Wifi werkt niet meer

Ondersteuningsforum voor Nederlandstalige gebruikers

Moderator: Moem

Forum rules
Topics in this forum are automatically closed 6 months after creation.
Post Reply
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

Hallo "Linuxisten",
Sinds donderdagochtend (na het opstarten) werkt mijn wifi-verbinding niet meer, op beide Dells desktops! Als ik de desktop rechtstreeks aansluit op de modem (kabel) heb ik wél verbinding :( . Op de Windows 10 en 11-laptops werkt de wifi-verbinding wel! Wie weet een mogelijke oplossing?
Groet, Cellie.
User avatar
kc1di
Level 18
Level 18
Posts: 8294
Joined: Mon Sep 08, 2008 8:44 pm
Location: Maine USA

Re: Wifi werkt niet meer

Post by kc1di »

Hallo,
Kunt u ons wat meer informatie geven over de draadloze kaart?
Ga naar de terminal en typ deze commando's en post de uitvoer hier terug.

Code: Select all

inxi -Nn
rfkill lijst 
Easy tips : https://easylinuxtipsproject.blogspot.com/ Pjotr's Great Linux projects page.
Linux Mint Installation Guide: http://linuxmint-installation-guide.rea ... en/latest/
Registered Linux User #462608
User avatar
ricardogroetaers
Level 6
Level 6
Posts: 1411
Joined: Sat Oct 27, 2018 3:06 am
Location: Rio de Janeiro, Brasil

Re: Wifi werkt niet meer

Post by ricardogroetaers »

Cellie wrote: Sat Jul 06, 2024 5:49 am Sinds donderdagochtend (na het opstarten) werkt mijn wifi-verbinding niet meer, op beide Dells desktops! Op de Windows 10 en 11-laptops werkt de wifi-verbinding wel!
Aangezien dit op 2 computers is gebeurd (ervan uitgaande dat ze Linux Mint draaien en dat er geen hardware is verwijderd), veronderstel ik dat een update (voornamelijk van de kernel) de oorzaak zou kunnen zijn.

Als er een kernel-update was, zou je kunnen proberen terug te keren naar de vorige kernel, als dat het geval is.

Voordat u dat doet, post dan eerst de uitvoer van het commando (op de 2 probleemcomputers):
inxi -Snxxx
User avatar
Pjotr
Level 24
Level 24
Posts: 20531
Joined: Mon Mar 07, 2011 10:18 am
Location: The Netherlands (Holland) 🇳🇱 🇮🇱
Contact:

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Pjotr »

Geef eens een volledig overzicht van je systeem, op de volgende wijze:

- Open een terminalvenster (zo open je een terminalvenster);
- Maak het terminalvenster schermvullend, om afgekapte regels te voorkomen;
- Kopieer en plak deze opdracht in het terminalvenster:

Code: Select all

inxi -Fxxxpmrz
(als je het toch intikt: de letter F is een hoofdletter, en vergeet de spatie na inxi niet!)

Druk op Enter.

Kopieer en plak de terminaluitvoer in je volgende bericht.

Doe hetzelfde met de volgende vier opdrachten:

Code: Select all

rfkill list all

Code: Select all

iwconfig

Code: Select all

lsusb

Code: Select all

lspci
Tip: 10 things to do after installing Linux Mint 21.3 Virginia
Keep your Linux Mint healthy: Avoid these 10 fatal mistakes
Twitter: twitter.com/easylinuxtips
All in all, horse sense simply makes sense.
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

Monitor-1: VGA-1 model: Medion MD6454AP serial: <filter> res: 1280x1024
hz: 60 dpi: 96 size: 338x270mm (13.3x10.6") diag: 476mm (18.8") modes:
max: 1280x1024 min: 720x400
OpenGL: renderer: Mesa Intel 965Q (BW)
v: 2.1 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Dell OptiPlex 745
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:284b
class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-113-generic running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Broadcom NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCI Express
vendor: Dell OptiPlex 745 driver: tg3 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: N/A bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 14e4:167a class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Device-2: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter type: USB
driver: rt2800usb bus-ID: 1-4:4 chip-ID: 148f:3070 class-ID: 0000
serial: <filter>
IF: wlx0022f70dc41a state: down mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 149.01 GiB used: 39.1 GiB (26.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3160815AS size: 149.01 GiB
speed: 3.0 Gb/s type: N/A serial: <filter> rev: A scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 144.62 GiB used: 39.1 GiB (27.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
file: /swapfile
Sensors:
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
Packages: apt: 2348
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
1: deb [arch=amd64] https://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/megasync.list
1: deb [signed-by=/usr/share/keyrings/meganz-archive-keyring.gpg] https://mega.nz/linux/repo/xUbuntu_22.04/ ./
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb http://linux-mint.froonix.org virginia main upstream import backport
2: deb http://ubuntu.mirror.true.nl/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
3: deb http://ubuntu.mirror.true.nl/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://ubuntu.mirror.true.nl/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Info:
Processes: 185 Uptime: 2h 19m wakeups: 0 Init: systemd v: 249 runlevel: 5
Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.13
marcel@marcel-OptiPlex-745:~$

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ rfkill list all
1: phy1: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.

enp3s0 no wireless extensions.

wlx0022f70dc41a IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry short long limit:2 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 046d:c31d Logitech, Inc. Media Keyboard K200
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 24ae:2000 Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. 2.4G Wireless Device Serial
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub


marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82Q963/Q965 Memory Controller Hub (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82Q963/Q965 PCI Express Root Port (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82Q963/Q965 Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation 82Q963/Q965 Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 02)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev f2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HB/HR (ICH8/R) LPC Interface Controller (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 4 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801HR/HO/HH (ICH8R/DO/DH) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

Pjotr wrote: Sat Jul 06, 2024 6:39 am Geef eens een volledig overzicht van je systeem, op de volgende wijze:

- Open een terminalvenster (zo open je een terminalvenster);
- Maak het terminalvenster schermvullend, om afgekapte regels te voorkomen;
- Kopieer en plak deze opdracht in het terminalvenster:

Code: Select all

inxi -Fxxxpmrz
(als je het toch intikt: de letter F is een hoofdletter, en vergeet de spatie na inxi niet!)

Druk op Enter.

Kopieer en plak de terminaluitvoer in je volgende bericht.

Doe hetzelfde met de volgende vier opdrachten:

Code: Select all

rfkill list all

Code: Select all

iwconfig

Code: Select all

lsusb

Code: Select all

lspci
Gegevens nu zonder kabel internetverbinding, alleen wifi-usb:

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ inxi -Fxxxpmrz
System:
Kernel: 5.15.0-113-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: Xfce 4.18.1 tk: Gtk 3.24.33 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.18.0
vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 745 v: N/A
serial: <superuser required> Chassis: type: 15 serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 0GX297 serial: <superuser required> BIOS: Dell v: 2.6.4
date: 03/01/2010
Memory:
RAM: total: 3.75 GiB used: 1.85 GiB (49.3%)
RAM Report:
permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU:
Info: dual core model: Intel Core2 6400 bits: 64 type: MCP
smt: <unsupported> arch: Core Merom rev: 2 cache: L1: 128 KiB L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 1868 high: 2126 min/max: N/A cores: 1: 1610 2: 2126
bogomips: 8505
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3
Graphics:
Device-1: Intel 82Q963/Q965 Integrated Graphics vendor: Dell driver: i915
v: kernel ports: active: VGA-1 empty: none bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:2992 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver:
X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0.0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1280x1024 s-dpi: 96 s-size: 338x270mm (13.3x10.6")
s-diag: 433mm (17")
Monitor-1: VGA-1 model: Medion MD6454AP serial: <filter> res: 1280x1024
hz: 60 dpi: 96 size: 338x270mm (13.3x10.6") diag: 476mm (18.8") modes:
max: 1280x1024 min: 720x400
OpenGL: renderer: Mesa Intel 965Q (BW)
v: 2.1 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Dell OptiPlex 745
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:284b
class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-113-generic running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Broadcom NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCI Express
vendor: Dell OptiPlex 745 driver: tg3 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: N/A bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 14e4:167a class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter type: USB
driver: rt2800usb bus-ID: 1-4:4 chip-ID: 148f:3070 class-ID: 0000
serial: <filter>
IF: wlx0022f70dc41a state: down mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 149.01 GiB used: 39.11 GiB (26.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3160815AS size: 149.01 GiB
speed: 3.0 Gb/s type: N/A serial: <filter> rev: A scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 144.62 GiB used: 39.1 GiB (27.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
file: /swapfile
Sensors:
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
Packages: apt: 2348
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
1: deb [arch=amd64] https://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/megasync.list
1: deb [signed-by=/usr/share/keyrings/meganz-archive-keyring.gpg] https://mega.nz/linux/repo/xUbuntu_22.04/ ./
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb http://linux-mint.froonix.org virginia main upstream import backport
2: deb http://ubuntu.mirror.true.nl/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
3: deb http://ubuntu.mirror.true.nl/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://ubuntu.mirror.true.nl/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Info:
Processes: 192 Uptime: 2h 34m wakeups: 0 Init: systemd v: 249 runlevel: 5
Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.13

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ rfkill list all
1: phy1: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.

enp3s0 no wireless extensions.

wlx0022f70dc41a IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry short long limit:2 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 046d:c31d Logitech, Inc. Media Keyboard K200
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 24ae:2000 Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. 2.4G Wireless Device Serial
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82Q963/Q965 Memory Controller Hub (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82Q963/Q965 PCI Express Root Port (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82Q963/Q965 Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation 82Q963/Q965 Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 02)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev f2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HB/HR (ICH8/R) LPC Interface Controller (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 4 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801HR/HO/HH (ICH8R/DO/DH) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

kc1di wrote: Sat Jul 06, 2024 6:27 am Hallo,
Kunt u ons wat meer informatie geven over de draadloze kaart?
Ga naar de terminal en typ deze commando's en post de uitvoer hier terug.

Code: Select all

inxi -Nn
rfkill lijst 
marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ inxi -Nn
rfkill lijst
Network:
Device-1: Broadcom NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCI Express
driver: tg3
IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: 00:1a:a0:4e:75:ae
Device-2: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter type: USB
driver: rt2800usb
IF: wlx0022f70dc41a state: down mac: 00:22:f7:0d:c4:1a
Try 'rfkill --help' for more information.
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

Ik heb op beide locaties van de desktops GEEN internet kabelverbinding dus alleen wifi is mogelijk. Het moet haast aan Linux-mint liggen want de windows-laptops werken wel via dezelfde modem (Odido). Een mogelijke oplossing?
sleeper12
Level 22
Level 22
Posts: 15099
Joined: Thu May 25, 2017 3:22 pm

Re: Wifi werkt niet meer

Post by sleeper12 »

Mogelijk moet u snel opstarten in Windows uitschakelen: https://easylinuxtipsproject-blogspot-c ... wapp#ID1.1
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

sleeper12 wrote: Sat Jul 06, 2024 11:55 am Mogelijk moet u snel opstarten in Windows uitschakelen: https://easylinuxtipsproject-blogspot-c ... wapp#ID1.1
Hoi Sleeper, ik begrijp de oplossing niet. Ik heb met de laptops, 1x w10 en 1x W11 geen probleem qua WIFI. Had ik vóór afgelopen donderdag ook niet met beide desktops die op Linux Mint draaien. Nu werkt WIFI (onvindbaar op de desktops) niet meer. Overigens heb ik geen dubbel besturingssysteem op de desktops, alleen Linux Mint!
Graag je verklaring wat wer zou gebeuren als ik jouw oplossing toepas.
sleeper12
Level 22
Level 22
Posts: 15099
Joined: Thu May 25, 2017 3:22 pm

Re: Wifi werkt niet meer

Post by sleeper12 »

Mijn fout dus, ik dacht dat je ook op de desktops dubbel opstartte.

Wat wordt hier weergegeven op de desktops?:

Code: Select all

mokutil --sb-state
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

sleeper12 wrote: Sat Jul 06, 2024 2:09 pm Mijn fout dus, ik dacht dat je ook op de desktops dubbel opstartte.

Wat wordt hier weergegeven op de desktops?:

Code: Select all

mokutil --sb-state
marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ mokutil --sb-state
EFI variables are not supported on this system
sleeper12
Level 22
Level 22
Posts: 15099
Joined: Thu May 25, 2017 3:22 pm

Re: Wifi werkt niet meer

Post by sleeper12 »

Heb je geprobeerd de router/modem en machines opnieuw op te starten?
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

sleeper12 wrote: Sat Jul 06, 2024 2:29 pm Heb je geprobeerd de router/modem en machines opnieuw op te starten?
Yep!
sleeper12
Level 22
Level 22
Posts: 15099
Joined: Thu May 25, 2017 3:22 pm

Re: Wifi werkt niet meer

Post by sleeper12 »

En je hebt de wifi-adapter verwijderd en opnieuw geplaatst?
sleeper12
Level 22
Level 22
Posts: 15099
Joined: Thu May 25, 2017 3:22 pm

Re: Wifi werkt niet meer

Post by sleeper12 »

What about:

Code: Select all

systemctl restart NetworkManager
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

sleeper12 wrote: Sat Jul 06, 2024 3:02 pm En je hebt de wifi-adapter verwijderd en opnieuw geplaatst?
Ja en zelfs omgewisselt van beide desktops, zonder resultaat.
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

sleeper12 wrote: Sat Jul 06, 2024 3:21 pm What about:

Code: Select all

systemctl restart NetworkManager
Ga ik zo even proberen...
Werkt jammer genoeg ook niet, kan de modem niet vinden (Odido enx).

Ik ga slapen en zie vol vertrouwen een oplossing te gemoed,
Welterusten allen.
User avatar
ricardogroetaers
Level 6
Level 6
Posts: 1411
Joined: Sat Oct 27, 2018 3:06 am
Location: Rio de Janeiro, Brasil

Re: Wifi werkt niet meer

Post by ricardogroetaers »

----------------------------------------------------------------------------------
Device-2: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter type: USB
driver: rt2800usb
IF: wlx0022f70dc41a state: down mac: 00:22:f7:0d:c4:1a
----------------------------------------------------------------------------------
by Cellie » 06 Jul 2024, 15:51

sleeper12 wrote: ⤴06 Jul 2024, 15:29
Heb je geprobeerd de router/modem en machines opnieuw op te starten?
Yep!
----------------------------------------------------------------------------------

Gezien het bovenstaande merk ik op dat:
- de draadloze netwerkadapter wordt herkend door het systeem.
- er is een verbinding (softwarematig) met het wifi-netwerk via de adapter.
- de verbinding heeft zelfs een "nickname" maar maakt geen verbinding.
- je de modem/router hebt gereset.
- dus de naam van het wifi-netwerk is waarschijnlijk veranderd (afhankelijk van hoe de service van de internetoperator in jouw land is).

Tip:
- verwijder je verbinding met dat wifi-netwerk en maak een andere verbinding met datzelfde netwerk (controleer de naam van het wifi-netwerk in kwestie, ga geen verbinding verwijderen met een ander wifi-netwerk dat je elders gebruikt).
- Ik geloof dat je weet hoe je dit moet doen in Xfce.Vertaald met DeepL.com (gratis versie)
Cellie
Level 3
Level 3
Posts: 122
Joined: Thu Aug 16, 2018 5:52 am

Re: Wifi werkt niet meer

Post by Cellie »

Cellie wrote: Sat Jul 06, 2024 7:58 am
Pjotr wrote: Sat Jul 06, 2024 6:39 am Geef eens een volledig overzicht van je systeem, op de volgende wijze:

- Open een terminalvenster (zo open je een terminalvenster);
- Maak het terminalvenster schermvullend, om afgekapte regels te voorkomen;
- Kopieer en plak deze opdracht in het terminalvenster:

Code: Select all

inxi -Fxxxpmrz
(als je het toch intikt: de letter F is een hoofdletter, en vergeet de spatie na inxi niet!)

Druk op Enter.

Kopieer en plak de terminaluitvoer in je volgende bericht.

Doe hetzelfde met de volgende vier opdrachten:

Code: Select all

rfkill list all

Code: Select all

iwconfig

Code: Select all

lsusb

Code: Select all

lspci
Gegevens nu zonder kabel internetverbinding, alleen wifi-usb:

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ inxi -Fxxxpmrz
System:
Kernel: 5.15.0-113-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.4.0
Desktop: Xfce 4.18.1 tk: Gtk 3.24.33 info: xfce4-panel wm: xfwm 4.18.0
vt: 7 dm: LightDM 1.30.0 Distro: Linux Mint 21.3 Virginia
base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
Type: Desktop System: Dell product: OptiPlex 745 v: N/A
serial: <superuser required> Chassis: type: 15 serial: <superuser required>
Mobo: Dell model: 0GX297 serial: <superuser required> BIOS: Dell v: 2.6.4
date: 03/01/2010
Memory:
RAM: total: 3.75 GiB used: 1.85 GiB (49.3%)
RAM Report:
permissions: Unable to run dmidecode. Root privileges required.
CPU:
Info: dual core model: Intel Core2 6400 bits: 64 type: MCP
smt: <unsupported> arch: Core Merom rev: 2 cache: L1: 128 KiB L2: 2 MiB
Speed (MHz): avg: 1868 high: 2126 min/max: N/A cores: 1: 1610 2: 2126
bogomips: 8505
Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3
Graphics:
Device-1: Intel 82Q963/Q965 Integrated Graphics vendor: Dell driver: i915
v: kernel ports: active: VGA-1 empty: none bus-ID: 00:02.0
chip-ID: 8086:2992 class-ID: 0300
Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.4 compositor: xfwm v: 4.18.0 driver:
X: loaded: modesetting unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 display-ID: :0.0
screens: 1
Screen-1: 0 s-res: 1280x1024 s-dpi: 96 s-size: 338x270mm (13.3x10.6")
s-diag: 433mm (17")
Monitor-1: VGA-1 model: Medion MD6454AP serial: <filter> res: 1280x1024
hz: 60 dpi: 96 size: 338x270mm (13.3x10.6") diag: 476mm (18.8") modes:
max: 1280x1024 min: 720x400
OpenGL: renderer: Mesa Intel 965Q (BW)
v: 2.1 Mesa 23.2.1-1ubuntu3.1~22.04.2 direct render: Yes
Audio:
Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Dell OptiPlex 745
driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:284b
class-ID: 0403
Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-113-generic running: yes
Sound Server-2: JACK v: 1.9.20 running: no
Sound Server-3: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
Sound Server-4: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
Device-1: Broadcom NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCI Express
vendor: Dell OptiPlex 745 driver: tg3 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s
lanes: 1 port: N/A bus-ID: 03:00.0 chip-ID: 14e4:167a class-ID: 0200
IF: enp3s0 state: down mac: <filter>
Device-2: Ralink RT2870/RT3070 Wireless Adapter type: USB
driver: rt2800usb bus-ID: 1-4:4 chip-ID: 148f:3070 class-ID: 0000
serial: <filter>
IF: wlx0022f70dc41a state: down mac: <filter>
Drives:
Local Storage: total: 149.01 GiB used: 39.11 GiB (26.2%)
ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST3160815AS size: 149.01 GiB
speed: 3.0 Gb/s type: N/A serial: <filter> rev: A scheme: MBR
Partition:
ID-1: / size: 144.62 GiB used: 39.1 GiB (27.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 6.1 MiB (1.2%) fs: vfat
dev: /dev/sda2
Swap:
ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
file: /swapfile
Sensors:
System Temperatures: cpu: 46.0 C mobo: N/A
Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
Packages: apt: 2348
No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/google-chrome.list
1: deb [arch=amd64] https://dl.google.com/linux/chrome/deb/ stable main
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/megasync.list
1: deb [signed-by=/usr/share/keyrings/meganz-archive-keyring.gpg] https://mega.nz/linux/repo/xUbuntu_22.04/ ./
Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
1: deb http://linux-mint.froonix.org virginia main upstream import backport
2: deb http://ubuntu.mirror.true.nl/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
3: deb http://ubuntu.mirror.true.nl/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
4: deb http://ubuntu.mirror.true.nl/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Info:
Processes: 192 Uptime: 2h 34m wakeups: 0 Init: systemd v: 249 runlevel: 5
Compilers: gcc: 11.4.0 alt: 11/12 Shell: Bash v: 5.1.16
running-in: xfce4-terminal inxi: 3.3.13

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ rfkill list all
1: phy1: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ iwconfig
lo no wireless extensions.

enp3s0 no wireless extensions.

wlx0022f70dc41a IEEE 802.11 ESSID:off/any
Mode:Managed Access Point: Not-Associated Tx-Power=20 dBm
Retry short long limit:2 RTS thr:off Fragment thr:off
Power Management:off

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ lsusb
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 002: ID 046d:c31d Logitech, Inc. Media Keyboard K200
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 004: ID 148f:3070 Ralink Technology, Corp. RT2870/RT3070 Wireless Adapter
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 24ae:2000 Shenzhen Rapoo Technology Co., Ltd. 2.4G Wireless Device Serial
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

marcel@marcel-OptiPlex-745:~$ lspci
00:00.0 Host bridge: Intel Corporation 82Q963/Q965 Memory Controller Hub (rev 02)
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 82Q963/Q965 PCI Express Root Port (rev 02)
00:02.0 VGA compatible controller: Intel Corporation 82Q963/Q965 Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:02.1 Display controller: Intel Corporation 82Q963/Q965 Integrated Graphics Controller (rev 02)
00:1a.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #4 (rev 02)
00:1a.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #5 (rev 02)
00:1a.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #2 (rev 02)
00:1b.0 Audio device: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) HD Audio Controller (rev 02)
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 1 (rev 02)
00:1c.4 PCI bridge: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) PCI Express Port 5 (rev 02)
00:1d.0 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #1 (rev 02)
00:1d.1 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #2 (rev 02)
00:1d.2 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB UHCI Controller #3 (rev 02)
00:1d.7 USB controller: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) USB2 EHCI Controller #1 (rev 02)
00:1e.0 PCI bridge: Intel Corporation 82801 PCI Bridge (rev f2)
00:1f.0 ISA bridge: Intel Corporation 82801HB/HR (ICH8/R) LPC Interface Controller (rev 02)
00:1f.2 IDE interface: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) 4 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
00:1f.3 SMBus: Intel Corporation 82801H (ICH8 Family) SMBus Controller (rev 02)
00:1f.5 IDE interface: Intel Corporation 82801HR/HO/HH (ICH8R/DO/DH) 2 port SATA Controller [IDE mode] (rev 02)
03:00.0 Ethernet controller: Broadcom Inc. and subsidiaries NetXtreme BCM5754 Gigabit Ethernet PCI Express (rev 02)
Heb je nog iets onregelmatigs kunnen vinden Pjotr?
Post Reply

Return to “Nederlands - Dutch”