar tillgängliga"

msgid "Error"
msgstr "Fel"

msgid "Information"
msgstr "Information"

msgid "Log file"
msgstr "Log fil"

msgid "Permissions:"
msgstr "Tillstånd:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Process ID:"

msgid "Log file:"
msgstr "Log fil:"

msgid "minutes"
msgstr "minuter"

msgid "hours"
msgstr "timmar"

msgid "days"
msgstr "dagar"

msgid "Icons"
msgstr "Ikoner"

User avatar
Zwopper
Level 10
Level 10
Posts: 3077
Joined: Fri Nov 30, 2007 12:20 pm
Location: Deep in the Swedish woods
Contact:

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by Zwopper » Sun Apr 13, 2008 11:04 am

There are a Swedish translation already: http://www.linuxmint.com/forum/viewtopi ... d=a#p57839
Det finns redan en svensk översättning: http://www.linuxmint.com/forum/viewtopi ... d=a#p57839
Image
My artwork at deviantART | My Band - Electric Alchemea
CREA DIEM!

Lenovo U330P | i5 | 16GB | 128GB - SSD | Elemantary OS 0.4

richardw
Level 1
Level 1
Posts: 5
Joined: Mon Mar 31, 2008 8:48 am

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by richardw » Sun Apr 13, 2008 3:28 pm

woops, sorry didnt saw it :)

User avatar
clem
Level 12
Level 12
Posts: 4137
Joined: Wed Nov 15, 2006 8:34 am
Contact:

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by clem » Wed Apr 16, 2008 1:48 pm

-- All translations above included in MintUpdate 2.6 --
Image

emil_pavlov
Level 2
Level 2
Posts: 70
Joined: Sun Feb 03, 2008 11:06 am

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by emil_pavlov » Fri Apr 18, 2008 9:26 am

I have made some correction to the Bulgarian translation.

Code: Select all

msgid "Installing updates"
msgstr "Инсталиране на обновленията"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Моля, изчакайте, това може да отнеме известно време\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Обновяването е приключено\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Обновленията по сигурността на системата не могат да бъдат инсталирани"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Проверка за обновления"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Няма връзка с Интернет"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Друго приложение използва APT"

msgid "There are "
msgstr "Достъпни са "

msgid " recommended software updates available"
msgstr " препоръчителни програмни обновления"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Системата Ви е обновена"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Списъкът с пакетите не може да бъде опреснен"

msgid "Upgrade"
msgstr "Надграждане"

msgid "Package"
msgstr "Пакет"

msgid "Level"
msgstr "Ниво"

msgid "Old version"
msgstr "Стара версия"

msgid "New version"
msgstr "Нова версия"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>Поддържайте системата си в крак с времето</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "С програмните обновления се поправят грешки, отстраняват уязвимости в сигурността и осигуряват нови възможности"

msgid "Install Updates"
msgstr "Инсталация на обновленията"

msgid "Description"
msgstr "Описание"

msgid "Changelog"
msgstr "Дневник на промените"

msgid "Warnings"
msgstr "Предупреждения"

msgid "Extra Info"
msgstr "Допълнителна информация"

msgid "Levels"
msgstr "Нива"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Автоматично опресняване"

msgid "Tested?"
msgstr "Тествани?"

msgid "Origin"
msgstr "Произход"

msgid "Safe?"
msgstr "Безопасни?"

msgid "Visible?"
msgstr "Видими?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Проверени пакети. Тествани чрез Ромео или поддържани директно от Линукс Минт"

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Препоръчителни пакети. Тествани и одобрени от Линукс Минт"

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Надеждни пакети. Не са тествани, но се вярва, че са безопасни"

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Ненадеждни пакети. Възможно е да засегнат сигурността на системата."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "Опасни пакети. Известно е, че засягат стабилността на системата при определени конфигурации и хардуер."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Линукс Минт или Ромео"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Убунту или трета страна"

msgid "No"
msgstr "Не"

msgid "Yes"
msgstr "Да"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Опресняване на списъка с обновленията всеки ден"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Забележка: Списъкът се опреснява само докато прозорецът на mintUpdate е затворен.</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Моля, въведете паролата си, за да се стартира mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Метод за обновление"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Да бъдат ли включвани пакети dist-upgrade?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr "<i>Забележка: По-новите версии на пакетите могат да имат различни зависимости. Обновлението ще бъде отложено, ако се налага инсталирането или премахването на допълнителен пакет. Ако все пак изберете този вариант, обновлението и всички зависимости ще бъдат инсталирани. Тъй като това може да доведе до инсталирането на нови пакети или премахването на стари, желателно да използвате този вариант, само ако имате опит с APT.</i>"

msgid "Icon"
msgstr "Иконка"

msgid "Status"
msgstr "Състояние"

msgid "New Icon"
msgstr "Нова иконка"

msgid "Busy"
msgstr "В процес на проверяне"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Системата е обновена"

msgid "Updates available"
msgstr "Достъпни обновления"

msgid "Error"
msgstr "Грешка"

msgid "Information"
msgstr "Информация"

msgid "Log file"
msgstr "Файл-дневник"

msgid "Permissions:"
msgstr "Разрешения:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Идентификатор на процеса"

msgid "Log file:"
msgstr "Файл-дневник"

msgid "minutes"
msgstr "минута(и)"

msgid "hours"
msgstr "час(а)"

msgid "days"
msgstr "ден(а)"

msgid "Icons"
msgstr "Иконки"
If you want to write the name also in Cyrillics it must be "минтОбновления". In that case. please inform so that I can change the name in the strings, too.

BlueSky
Level 1
Level 1
Posts: 2
Joined: Wed Apr 16, 2008 3:42 pm
Contact:

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by BlueSky » Sun Apr 20, 2008 10:37 am

Language: Czech (cs_CZ.UTF-8)

Code: Select all

msgid "Installing updates"
msgstr "Instaluji aktualizace"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Prosím počkejte, toto může nějaký čas trvat\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Aktualizace je dokončena\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Nezdařilo se instalovat bezpečnostní aktualizace"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Vyhledávám aktualizace"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Nezdařilo se připojit k internetu"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Jiná aplikace používá APT"

msgid "There are "
msgstr "K dispozici je"

msgid " recommended software updates available"
msgstr " doporučených aktualizací softwaru"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Váš systém je plně aktualizovaný"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Nezdařilo se obnovit seznam balíčků"

msgid "Upgrade"
msgstr "Vylepšení"

msgid "Package"
msgstr "Balíček"

msgid "Level"
msgstr "Třída"

msgid "Old version"
msgstr "Stará verze"

msgid "New version"
msgstr "Nová verze"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>Udržujte svůj systém aktualizovaný</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "Aktualizace softwaru opravují chyby, odstraňují bezpečnostní nedostatky a poskytují nové funkce."

msgid "Install Updates"
msgstr "Instalovat aktualizace"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Changelog"
msgstr "Seznam změn"

msgid "Warnings"
msgstr "Varování"

msgid "Extra Info"
msgstr "Další informace"

msgid "Levels"
msgstr "Třídy"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automatické obnovení"

msgid "Tested?"
msgstr "Testováno?"

msgid "Origin"
msgstr "Původ"

msgid "Safe?"
msgstr "Bezpečné?"

msgid "Visible?"
msgstr "Viditelné?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Ověřené balíčky. Testované skrze Romeo, nebo přímo udržované autory Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Doporučené balíčky. Testované a schválené autory Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Bezpečné balíčky. Netestované, leč důvěryhodné."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Nejisté balíčky. Mohou narušit stabilitu Vašeho systému."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "Nebezpečné balíčky. Ví se o nich, že za na určitém hardwaru, nebo určité konfiguraci, poškozují stabilitu systému."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint nebo Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu nebo jiní poskytovatelé"

msgid "No"
msgstr "Ne"

msgid "Yes"
msgstr "Ano"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Obnovit seznam aktualizací každých:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Poznámka: Seznam se obnoví jen když je okno mintUpdate zavřené (v ikonce na panelu).</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Prosím, zadejte Vaše heslo, aby se spustil mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Způsob aktualizace"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Zahrnout dist-upgrade balíky?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr "<i>Poznámka: Novější verze balíčků mohou mít různé závislosti. Pokud aktualizace nějakého balíku vyžaduje instalaci nebo odstranění jiných balíků, bude odložena a balík nebude aktualizován. Pokud však vyberete tuto možnost, balík bude aktualizován a veškeré závislosti splněny. Tak mohou být různé balíky přidány nebo odebrány. Tuto volbu byste měli použít jen pokud ovládáte APT.</i>"

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Status"
msgstr "Stav"

msgid "New Icon"
msgstr "Nová ikona"

msgid "Busy"
msgstr "Pracuje"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Aktualizovaný systém"

msgid "Updates available"
msgstr "Aktualizace k dispozici"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

msgid "Information"
msgstr "Informace"

msgid "Log file"
msgstr "Záznam"

msgid "Permissions:"
msgstr "Povolení:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID procesu:"

msgid "Log file:"
msgstr "Záznam:"

msgid "minutes"
msgstr "minut"

msgid "hours"
msgstr "hodin"

msgid "days"
msgstr "dní"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"
This is the best translation I can make. Yet it is not the best translation possible. Czech language uses different forms of plural nouns like "hours", "days" and "minutes" depending on their count. Example - "days": 1 den, 2 dny, 3 dny, 4 dny, 5 dní, 6 dní etc. Is it possible to implement this somehow?

amla
Level 1
Level 1
Posts: 10
Joined: Wed May 07, 2008 9:22 am

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by amla » Wed May 07, 2008 10:47 am

Spanish translation
msgid "Installing updates"
msgstr "Instalando actualizaciones"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Por favor, espere, esta acción puede tardar un tiempo\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Actualización completada\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "No fue posible instalar las actualizaciones de seguridad"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Buscando actualizaciones"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "No fue posible conectar con Internet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Otra aplicación está utilizando APT"

msgid "There are "
msgstr "Hay disponibles "

msgid " recommended software updates available"
msgstr " actualizaciones de software recomendadas"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Su sistema está actualizado"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "No fue posible actualizar la lista de paquetes"

msgid "Upgrade"
msgstr "Actualizar"

msgid "Package"
msgstr "Paquete"

msgid "Level"
msgstr "Nivel"

msgid "Old version"
msgstr "Versión antigua"

msgid "New version"
msgstr "Nueva versión"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>Mantenga actualizado su sistema</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "Las actualizaciones de software corrigen errores, eliminan vulnerabilidades de seguridad y proporcionan nuevas funcionalidades"

msgid "Install Updates"
msgstr "Instalar las actualizaciones"

msgid "Description"
msgstr "Descripción"

msgid "Changelog"
msgstr "Registro de cambios"

msgid "Warnings"
msgstr "Avisos"

msgid "Extra Info"
msgstr "Información adicional"

msgid "Levels"
msgstr "Niveles"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Auto-Refresco"

msgid "Tested?"
msgstr "¿Probado?"

msgid "Origin"
msgstr "Origen"

msgid "Safe?"
msgstr "¿Seguro?"

msgid "Visible?"
msgstr "¿Visible?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Paquetes certificados. Probados mediante Romeo o directamente mantenidos por Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Paquetes recomendados. Probados y aprobados por Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Paquetes seguros. No probados, pero supuestamente seguros."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Paquetes inseguros. Podrían afectar potencialmente la estabilidad del sistema."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "Paquetes peligrosos. Se sabe que afectan a la estabilidad de los sistemas dependiendo de ciertos parámetros o del hardware"

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint o Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu o terceros"

msgid "No"
msgstr "No"

msgid "Yes"
msgstr "Sí"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Refrescar la lista de actualizaciones cada:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Nota: La lista sólo se refresca si la ventana de mintUpdate está cerrada (modo bandeja del sistema).</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Por favor, introduzca su contraseña de root para iniciar mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Método de actualización"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "¿Incluir paquetes dist-upgrade?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr "<i>Nota: Las nuevas versiones de los paquetes pueden tener dependencias diferentes. Si una actualización requiere la instalación o desinstalación de otro paquete, el paquete original se conservará y no será actualizado. Sin embargo, si elige esta opción, los paquetes se actualizarán y todas sus nuevas dependencias serán resueltas. Puesto que esta acción puede dar como resultado la instalación de nuevos paquetes o la eliminación de otros, sólo debe usar esta opción si usted tiene experiencia con APT.</i>"

msgid "Icon"
msgstr "Icono"

msgid "Status"
msgstr "Estado"

msgid "New Icon"
msgstr "Nuevo icono"

msgid "Busy"
msgstr "Ocupado"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Sistema actualizado"

msgid "Updates available"
msgstr "Hay actualizaciones disponibles"

msgid "Error"
msgstr "Error"

msgid "Information"
msgstr "Información"

msgid "Log file"
msgstr "Archivo de registro"

msgid "Permissions:"
msgstr "Permisos:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID del proceso:"

msgid "Log file:"
msgstr "Archivo de registro:"

msgid "minutes"
msgstr "minutos"

msgid "hours"
msgstr "horas"

msgid "days"
msgstr "días"

msgid "Icons"
msgstr "Iconos"

User avatar
wenhao yao
Level 1
Level 1
Posts: 7
Joined: Mon May 12, 2008 10:07 am
Location: hunan,china

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by wenhao yao » Tue May 13, 2008 11:47 am

Translations for zh_CN
language:Simplified Chinese
locale:zh_CN

Code: Select all

msgid "Installing updates"
msgstr "正在安装更新"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"请稍后,这将花费一些时间\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"更新完成\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "无法安装安全更新"

msgid "Checking for updates"
msgstr "正在检查更新"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "连接到Internet失败"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "其他程序正在使用APT"

msgid "There are "
msgstr "有 "

msgid " recommended software updates available"
msgstr "推荐可用的软件更新"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "您的系统已是最新"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "刷新软件列表失败"

msgid "Upgrade"
msgstr "更新"

msgid "Package"
msgstr "软件包"

msgid "Level"
msgstr "级别"

msgid "Old version"
msgstr "旧版本"

msgid "New version"
msgstr "新版本"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>使您的系统最新</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "软件更新修正以前软件里存在的BUG,消除了安全隐患并增加了新的特性。"

msgid "Install Updates"
msgstr "安装更新"

msgid "Description"
msgstr "描述"

msgid "Changelog"
msgstr "变更日志"

msgid "Warnings"
msgstr "警告"

msgid "Extra Info"
msgstr "附加信息"

msgid "Levels"
msgstr "等级"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "自动刷新"

msgid "Tested?"
msgstr "测试?"

msgid "Origin"
msgstr "来源"

msgid "Safe?"
msgstr "安全?"

msgid "Visible?"
msgstr "可见?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "认证的软件包,已通过Romeo测试或者直接由linux mint维护。"

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "推荐的软件包,已测试过或被linux Mint认可。"

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "安全的软件包,未经测试但确认是安全的。"

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "不安全的软件包,对系统的稳定性可能存在潜在的影响。"

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "危险的软件包,根据某些规格或硬件信息知道对系统稳定性存在影响。"

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "来自Linux Mint 或 Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "来自Ubuntu 或 第三方开发"

msgid "No"
msgstr "否"

msgid "Yes"
msgstr "是"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "刷新更新列表周期:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>注意:  更新列表刷新仅当mintUpdate窗口关闭时(系统后台运行)。</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "请输入您的管理员密码启动mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "更新方式"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "包含dist-upgrade软件包?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr "<i>注意:最新版本的软件包可能存在不同的相依性。如果软件升级需要安装或移除另外一些软件包,它将返回或不更新。
如果您选择此项,更新将继续并且所有依存关系也将得到解决,但这可能导致安装或删除您的一些软件包。
如果您对APT不是很了解不建议使用此项。</i>"

msgid "Icon"
msgstr "图标"

msgid "Status"
msgstr "状态"

msgid "New Icon"
msgstr "新图标"

msgid "Busy"
msgstr "忙"

msgid "System up-to-date"
msgstr "系统已是最新"

msgid "Updates available"
msgstr "有可用的更新"

msgid "Error"
msgstr "错误"

msgid "Information"
msgstr "信息"

msgid "Log file"
msgstr "日志文件"

msgid "Permissions:"
msgstr "权限:"

msgid "Process ID:"
msgstr "程序ID:"

msgid "Log file:"
msgstr "日志文件:"

msgid "minutes"
msgstr "分"

msgid "hours"
msgstr "时"

msgid "days"
msgstr "天"

msgid "Icons"
msgstr "图标"

User avatar
Catze
Level 1
Level 1
Posts: 31
Joined: Sun Dec 09, 2007 4:32 pm
Location: Würzburg, Germany
Contact:

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by Catze » Fri Jun 06, 2008 7:42 am

German - Bugfix

de_DE

Code: Select all

msgid "Installing updates"
msgstr "Updates werden installiert"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Einen Moment bitte, dies kann einige Zeit dauern\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Update vollständig\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Sicherheitsupdates konnten nicht installiert werden"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Suche nach Updates"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Keine Verbindung zum Internet möglich"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Eine andere Anwendung nutzt APT"

msgid "There are "
msgstr "Es sind "

msgid " recommended software updates available"
msgstr " empfohlene Updates verfügbar"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Ihr System ist auf dem neuesten Stand"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Paketliste konnte nicht aktualisiert werden"

msgid "Upgrade"
msgstr "Upgrade"

msgid "Package"
msgstr "Paket"

msgid "Level"
msgstr "Level"

msgid "Old version"
msgstr "Alte Version"

msgid "New version"
msgstr "Neue Version"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>Halten Sie Ihr System auf dem neuesten Stand</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "Updates beheben Fehler, eliminieren Sicherheitslücken und stellen neue Funktionen bereit."

msgid "Install Updates"
msgstr "Updates installieren"

msgid "Description"
msgstr "Beschreibung"

msgid "Changelog"
msgstr "Changelog"

msgid "Warnings"
msgstr "Warnungen"

msgid "Extra Info"
msgstr "Extra Info"

msgid "Levels"
msgstr "Levels"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automatische Aktualisierung"

msgid "Tested?"
msgstr "Getestet?"

msgid "Origin"
msgstr "Herkunft"

msgid "Safe?"
msgstr "Sicher?"

msgid "Visible?"
msgstr "Sichtbar?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Zertifizierte Pakete. Mit Romeo getestet oder direkt von Linux Mint verwaltet."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Empfohlene Pakete. Getestet und freigegeben durch Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Sichere Pakete. Nicht getestet, aber für sicher befunden."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Unsichere Pakete. Können eventuell die Stabilität Ihres Systems gefährden."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "Gefährliche Pakete. Beeinträchtigungen der Stabilität des Systems bei bestimmten Spezifikationen oder mit bestimmter Hardware bekannt."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint oder Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu oder Drittanbieter"

msgid "No"
msgstr "Nein"

msgid "Yes"
msgstr "Ja"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Aktualisierung der verfügbaren Updates alle:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Hinweis: Die Liste wird nur aktualisiert, wenn das mintUpdate-Fenster geschlossen ist (System Tray Modus).</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Bitte geben Sie Ihr Passwort ein, um mintUpdate zu starten"

msgid "Update Method"
msgstr "Update Methode"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Distributionsupgrades einbeziehen?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr "<i>Hinweis: Neuere Versionen von Paketen können veränderte Abhängigkeiten aufweisen. Wenn ein Upgrade die Installation oder das Entfernen von weiteren Paketen erfordert, wird es zurückgehalten und nicht aktualisiert. Wenn Sie aber diese Option wählen, wird es ausgeführt und neue Abhängigkeiten werden aufgelöst. Da dies zur Installation weiterer Pakete oder zum Entfernen vorhandener Pakete führen kann, sollte diese Option sollte nur von erfahren Nutzern gewählt werden, die mit APT vertraut sind.<i>"

msgid "Icon"
msgstr "Symbol"

msgid "Status"
msgstr "Status"

msgid "New Icon"
msgstr "Neues Symbol"

msgid "Busy"
msgstr "Beschäftigt"

msgid "System up-to-date"
msgstr "System auf dem neuesten Stand"

msgid "Updates available"
msgstr "Updates verfügbar"

msgid "Error"
msgstr "Fehler"

msgid "Information"
msgstr "Information"

msgid "Log file"
msgstr "Log Datei"

msgid "Permissions:"
msgstr "Berechtigungen:"

msgid "Process ID:"
msgstr "Prozess ID:"

msgid "Log file:"
msgstr "Log Datei:"

msgid "minutes"
msgstr "Minuten"

msgid "hours"
msgstr "Stunden"

msgid "days"
msgstr "Tage"

msgid "Icons"
msgstr "Symbole"
post() while post();

User avatar
Xgamer
Level 2
Level 2
Posts: 63
Joined: Sat Jul 14, 2007 9:50 am
Location: Slovakia
Contact:

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by Xgamer » Tue Jun 10, 2008 3:31 pm

Slovak

Code: Select all

msgid "Installing updates"
msgstr "Inštalujú sa aktualizácie"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Prosím počkajte,môže to zabrať nejaký čas\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Aktualizácia je hotová\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "Nie je možné inštalovať bezpečnostné aktualizácie"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Hľadajú sa nové aktualizácie"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "Nie je možné pripojiť sa na internet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Iná aplikácia používa APT"

msgid "There are "
msgstr "There are"

msgid " recommended software updates available"
msgstr "Odporúčané softvérové aktualizácie sú dostupné"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "Váš systém je aktuálny"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "Nie je možné obnoviť zoznam balíkov"

msgid "Upgrade"
msgstr "Upgrade"

msgid "Package"
msgstr "Balíček"

msgid "Level"
msgstr "Stupeň"

msgid "Old version"
msgstr "Stará verzia"

msgid "New version"
msgstr "Nová verzia"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr ""<big><b>Udržujte Váš systém aktuálny</b></big>""

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr ""

msgid "Install Updates"
msgstr "Inštalovať aktualizácie"

msgid "Description"
msgstr "Popis"

msgid "Changelog"
msgstr "Zoznam zmien"

msgid "Warnings"
msgstr "Upozornenia"

msgid "Extra Info"
msgstr "Extra informácie"

msgid "Levels"
msgstr "Stupne"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Automatické obnovenie"

msgid "Tested?"
msgstr "Testované?"

msgid "Origin"
msgstr "Pôvodné"

msgid "Safe?"
msgstr "Bezpečné?"

msgid "Visible?"
msgstr "Viditeľné?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Certifikované balíčky.Testované cez Romeo alebo priamo vydané Linux Mint komunitou"

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Odporúčané balíky.Testované a vylepšené Linux Mint komunitou"

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Bezpečné balíčky.Netestované ale predpokladá sa ich bezpečnosť"

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Nebezpečné balíky.Môžu ovplyvniť stabilitu systému "

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "Rizikové balíky. Známe je ovplyvnenie stability systému závislom na určitých špecifikáciách alebo hardvéri"

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint alebo Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu ale tretia strana"

msgid "No"
msgstr "Nie"

msgid "Yes"
msgstr "Áno"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Obnoviť zoznam aktualizácií každý:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Poznámka: Zoznam sa obnovujem len počas toho ako je okno mintUpdate zavreté(v lište upozornení).</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Prosím vložte Vaše heslo ku štartu mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Aktualizačná metóda"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Zahrnúť dist-upgrade balíčky?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr  "<i>Poznámka:Nové verzie balíčkov môžu mať iné závislosti.Ak upgrade vyžaduje inštaláciu alebo odstránenie iných balíčkov, budú ponechané v pôvodnom stave a nebudú upgradované.Avšak ak vyberiete túto voľbu,budú upgradnuté a všetky závislosti budú vyriešené.Výsledkom bude inštalácia nových balíčkov alebo odstránenie niektorých Vašich balíčkov, túto voľbu by ste mali použiť iba ak máte skúsenosti s APT.  </i>"

msgid "Icon"
msgstr "Ikona"

msgid "Status"
msgstr "Stav"

msgid "New Icon"
msgstr "Nová ikona"

msgid "Busy"
msgstr "Zaneprázdnený"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Systém je aktuálny"

msgid "Updates available"
msgstr "Dostupné nové aktualizácie"

msgid "Error"
msgstr "Chyba"

msgid "Information"
msgstr "Informácie"

msgid "Log file"
msgstr "Log subor"

msgid "Permissions:"
msgstr "Práva:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID procesu:"

msgid "Log file:"
msgstr "Log subor:"

msgid "minutes"
msgstr "minúty"

msgid "hours"
msgstr "hodiny"

msgid "days"
msgstr "dni"

msgid "Icons"
msgstr "Ikony"

User avatar
wuying_ren
Level 2
Level 2
Posts: 61
Joined: Thu Jun 05, 2008 9:59 am
Location: Catalunya

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by wuying_ren » Thu Jun 12, 2008 5:08 pm

Language: Catalan
Locale: ca_ES

Code: Select all

msgid "Installing updates"
msgstr "Instal·lant actualitzacions"

msgid "\"Please wait, this can take some time\""
msgstr "\"Espereu, el procés pot trigar una mica\""

msgid "\"Update is complete\""
msgstr "\"Actualització completa\""

msgid "Could not install the security updates"
msgstr "No s'han pogut instal·lar les actualitzacions de seguretat"

msgid "Checking for updates"
msgstr "Cercant actualitzacions"

msgid "Could not connect to the Internet"
msgstr "No s'ha pogut connectar a Internet"

msgid "Another application is using APT"
msgstr "Hi ha una altra aplicació utilitzant APT"

msgid "There are "
msgstr "Hi ha"

msgid " recommended software updates available"
msgstr "actualitzacions de software recomanades disponibles"

msgid "Your system is up to date"
msgstr "El vostre sistema està actualitzat"

msgid "Could not refresh the list of packages"
msgstr "No s'ha pogut refrescar la llista de paquets"

msgid "Upgrade"
msgstr "Actualitza"

msgid "Package"
msgstr "Paquet"

msgid "Level"
msgstr "Nivell"

msgid "Old version"
msgstr "Versió anterior"

msgid "New version"
msgstr "Versió nova"

msgid "<big><b>Keep your system up-to-date</b></big>"
msgstr "<big><b>Mantingueu el vostre sistema actualitzat</b></big>"

msgid "Software updates correct errors, eliminate security vulnerabilities and provide new features."
msgstr "Les actualitzacions de seguretat corregeixen errors, eliminen vulnerabilitats de seguretat i proporcionen noves característiques"

msgid "Install Updates"
msgstr "Instal·la les actualitzacions"

msgid "Description"
msgstr "Descripció"

msgid "Changelog"
msgstr "Registre de canvis"

msgid "Warnings"
msgstr "Advertències"

msgid "Extra Info"
msgstr "Informació extra"

msgid "Levels"
msgstr "Nivells"

msgid "Auto-Refresh"
msgstr "Refresc automàtic

msgid "Tested?"
msgstr "Provat?"

msgid "Origin"
msgstr "Origen"

msgid "Safe?"
msgstr "Segur?"

msgid "Visible?"
msgstr "Visible?"

msgid "Certified packages. Tested through Romeo or directly maintained by Linux Mint."
msgstr "Paquets certificats. Testats mitjançant Romeo o mantinguts directament per Linux Mint."

msgid "Recommended packages. Tested and approved by Linux Mint."
msgstr "Paquets recomanats. Testat i aprovat per Linux Mint."

msgid "Safe packages. Not tested but believed to be safe."
msgstr "Paquets segurs. No testats però suposadament segurs."

msgid "Unsafe packages. Could potentially affect the stability of the system."
msgstr "Paquets no segurs. Poden afectar potencialment l'estabilitat del sistema."

msgid "Dangerous packages. Known to affect the stability of the systems depending on certain specs or hardware. "
msgstr "Paquets perillosos. Se sap que afecten l'estabilitat del sistema depenent de certs paràmetres o del hardware."

msgid "Linux Mint or Romeo"
msgstr "Linux Mint o Romeo"

msgid "Ubuntu or 3rd party"
msgstr "Ubuntu o altres"

msgid "No"
msgstr "No"

msgid "Yes"
msgstr "Sí"

msgid "Refresh the list of updates every:"
msgstr "Actualitza la llista d'actualitzacions cada:"

msgid "<i>Note: The list only gets refreshed while the mintUpdate window is closed (system tray mode).</i>"
msgstr "<i>Nota: La llista només es refresca mentre la finestra del mintUpdate roman tancada (mode safata de sistema).</i>"

msgid "Please enter your password to start mintUpdate"
msgstr "Si us plau, entreu la vostra contrasenya per iniciar mintUpdate"

msgid "Update Method"
msgstr "Mètode d'actualització"

msgid "Include dist-upgrade packages?"
msgstr "Incloure paquets dist-upgrade?"

msgid "<i>Note: Newer versions of packages can have different dependencies. If an upgrade requires the installation or the removal of another package it will be kept back and not upgraded. If you select this option however, it will be upgraded and all new dependencies will be resolved. Since this can result in the installation of new packages or the removal of some of your packages you should only use this option if you are experienced with APT.</i>"
msgstr "<i>Nota: Les noves versions dels paquets poden tenir dependències diferents. Si una actualització requereix la instal·lació o desinstal·lació d'un altre paquet, es conservarà el paquet original i no serà actualitzat. Si seleccioneu aquesta opció de totes formes, s'actualitzarà i es resoldran totes les noves dependències. Donat que això pot resultar en la instal·lació de nous paquets o la desinstal·lació d'alguns dels vostres paquets, només hauríeu d'utilitzar aquesta opció si teniu experiència amb APT.</i>"

msgid "Icon"
msgstr "Icona"

msgid "Status"
msgstr "Estat"

msgid "New Icon"
msgstr "Nova icona"

msgid "Busy"
msgstr "Ocupat"

msgid "System up-to-date"
msgstr "Sistema actualitzat"

msgid "Updates available"
msgstr "Actualitzacions disponibles"

msgid "Error"
msgstr "Error"

msgid "Information"
msgstr "Informació"

msgid "Log file"
msgstr "Arxiu de registre"

msgid "Permissions:"
msgstr "Permisos:"

msgid "Process ID:"
msgstr "ID del procés:"

msgid "Log file:"
msgstr "Arxiu de registre:"

msgid "minutes"
msgstr "minuts"

msgid "hours"
msgstr "hores"

msgid "days"
msgstr "dies"

msgid "Icons"
msgstr "Icones"
"Try not. Do, or do not, there is no try." - Master Yoda

[Howto] Encrypt your system!
[Howto] Fbcondecor on Mint

User avatar
clem
Level 12
Level 12
Posts: 4137
Joined: Wed Nov 15, 2006 8:34 am
Contact:

Re: mintUpdate 2.0 Translations

Post by clem » Wed Jul 23, 2008 7:19 pm

-- mintUpdate 2.8 introduces changes in the GUI. New sets of translations needed. Thread locked. --
Image

Locked

Return to “Translations”