Linux Mint 18.3 błędy po restarcie

Polish Forum
Post Reply
roanoke
Level 1
Level 1
Posts: 13
Joined: Sun Nov 19, 2017 2:31 pm

Linux Mint 18.3 błędy po restarcie

Post by roanoke »

Od kilku lat, od wersji Linux Mint 17, zawsze po restarcie znika mi wifi i sieć w networkmanager. Muszę wyłączyć komputer i włączyć wtedy sieć jest. Więc dziś po aktualizacji kernela do wersji 4.13, problem restartu i sieci nadal istnieje. Co jest powodem takiego irytującego błędu?
Linux Mint 18.3 Cinnamon
Xubuntu 18.04

Ulvhedin
Level 1
Level 1
Posts: 4
Joined: Sat Jan 13, 2018 1:36 pm

Re: Linux Mint 18.3 błędy po restarcie

Post by Ulvhedin »

Za mało informacji podałes.
Poprosze o wyniki poleceń:

Code: Select all

dmesg
lsmod
uname -a
Uzyj pastebin.com do pokazania wyników.

Pozdrawiam
Ulvhedin

roanoke
Level 1
Level 1
Posts: 13
Joined: Sun Nov 19, 2017 2:31 pm

Re: Linux Mint 18.3 błędy po restarcie

Post by roanoke »

Code: Select all

lsmod
Module         Size Used by
ccm          20480 3
rtsx_usb_ms      20480 0
memstick        16384 1 rtsx_usb_ms
intel_rapl       20480 0
x86_pkg_temp_thermal  16384 0
intel_powerclamp    16384 0
binfmt_misc      20480 1
coretemp        16384 0
kvm          585728 0
uvcvideo        90112 0
irqbypass       16384 1 kvm
videobuf2_vmalloc   16384 1 uvcvideo
crct10dif_pclmul    16384 0
crc32_pclmul      16384 0
snd_hda_codec_hdmi   49152 1
ghash_clmulni_intel  16384 0
snd_hda_codec_conexant  24576 1
snd_hda_codec_generic  73728 1 snd_hda_codec_conexant
videobuf2_memops    16384 1 videobuf2_vmalloc
videobuf2_v4l2     24576 1 uvcvideo
cryptd         24576 1 ghash_clmulni_intel
videobuf2_core     40960 2 uvcvideo,videobuf2_v4l2
intel_cstate      20480 0
intel_rapl_perf    16384 0
snd_hda_intel     40960 5
arc4          16384 2
videodev       172032 3 uvcvideo,videobuf2_core,videobuf2_v4l2
snd_hda_codec     126976 4 snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
rt2800pci       16384 0
media         40960 2 uvcvideo,videodev
rt2800mmio       16384 1 rt2800pci
snd_hda_core      81920 5 snd_hda_intel,snd_hda_codec_conexant,snd_hda_codec,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic
rt2800lib       110592 2 rt2800mmio,rt2800pci
snd_hwdep       20480 1 snd_hda_codec
rt2x00pci       16384 1 rt2800pci
rt2x00mmio       16384 2 rt2800mmio,rt2800pci
snd_pcm        98304 5 snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_core,snd_hda_codec_hdmi
rt2x00lib       53248 5 rt2800lib,rt2x00pci,rt2800mmio,rt2x00mmio,rt2800pci
input_leds       16384 0
joydev         20480 0
mac80211       782336 3 rt2800lib,rt2x00pci,rt2x00lib
serio_raw       16384 0
snd_seq_midi      16384 0
snd_seq_midi_event   16384 1 snd_seq_midi
snd_rawmidi      32768 1 snd_seq_midi
cfg80211       614400 2 rt2x00lib,mac80211
eeprom_93cx6      16384 1 rt2800pci
snd_seq        65536 2 snd_seq_midi_event,snd_seq_midi
snd_seq_device     16384 3 snd_seq,snd_rawmidi,snd_seq_midi
lpc_ich        24576 0
snd_timer       32768 2 snd_seq,snd_pcm
snd          81920 20 snd_hda_intel,snd_hwdep,snd_hda_codec_conexant,snd_seq,snd_hda_codec,snd_timer,snd_rawmidi,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_codec_generic,snd_seq_device,snd_pcm
shpchp         36864 0
soundcore       16384 1 snd
mei_me         40960 0
ideapad_laptop     32768 0
mei          98304 1 mei_me
sparse_keymap     16384 1 ideapad_laptop
wmi          24576 1 ideapad_laptop
mac_hid        16384 0
ip6t_REJECT      16384 1
nf_reject_ipv6     16384 1 ip6t_REJECT
nf_log_ipv6      16384 5
xt_hl         16384 22
ip6t_rt        16384 3
nf_conntrack_ipv6   20480 8
nf_defrag_ipv6     36864 1 nf_conntrack_ipv6
ipt_REJECT       16384 1
nf_reject_ipv4     16384 1 ipt_REJECT
nf_log_ipv4      16384 5
nf_log_common     16384 2 nf_log_ipv6,nf_log_ipv4
xt_LOG         16384 10
xt_limit        16384 13
xt_tcpudp       16384 18
xt_addrtype      16384 4
nf_conntrack_ipv4   16384 8
nf_defrag_ipv4     16384 1 nf_conntrack_ipv4
xt_conntrack      16384 16
ip6table_filter    16384 1
ip6_tables       28672 1 ip6table_filter
nf_conntrack_netbios_ns  16384 0
nf_conntrack_broadcast  16384 1 nf_conntrack_netbios_ns
nf_nat_ftp       16384 0
nf_nat         28672 1 nf_nat_ftp
nf_conntrack_ftp    20480 1 nf_nat_ftp
nf_conntrack     131072 8 nf_conntrack_ipv6,nf_conntrack_ftp,nf_conntrack_ipv4,nf_conntrack_broadcast,nf_nat_ftp,nf_conntrack_netbios_ns,xt_conntrack,nf_nat
libcrc32c       16384 2 nf_conntrack,nf_nat
parport_pc       32768 0
ppdev         20480 0
iptable_filter     16384 1
ip_tables       24576 1 iptable_filter
x_tables        40960 13 xt_LOG,ipt_REJECT,ip_tables,iptable_filter,xt_tcpudp,xt_limit,ip6t_REJECT,ip6table_filter,xt_addrtype,ip6t_rt,xt_conntrack,ip6_tables,xt_hl
lp           20480 0
parport        49152 3 lp,parport_pc,ppdev
autofs4        40960 2
btrfs        1097728 0
xor          24576 1 btrfs
raid6_pq       118784 1 btrfs
dm_mirror       24576 0
dm_region_hash     20480 1 dm_mirror
dm_log         20480 2 dm_mirror,dm_region_hash
hid_generic      16384 0
usbhid         49152 0
hid          118784 2 hid_generic,usbhid
rtsx_usb_sdmmc     28672 0
rtsx_usb        20480 2 rtsx_usb_sdmmc,rtsx_usb_ms
amdkfd        188416 1
amd_iommu_v2      20480 1 amdkfd
i915         1806336 5
radeon        1478656 1
ttm          94208 1 radeon
i2c_algo_bit      16384 2 radeon,i915
drm_kms_helper    167936 2 radeon,i915
syscopyarea      16384 1 drm_kms_helper
psmouse        143360 0
sysfillrect      16384 1 drm_kms_helper
ahci          36864 4
sysimgblt       16384 1 drm_kms_helper
libahci        32768 1 ahci
fb_sys_fops      16384 1 drm_kms_helper
drm          356352 9 radeon,i915,ttm,drm_kms_helper
atl1c         49152 0
video         40960 2 i915,ideapad_laptop

Code: Select all

uname -a
Linux roanoke 4.13.0-26-generic #29~16.04.2-Ubuntu SMP Tue Jan 9 22:00:44 UTC 2018 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Code: Select all

dmesg
[  0.000000] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x42/0x504 with crng_init=0
[  0.000000] Linux version 4.13.0-26-generic (buildd@lgw01-amd64-031) (gcc version 5.4.0 20160609 (Ubuntu 5.4.0-6ubuntu1~16.04.5)) #29~16.04.2-Ubuntu SMP Tue Jan 9 22:00:44 UTC 2018 (Ubuntu 4.13.0-26.29~16.04.2-generic 4.13.13)
[  0.000000] Command line: BOOT_IMAGE=/vmlinuz-4.13.0-26-generic root=UUID=850d1c6e-1618-43aa-b5af-0735f188a443 ro quiet splash vt.handoff=7
[  0.000000] KERNEL supported cpus:
[  0.000000]  Intel GenuineIntel
[  0.000000]  AMD AuthenticAMD
[  0.000000]  Centaur CentaurHauls
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x001: 'x87 floating point registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x002: 'SSE registers'
[  0.000000] x86/fpu: Supporting XSAVE feature 0x004: 'AVX registers'
[  0.000000] x86/fpu: xstate_offset[2]: 576, xstate_sizes[2]: 256
[  0.000000] x86/fpu: Enabled xstate features 0x7, context size is 832 bytes, using 'standard' format.
[  0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009d7ff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009d800-0x000000000009ffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x00000000000fffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x000000001fffffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020000000-0x00000000201fffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000020200000-0x000000003fffffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040000000-0x00000000401fffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000040200000-0x00000000bce3efff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bce3f000-0x00000000bcebefff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bcebf000-0x00000000bcfbefff] ACPI NVS
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bcfbf000-0x00000000bcffefff] ACPI data
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bcfff000-0x00000000bcffffff] usable
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000bd000000-0x00000000bf9fffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000f8000000-0x00000000fbffffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000feb00000-0x00000000feb03fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x00000000fec00fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed10000-0x00000000fed19fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fed1c000-0x00000000fed1ffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x00000000fee00fff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffd80000-0x00000000ffffffff] reserved
[  0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x00000001bfdfffff] usable
[  0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[  0.000000] random: fast init done
[  0.000000] SMBIOS 2.7 present.

Linux Mint 18.3 Cinnamon
Xubuntu 18.04

Post Reply

Return to “Polski (Polish)”