dpkg: error processing archive \ Android Studio \ installation

Questions about applications and software
Forum rules
Before you post please read how to get help
Post Reply
Cyber-Shaman
Level 1
Level 1
Posts: 3
Joined: Tue Nov 14, 2017 10:38 am

dpkg: error processing archive \ Android Studio \ installation

Post by Cyber-Shaman » Thu Nov 23, 2017 8:18 am

Help!

This is what's happening when I'm executing this command:


" sudo apt-get install android-studio "

Leser pakkelister ... Ferdig
Skaper oversikt over avhengighetsforhold
Leser tilstandsinformasjon ... Ferdig
Følgende NYE pakker vil bli installert:
android-studio
0 oppgraderte, 1 nylig installerte, 0 å fjerne og 0 ikke oppgradert.
Må hente 40,4 kB med arkiver.
Etter denne operasjonen vil 80,9 kB ekstra diskplass bli brukt.
Hent:1 http://ppa.launchpad.net/paolorotolo/an ... dio/ubuntu xenial/main amd64 android-studio all 5.2.1-ubuntu0 [40,4 kB]
Hentet 40,4 kB på 0s (43,4 kB/s)
(Leser database ... 319544 filer og kataloger er for øyeblikket installerte.)
Preparing to unpack .../android-studio_5.2.1-ubuntu0_all.deb ...
--2017-11-23 13:07:32-- https://dl.google.com/dl/android/studio ... -linux.zip
Slår opp vertsnavn dl.google.com (dl.google.com) … 64.233.161.91, 64.233.161.93, 64.233.161.136, ...
Kobler til dl.google.com (dl.google.com)|64.233.161.91|:443 … tilkoblet.
HTTP-forespørsel sendt. Venter på svar … 404 Not Found
2017-11-23 13:07:33 PROGRAMFEIL 404: Not Found.

dpkg: error processing archive /var/cache/apt/archives/android-studio_5.2.1-ubuntu0_all.deb (--unpack):
underprosessen nytt pre-installation-skript returnerte feilstatus 8
Det oppsto feil ved behandling av:
/var/cache/apt/archives/android-studio_5.2.1-ubuntu0_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)


What to do now? :?: :?: :?: :?: :?:

#NOTE#

This is english and norwegian.

Thanks!


Post Reply

Return to “Software & Applications”