Page 1 of 1

Java ei toimi Linux Mint 20:ssä.

Posted: Sat Sep 12, 2020 10:53 am
by Mintkäyttäjä
Asensin Netbeans ohjelmointiympäristön (IDE) ja aloitin Java projektin. Kuitenkin tulee virheviesti "main class no found". Kun luo uuden projektin, tulee kohta, johon voi laittaa rastin että luodaan pääluokka (main class). Laitoin ja silti ohjelma ei tunnista sitä. Mistä johtuuImage

Re: Java ei toimi Linux Mint 20:ssä.

Posted: Mon Sep 14, 2020 3:57 pm
by OveS