Installing LibreOffice problem

Questions about applications and software
Forum rules
Before you post please read how to get help
MarshalM
Level 1
Level 1
Posts: 44
Joined: Wed Dec 24, 2014 6:44 am

Installing LibreOffice problem

Post by MarshalM »

Hi, i've got a problem and i don't know how to resolve it:(
Everything starts from update. An update LibreOffice shows to install in mintUpdate. So i install it like allways. But there was a problem, so i try to repair it. It was going only worst, so i uninstall completly libreoffice and try do install again. And i don't know why, but there is a problem. You can see it here:

Code: Select all

~$ sudo apt-get install libreoffice
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności    
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following additional packages will be installed:
 libreoffice-avmedia-backend-gstreamer libreoffice-base libreoffice-base-core libreoffice-base-drivers libreoffice-calc libreoffice-common libreoffice-core libreoffice-draw libreoffice-impress
 libreoffice-math libreoffice-report-builder-bin libreoffice-style-colibre libreoffice-style-tango libreoffice-writer python3-uno
Sugerowane pakiety:
 gpa imagemagick | graphicsmagick-imagemagick-compat libreoffice-grammarcheck libreoffice-help libreoffice-l10n myspell-dictionary openclipart2-libreoffice | openclipart-libreoffice pstoedit unixodbc
 libreoffice-officebean libreoffice-report-builder libjtds-java libreoffice-mysql-connector | libmyodbc | libmysql-java libreoffice-sdbc-postgresql | odbc-postgresql | libpg-java libsqliteodbc | tdsodbc
 | mdbtools libreoffice-sdbc-firebird ocl-icd-libopencl1 tango-icon-theme fonts-crosextra-caladea fonts-crosextra-carlito libreoffice-java-common
Polecane pakiety:
 fonts-crosextra-caladea fonts-crosextra-carlito fonts-linuxlibertine fonts-sil-gentium-basic libreoffice-gnome | libreoffice-kde5 libreoffice-librelogo libreoffice-nlpsolver libreoffice-ogltrans
 libreoffice-report-builder libreoffice-script-provider-bsh libreoffice-script-provider-js libreoffice-script-provider-python libreoffice-sdbc-postgresql libreoffice-wiki-publisher libreoffice-java-common
 libreoffice-sdbc-hsqldb
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 libreoffice libreoffice-avmedia-backend-gstreamer libreoffice-base libreoffice-base-core libreoffice-base-drivers libreoffice-calc libreoffice-common libreoffice-core libreoffice-draw libreoffice-impress
 libreoffice-math libreoffice-report-builder-bin libreoffice-style-colibre libreoffice-style-tango libreoffice-writer python3-uno
0 aktualizowanych, 16 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 95,3 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 323 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
Pobieranie:1 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-style-colibre all 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [965 kB]
Pobieranie:2 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-style-tango all 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [1 198 kB]
Pobieranie:3 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-common all 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [35,7 MB]
Pobieranie:4 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-core amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [34,0 MB]                                  
Pobieranie:5 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-base-core amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [754 kB]                                
Pobieranie:6 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-base-drivers amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [497 kB]                              
Pobieranie:7 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-base amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [1 731 kB]                                 
Pobieranie:8 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-calc amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [7 140 kB]                                 
Pobieranie:9 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-draw amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [2 613 kB]                                 
Pobieranie:10 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-impress amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [907 kB]                                
Pobieranie:11 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-math amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [379 kB]                                  
Pobieranie:12 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-report-builder-bin amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [806 kB]                           
Pobieranie:13 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-writer amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [8 361 kB]                                
Pobieranie:14 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice-avmedia-backend-gstreamer amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [24,4 kB]                       
Pobieranie:15 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 python3-uno amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [206 kB]                                    
Pobieranie:16 http://ppa.launchpad.net/libreoffice/ppa/ubuntu bionic/main amd64 libreoffice amd64 1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2 [94,2 kB]                                    
Pobrano 95,3 MB w 1min 23s (1 148 kB/s)                                                                                    
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-style-colibre.
(Odczytywanie bazy danych ... 310680 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../00-libreoffice-style-colibre_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-style-colibre (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-style-tango.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../01-libreoffice-style-tango_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-style-tango (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../02-libreoffice-common_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-common (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
dpkg: błąd przetwarzania archiwum /tmp/apt-dpkg-install-Zwvp8e/02-libreoffice-common_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_all.deb (--unpack):
 nie można otworzyć "/usr/lib/libreoffice/share/gallery/sounds.thm.dpkg-new": Operacja niedozwolona
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice/share/prereg/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice/share/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice/program/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-core.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../03-libreoffice-core_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-core (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-base-core.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../04-libreoffice-base-core_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-base-core (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-base-drivers.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../05-libreoffice-base-drivers_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-base-drivers (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-base.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../06-libreoffice-base_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Dodawanie "ominięcie /usr/lib/libreoffice/share/basic/dialog.xlc do /usr/lib/libreoffice/share/basic/dialog.xlc.noaccess przez libreoffice-base"
Dodawanie "ominięcie /usr/lib/libreoffice/share/basic/script.xlc do /usr/lib/libreoffice/share/basic/script.xlc.noaccess przez libreoffice-base"
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-base (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-calc.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../07-libreoffice-calc_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-calc (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-draw.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../08-libreoffice-draw_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-draw (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-impress.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../09-libreoffice-impress_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-impress (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-math.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../10-libreoffice-math_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-math (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-report-builder-bin.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../11-libreoffice-report-builder-bin_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-report-builder-bin (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-writer.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../12-libreoffice-writer_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-writer (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-avmedia-backend-gstreamer.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../13-libreoffice-avmedia-backend-gstreamer_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-avmedia-backend-gstreamer (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python3-uno.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../14-python3-uno_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python3-uno (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../15-libreoffice_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice (1:6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 /tmp/apt-dpkg-install-Zwvp8e/02-libreoffice-common_1%3a6.1.3~rc2-0ubuntu0.18.04.2_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1) 

I have no idea what happends and how to repair this. Can you help me?
Last edited by Moem on Sat Dec 15, 2018 3:56 pm, edited 1 time in total.
Reason: Adding [code] tags. It puts long output into a neat scrollable box.
frosh
Level 1
Level 1
Posts: 17
Joined: Sun Dec 09, 2018 12:56 pm

Re: Installing LibreOffice problem

Post by frosh »

You could try to reconfigure the package database:

Code: Select all

sudo dpkg --configure -a
MarshalM
Level 1
Level 1
Posts: 44
Joined: Wed Dec 24, 2014 6:44 am

Re: Installing LibreOffice problem

Post by MarshalM »

I tried a lot of times:(
frosh
Level 1
Level 1
Posts: 17
Joined: Sun Dec 09, 2018 12:56 pm

Re: Installing LibreOffice problem

Post by frosh »

Here are some other solutions that come up when you search for that error code you got ( E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)), maybe it helps? Don't forget to run apt-get update before you try to reinstall.
User avatar
lsemmens
Level 11
Level 11
Posts: 3546
Joined: Wed Sep 10, 2014 9:07 pm
Location: Rural South Australia

Re: Installing LibreOffice problem

Post by lsemmens »

If you have System Snapshots running, you could always roll back to a time when it was working and try again.
Fully mint Household
Out of my mind - please leave a message
User avatar
Joe2Shoe
Level 5
Level 5
Posts: 552
Joined: Wed Oct 18, 2017 8:12 pm
Location: Ozone

Re: Installing LibreOffice problem

Post by Joe2Shoe »

LibreOffice? No way. I immediately purge LibreOffice and install SoftMaker FreeOffice instead.
To remove prior installations of LibreOffice:
sudo apt-get remove libreoffice-core

If you also want to remove LibO configuration files, use the purge switch:
sudo apt-get remove --purge libreoffice-core
sudo apt-get remove --purge libreoffice-common

Remove bundled Add-ons:
sudo apt autoremove libblosc1 libboost-locale1.58.0 libboost-regex1.58.0 libboost-thread1.58.0 libboost-wave1.58.0 libjemalloc1 liblog4cplus-1.1-9 libopenimageio1.6 libopenshadinglanguage1.7 libopenvdb3.1 libreoffice-common

Then I would reboot.
Then open Software Manager and install LibreOffice.
"Tolerance is the refuge of men without conviction."
"Common sense is not so common" - Voltaire
ajgringo619
Level 8
Level 8
Posts: 2225
Joined: Thu Mar 01, 2018 8:36 pm
Location: San Diego, California, USA

Re: Installing LibreOffice problem

Post by ajgringo619 »

As a test, you could install the Flatpak version (same release as the PPA you installed and will not conflict). If you try this, I would uninstall your previous installation just to get the menu icons out of the way.
Mint 20.1 XFCE [kernel 5.4.0-64-generic]
Ryzen 7 2700X 3.7 GHz w/16GB RAM
GTX 1070 w/8GB RAM [460.32.03]
Image
User avatar
kukamuumuka
Level 16
Level 16
Posts: 6749
Joined: Tue Sep 03, 2013 4:51 am
Location: Finland
Contact:

Re: Installing LibreOffice problem

Post by kukamuumuka »

You have some PPA version installed. Remove that PPA via Software Sources.

Code: Select all

ls /etc/apt/sources.list.d
User avatar
Pierre
Level 20
Level 20
Posts: 11261
Joined: Fri Sep 05, 2008 5:33 am
Location: Perth, AU.

Re: Installing LibreOffice problem

Post by Pierre »

Joe2Shoe wrote:
Sat Dec 15, 2018 8:23 pm
Then I would reboot.
Then open Software Manager and install LibreOffice.
did you mean - that you would install Free Office - rather than LibreOffice :
https://www.freeoffice.com/en/tips-and-tricks-linux
is how you could install Softmaker Free Office.
Image
Please edit your original post title to include [SOLVED] - when your problem is solved!
and DO LOOK at those Unanswered Topics - - you may be able to answer some!.
MarshalM
Level 1
Level 1
Posts: 44
Joined: Wed Dec 24, 2014 6:44 am

Re: Installing LibreOffice problem

Post by MarshalM »

Unfortunatelly problem is still:(
Here what i've done after yours advice:
1) List and remove above mentioned PPA via Software Sources.
2) Removed all libreoffice* packages.
3) ~$ sudo apt-get upgrade
4) ~$ sudo dpkg --configure -a
5) ~$ sudo apt-get install libreoffice
But there still was that same problem:

Code: Select all

Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 /tmp/apt-dpkg-install-nR5br3/02-libreoffice-common_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
So i've try to solve it step by step like heresaid. Then again i removed all libreoffice* packages, --configure, upgrade and install. And problem still like here:

Code: Select all

~$ sudo apt-get install libreoffice
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności    
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following additional packages will be installed:
 libreoffice-avmedia-backend-gstreamer libreoffice-base libreoffice-base-core
 libreoffice-base-drivers libreoffice-calc libreoffice-common
 libreoffice-core libreoffice-draw libreoffice-impress libreoffice-math
 libreoffice-report-builder-bin libreoffice-style-galaxy
 libreoffice-style-tango libreoffice-writer python3-uno
Sugerowane pakiety:
 gpa imagemagick | graphicsmagick-imagemagick-compat libreoffice-grammarcheck
 libreoffice-help libreoffice-l10n myspell-dictionary
 openclipart2-libreoffice | openclipart-libreoffice pstoedit unixodbc
 libreoffice-officebean libreoffice-report-builder libjtds-java
 libreoffice-mysql-connector | libmyodbc | libmysql-java
 libreoffice-sdbc-postgresql | odbc-postgresql | libpg-java libsqliteodbc
 | tdsodbc | mdbtools libreoffice-sdbc-firebird ocl-icd-libopencl1
 tango-icon-theme fonts-crosextra-caladea fonts-crosextra-carlito
 libreoffice-java-common
Polecane pakiety:
 fonts-crosextra-caladea fonts-crosextra-carlito fonts-linuxlibertine
 fonts-sil-gentium-basic libreoffice-gnome | libreoffice-kde4
 libreoffice-librelogo libreoffice-nlpsolver libreoffice-ogltrans
 libreoffice-report-builder libreoffice-script-provider-bsh
 libreoffice-script-provider-js libreoffice-script-provider-python
 libreoffice-sdbc-postgresql libreoffice-wiki-publisher
 libreoffice-java-common libreoffice-sdbc-hsqldb
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 libreoffice libreoffice-avmedia-backend-gstreamer libreoffice-base
 libreoffice-base-core libreoffice-base-drivers libreoffice-calc
 libreoffice-common libreoffice-core libreoffice-draw libreoffice-impress
 libreoffice-math libreoffice-report-builder-bin libreoffice-style-galaxy
 libreoffice-style-tango libreoffice-writer python3-uno
0 aktualizowanych, 16 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 0 B/82,7 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 321 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-style-galaxy.
(Odczytywanie bazy danych ... 310681 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../00-libreoffice-style-galaxy_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-style-galaxy (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-style-tango.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../01-libreoffice-style-tango_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-style-tango (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../02-libreoffice-common_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-common (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
dpkg: błąd przetwarzania archiwum /tmp/apt-dpkg-install-BNvfuq/02-libreoffice-common_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb (--unpack):
 nie można otworzyć "/usr/lib/libreoffice/share/config/soffice.cfg/modules/simpress/popupmenu/graphic.xml.dpkg-new": Operacja niedozwolona
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice/share/prereg/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice/share/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice/program/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-core.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../03-libreoffice-core_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-core (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-base-core.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../04-libreoffice-base-core_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-base-core (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-base-drivers.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../05-libreoffice-base-drivers_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-base-drivers (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-base.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../06-libreoffice-base_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Opuszczanie "ominięcie /usr/lib/libreoffice/share/basic/dialog.xlc do /usr/lib/libreoffice/share/basic/dialog.xlc.noaccess przez libreoffice-base"
Opuszczanie "ominięcie /usr/lib/libreoffice/share/basic/script.xlc do /usr/lib/libreoffice/share/basic/script.xlc.noaccess przez libreoffice-base"
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-base (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-calc.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../07-libreoffice-calc_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-calc (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-draw.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../08-libreoffice-draw_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-draw (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-impress.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../09-libreoffice-impress_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-impress (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-math.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../10-libreoffice-math_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-math (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-report-builder-bin.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../11-libreoffice-report-builder-bin_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-report-builder-bin (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-writer.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../12-libreoffice-writer_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-writer (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-avmedia-backend-gstreamer.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../13-libreoffice-avmedia-backend-gstreamer_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-avmedia-backend-gstreamer (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu python3-uno.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../14-python3-uno_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu python3-uno (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../15-libreoffice_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 /tmp/apt-dpkg-install-BNvfuq/02-libreoffice-common_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)


Freeoffice i've install without any problems.
But it'd be nice to have LO.
User avatar
kukamuumuka
Level 16
Level 16
Posts: 6749
Joined: Tue Sep 03, 2013 4:51 am
Location: Finland
Contact:

Re: Installing LibreOffice problem

Post by kukamuumuka »

Code: Select all

sudo rm /var/lib/dpkg/info/02-libreoffice-common*
sudo dpkg -r --force-depends --force-remove-reinstreq 02-libreoffice-common
apt clean
apt update
apt install libreoffice-core libreoffice-base libreoffice-base-core libreoffice-common libreoffice-calc	libreoffice-draw libreoffice-impress libreoffice-math libreoffice-writer
MarshalM
Level 1
Level 1
Posts: 44
Joined: Wed Dec 24, 2014 6:44 am

Re: Installing LibreOffice problem

Post by MarshalM »

is this any problem if i have no package like 02-libreoffice-common*?
should i install anyway like you said or there will be a problem?
User avatar
kukamuumuka
Level 16
Level 16
Posts: 6749
Joined: Tue Sep 03, 2013 4:51 am
Location: Finland
Contact:

Re: Installing LibreOffice problem

Post by kukamuumuka »

MarshalM wrote:
Sun Dec 16, 2018 2:15 pm
is this any problem if i have no package like 02-libreoffice-common*?
should i install anyway like you said or there will be a problem?

Code: Select all

sudo rm /var/lib/dpkg/info/libreoffice-common*
sudo dpkg -r --force-depends --force-remove-reinstreq libreoffice-common
apt clean
apt update
apt install libreoffice-core libreoffice-base libreoffice-base-core libreoffice-common libreoffice-calc	libreoffice-draw libreoffice-impress libreoffice-math libreoffice-writer
MarshalM
Level 1
Level 1
Posts: 44
Joined: Wed Dec 24, 2014 6:44 am

Re: Installing LibreOffice problem

Post by MarshalM »

in var i've got only:

Code: Select all

~$ ll /var/lib/dpkg/info/ |grep libreoff
-rw-r--r-- 1 root root   95 gru 16 18:03 libreoffice-base.list
-rwxr-xr-x 1 root root   983 lis 27 11:13 libreoffice-base.postrm*
also package like:

Code: Select all

~$ sudo dpkg -l | grep libre
ii libdjvulibre-text                      3.5.27.1-8               all     Linguistic support files for libdjvulibre
ii libdjvulibre21:amd64                    3.5.27.1-8               amd64    Runtime support for the DjVu image format
ii libreadline5:amd64                     5.2+dfsg-3build1            amd64    GNU readline and history libraries, run-time libraries
ii libreadline7:amd64                     7.0-3                  amd64    GNU readline and history libraries, run-time libraries
ii libreadline7:i386                      7.0-3                  i386     GNU readline and history libraries, run-time libraries
rc libreoffice-base                      1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2        amd64    office productivity suite -- database
ii libresid-builder0c2a                    2.1.1-15ubuntu1             amd64    SID chip emulation class based on resid
ii librest-0.7-0:amd64                     0.8.0-2                 amd64    REST service access library
ii librevenge-0.0-0:amd64                   0.0.4-6ubuntu2             amd64    Base Library for writing document interface filters
update and install anyway?
User avatar
Joe2Shoe
Level 5
Level 5
Posts: 552
Joined: Wed Oct 18, 2017 8:12 pm
Location: Ozone

Re: Installing LibreOffice problem

Post by Joe2Shoe »

Pierre wrote:
Sun Dec 16, 2018 5:41 am
Joe2Shoe wrote:
Sat Dec 15, 2018 8:23 pm
Then I would reboot.
Then open Software Manager and install LibreOffice.
did you mean - that you would install Free Office - rather than LibreOffice :
https://www.freeoffice.com/en/tips-and-tricks-linux
is how you could install Softmaker Free Office.
I meant that he could remove/reinstall LO.
I personally, would remove LO then install FreeOffice.
"Tolerance is the refuge of men without conviction."
"Common sense is not so common" - Voltaire
MarshalM
Level 1
Level 1
Posts: 44
Joined: Wed Dec 24, 2014 6:44 am

Re: Installing LibreOffice problem

Post by MarshalM »

I already install it, but FreeOffice can't open my odt and ods format files:( so it's problem for me, becouse i've a lot of spreadsheets in ods.
MarshalM
Level 1
Level 1
Posts: 44
Joined: Wed Dec 24, 2014 6:44 am

Re: Installing LibreOffice problem

Post by MarshalM »

administrollaattori wrote:
Sun Dec 16, 2018 1:58 pm

Code: Select all

sudo rm /var/lib/dpkg/info/02-libreoffice-common*
sudo dpkg -r --force-depends --force-remove-reinstreq 02-libreoffice-common
apt clean
apt update
apt install libreoffice-core libreoffice-base libreoffice-base-core libreoffice-common libreoffice-calc	libreoffice-draw libreoffice-impress libreoffice-math libreoffice-writer

again:

Code: Select all

sudo apt install libreoffice-core
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności    
Odczyt informacji o stanie... Gotowe
The following additional packages will be installed:
 libreoffice-common libreoffice-style-galaxy libreoffice-style-tango
Sugerowane pakiety:
 tango-icon-theme
Polecane pakiety:
 python3-uno
Zostaną zainstalowane następujące NOWE pakiety:
 libreoffice-common libreoffice-core libreoffice-style-galaxy libreoffice-style-tango
0 aktualizowanych, 4 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 0 nieaktualizowanych.
Konieczne pobranie 59,5 MB archiwów.
Po tej operacji zostanie dodatkowo użyte 225 MB miejsca na dysku.
Kontynuować? [T/n] t
Pobieranie:1 http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/ubuntu bionic-updates/main amd64 libreoffice-style-galaxy all 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2 [1 540 kB]
Pobieranie:2 http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/ubuntu bionic-updates/main amd64 libreoffice-style-tango all 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2 [1 309 kB]
Pobieranie:3 http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/ubuntu bionic-updates/main amd64 libreoffice-common all 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2 [24,7 MB]
Pobieranie:4 http://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/ubuntu bionic-updates/main amd64 libreoffice-core amd64 1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2 [31,9 MB]
Pobrano 59,5 MB w 3s (23,0 MB/s)      
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-style-galaxy.
(Odczytywanie bazy danych ... 311171 plików i katalogów obecnie zainstalowanych.)
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libreoffice-style-galaxy_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-style-galaxy (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-style-tango.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libreoffice-style-tango_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-style-tango (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-common.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libreoffice-common_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-common (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
dpkg: błąd przetwarzania archiwum /var/cache/apt/archives/libreoffice-common_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb (--unpack):
 nie można otworzyć "/usr/lib/libreoffice/share/gallery/finance.sdv.dpkg-new": Operacja niedozwolona
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice/share/prereg/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice/share/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice/program/': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice': Nie ma takiego pliku ani katalogu
rmdir: nie udało się usunąć '/var/lib/libreoffice': Nie ma takiego pliku ani katalogu
Wybieranie wcześniej niewybranego pakietu libreoffice-core.
Przygotowywanie do rozpakowania pakietu .../libreoffice-core_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_amd64.deb ...
Rozpakowywanie pakietu libreoffice-core (1:6.0.7-0ubuntu0.18.04.2) ...
Wystąpiły błędy podczas przetwarzania:
 /var/cache/apt/archives/libreoffice-common_1%3a6.0.7-0ubuntu0.18.04.2_all.deb
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
User avatar
kukamuumuka
Level 16
Level 16
Posts: 6749
Joined: Tue Sep 03, 2013 4:51 am
Location: Finland
Contact:

Re: Installing LibreOffice problem

Post by kukamuumuka »

Not 02-libreoffice-common but libreoffice-common
viewtopic.php?f=47&t=283576&p=1566578#p1566530
MarshalM
Level 1
Level 1
Posts: 44
Joined: Wed Dec 24, 2014 6:44 am

Re: Installing LibreOffice problem

Post by MarshalM »

But i don' have any of them:

Code: Select all

~$ ll /var/lib/dpkg/info/ | grep libreoffice
-rw-r--r-- 1 root root   95 gru 16 18:03 libreoffice-base.list
-rwxr-xr-x 1 root root   983 lis 27 11:13 libreoffice-base.postrm*
-rw-r--r-- 1 root root  6018 gru 16 20:40 libreoffice-core.list
-rw-r--r-- 1 root root  9220 lis 27 11:13 libreoffice-core.md5sums
-rwxr-xr-x 1 root root   93 lis 27 11:13 libreoffice-core.postrm*
-rw-r--r-- 1 root root   462 gru 16 20:39 libreoffice-style-galaxy.list
-rw-r--r-- 1 root root   168 lis 27 11:13 libreoffice-style-galaxy.md5sums
-rw-r--r-- 1 root root   457 gru 16 20:39 libreoffice-style-tango.list
-rw-r--r-- 1 root root   166 lis 27 11:13 libreoffice-style-tango.md5sums
User avatar
kukamuumuka
Level 16
Level 16
Posts: 6749
Joined: Tue Sep 03, 2013 4:51 am
Location: Finland
Contact:

Re: Installing LibreOffice problem

Post by kukamuumuka »

MarshalM wrote:
Sun Dec 16, 2018 4:39 pm
But i don' have any of them:

Code: Select all

~$ ll /var/lib/dpkg/info/ | grep libreoffice
-rw-r--r-- 1 root root   95 gru 16 18:03 libreoffice-base.list
-rwxr-xr-x 1 root root   983 lis 27 11:13 libreoffice-base.postrm*
-rw-r--r-- 1 root root  6018 gru 16 20:40 libreoffice-core.list
-rw-r--r-- 1 root root  9220 lis 27 11:13 libreoffice-core.md5sums
-rwxr-xr-x 1 root root   93 lis 27 11:13 libreoffice-core.postrm*
-rw-r--r-- 1 root root   462 gru 16 20:39 libreoffice-style-galaxy.list
-rw-r--r-- 1 root root   168 lis 27 11:13 libreoffice-style-galaxy.md5sums
-rw-r--r-- 1 root root   457 gru 16 20:39 libreoffice-style-tango.list
-rw-r--r-- 1 root root   166 lis 27 11:13 libreoffice-style-tango.md5sums
Remove them too like:

Code: Select all

sudo rm /var/lib/dpkg/info/packagename_here*
sudo dpkg -r --force-depends --force-remove-reinstreq packagename_here
Post Reply

Return to “Software & Applications”